h
18 september 2014

Waar zijn de Klijnsma gelden in Vlaardingen?

Het kabinet heeft medio 2013 besloten 20 miljoen extra gelden ter beschikking te stellen ten behoeve van de armoedebestrijding, ook wel de "Klijnsma gelden" genoemd. Het kabinet heeft naar aanleiding van een advies van de kinderombudsman een beroep op gemeenten gedaan om deze gelden bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. De kinderombudsman wijst hierbij op vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden, zwemlessen en sport voor kinderen.

Lees verder
17 september 2014

Blankenburgoortjes: Geld voor groen naar asfalt?

Nadat de PvdA in de Tweede Kamer gezichtsverlies leed door in te stemmen met aanleg van de Blankenburgtunnel kregen zij in ruil 25miljoen toegezegd voor compenserende maatregelen om de schade aan het groene landschap zoveel mogelijk te beperken. De VVD in Vlaardingen wil nu echter dat geld benutten om nóg méér asfalt aan te leggen: het aanleggen van op- en afritten dwars door natuurgebied de Rietputten en het Volksbos. 

Lees verder
8 september 2014

SP geschokt over 90.000 euro gift aan Museum Vlaardingen

De SP fractie is verwonderd en geschokt over het feit dat nu pas blijkt dat de grond onder het Vlaardingen Museum ernstig vervuild blijkt te zijn. De voormalige Burgemeester Bas Eenhoorn en zijn wethouders schreven medio maart 2014  een brief aan het museum dat de gemeente aan kosten sanering asbest en bodemvervuiling, zoals was afgesproken, niet mee zou betalen. Hieronder een citaat uit de brief Verwonderd ook dat de gemeente nu 90.000 euro van het totaal aan 'onvoorziene' kosten van 180.000 euro gaat betalen, dit terwijl wij als gemeente op een bedrag van 12 miljoen moeten bezuinigen.

Lees verder
16 juli 2014

Heropening stiltecentrum Vlietlandziekenhuis

Woensdag 8 juli 2014 is het vernieuwde stiltecentrum van het Vlietlandziekenhuis heropend door wethouder Arnout Hoekstra. Hij deed dit namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
In zijn toespraak benadrukte hij dat dit stiltecentrum tijdens de bouw geschonken is door Vlaardingen, omdat de gemeente het belang inzag van een plek waarin je je even terug kan trekken om tot rust te komen.

Lees verder
11 juli 2014

VJ nota en dan reces??

Met een klein beetje heimwee denk ik terug aan vorig jaar.  Of we nog punten hadden in te brengen op de voorjaarsnota vroeg onze fractievoorzitter.   Natuurlijk hadden we die,,  ik had al snel een a4 vol met tekst en opmerkingen etc etc.  Appeltje Eitje dus. Inleveren en klaar. Maak er maar iets moois van.

Lees verder
9 juli 2014

Ouderen moeten schoffelen

Bij de SP komen regelmatig berichten binnen van mensen die verontrust zijn over het feit dat zij na (vaak) een arbeidsintensief leven aan het schoffelen worden gezet of ingezet worden voor het schoonmaken van gymzalen. Deze klachten komen vooral van vrouwen die 55 jaar of ouder zijn, dit alles gebeurt in het kader van werkritme/ervaring opdoen. Deze groep ervaart de huidige aanpak vaak als zeer vernederend en niet nodig. Nu heeft de SP niets tegen werkervaring opdoen en niets tegen werken op oudere leeftijd, ook niet voor vrouwen, maar uw beleid roept echter wel de nodige vragen bij ons op. Onze vragen aan u gaan echter over de ouderen in het algemeen, dus mannen en vrouwen.

Lees verder
8 juli 2014

SP biedt handtekeningen aan voor behoud SEH

Donderdag 3 juli jl. hebben de afdelingen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de handtekeningen - die zijn opgehaald tegen de mogelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam - aangeboden aan de heer Mark Janssen, lid van de raad van bestuur.
De heer Janssen was blij verrast met deze actie; hij voelt deze actie als een extra steun om er alles aan te doen om te voorkomen dat de SEH gesloten zal gaan worden.

Lees verder
4 juli 2014

SP in actie op het logger festival

Tussen alle Vlaardingse liedjes,vele leuke kraampjes en de geur van haring en gerookte paling heeft de SP fractie op zaterdag 21 juni ’14 op het loggerfestival gestaan met knalrode ijskoude slush puppy’s en vooral met een luisterend oor voor de Vlaardingse burgers. Verkiezingstijd of geen de SP staat voor iedereen altijd klaar. Men hoort altijd voor de burger klaar te staan bij velen is dat anders.

Lees verder
19 juni 2014

Bezuinigingen doen pijn

De Sp heeft in het coalitie akkoord haar handtekening gezet onder een bezuinigingsopdracht van 12 miljoen.
Lees verder
10 juni 2014

Fractievoorzitter en dan?

Zo de eerste weken zitten erop.  Weet nu dus ook gelijk dat een fractievoorzitter net even meer inhoud dan alleen het voorzitten van je fractie. 
 
En als je dan ook nog eens de fractievoorzitter bent van de grootste partij , tja dan is dat  nog eens een extra bijkomstigheid. Ik zal proberen in het kort uit te leggen hoe dat zit
 
  1. fractievoorzitter van de fractie;  we zijn dus gestart met eerst 1 en nu 2 nieuwe raadsleden die goed begeleid moeten worden,  verder hebben we de fractievergaderingen die voorbereid moeten worden en last but no least zijn de afgelopen weken ook nog eens mijn specifieke portefeuilles in beeld geweest in het kader van de financiën en grondexploitatie. Zo heb ik de afgelopen week mijn 1e betoog ( met lichte zenuwen)  mogen houden.  Verder als fractievoorzitter vertegenwoordig je je fractie in andere overleggen zoals fractievoorzittersoverleg en in bijzondere commissies zoals nu voor het nieuwe burgemeesterschap.
  2. fractievoorzitter in de coalitie;  we zitten met vijf partijen in de coalitie en dus ook met vijf wethouders.  Met deze samenstelling hebben we de coalitieoverhandelingen gevoerd maar daarnaast is het ook belangrijk om elkaar regelmatig op de hoogte te houden van aktuele ontwikkelingen. 
  3. fractievoorzitter in de raad;  zoals al gezegd ben je voor de overige partijen maar ook voor externe partijen ( o.a.pers) veelal het eerste aanspreekpunt van je fractie.  Binnen de raad krijg je de positie dat je als grootste partij meestal het eerste woord krijgt bij de behandeling van raadsvoorstellen. Dit is niet altijd een voordeel  omdat je wel met een goed verhaal moet komen want na jou komen er nog 10

Toch klaag ik niet.  Het is een boeiende functie waarbij ik elke dag nieuwe dingen leer.  Ik ga er niet van uit dat ik er al ben en fouten heb ik zeker gemaakt  en ook nog wel maken. Daar ben ik niet bang voor.  Sinds 19 maart ben ik  vrijwel elke avond weg geweest, want alles is nieuw en er moet een hoop werk verzet worden. Gelukkig heb ik een vrouw die dit begrijpt , ook op de momenten dat ik wel thuis ben maar dan in mijn kamer zit om van alles en nog wat door te lezen en voor te bereiden.

Lees verder

Pagina's