h
7 juni 2014

Verwelkoming nieuw Raadslid SP

Afgelopen donderdagavond was een bijzondere avond voor de SP Vlaardingen. Tijdens de raadsvergadering werd onze nieuw raadslid Arjan Sterenberg geïnstalleerd.
Lees verder
31 mei 2014

Burgemeester Bas Eenhoorn verlaat Vlaardingen

Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn aanvaardt per 01-08-2014 een andere functie. Bas Eenhoorn wordt door het kabinet benoemd tot ‘Nationale Commissaris Digitale Overheid’

Lees verder
26 mei 2014

Uitslag EU-verkiezingen Vlaardingen

SP met Europese Verkiezingen in Vlaardingen met 12,40% (2232 stemmen) de tweede partij. Daarmee van alle in Vlaardingen actieve partijen wederom de grootste! SP-stemmers bedankt!

Lees verder
19 mei 2014

Superstaat Nee, Samenwerken ja

Dit is de slogan van de SP die centraal staat in de verkiezingen voor de EU die op 22 mei a.s gehouden zullen worden.

Lees verder
15 mei 2014

Verzet tegen huurverhoging

Met ondersteuning van SP Vlaardingen wordt er momenteel een protest voorbereid tegen de kabinetsplannen om de huurprijs van huurwoningen verder te verhogen.

Lees verder
3 mei 2014

Nog niet klaar met de tunnelvisie

Het verzet tegen de onnodige en onze leefomgeving slopende plannen voor de Blankenburgtunnel is nog niet gestopt.
De fracties  van SP en GroenLinks in de Eerste Kamer hebben nog veel vragen niet beantwoord gekregen.
Intussen groeit het verzet tegen deze plannen gestaag door.
De bomen van het 2e Volksbos, door ruim 800 bewoners op initiatief van Groeiend Verzet geplant,  en de vorig jaar op kroningsdag geplante Koningslinde aan de Zuidbuurt, zitten nu al mooi in voorjaarsblad.
Natuurmonumenten bericht het volgende;

Lees verder
25 april 2014

Vlaardingen heeft een nieuw college

De gemeente Vlaardingen heeft een nieuw college. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 24 april 2014 zijn de wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd.

Lees verder
22 april 2014

Coalitieakkoord 'Samen aan zet'

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

De belangrijkste opgave van deze coalitie is het versterken van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. De coalitie staat voor een structurele bezuinigingsopgave van 12 miljoen euro per jaar. Samen met alle fracties in de gemeenteraad willen we invulling geven aan de bezuinigingsvoorstellen. Deze bezuinigingsvoorstellen worden in het najaar van 2014 in de meerjarenbegroting 2015-2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees verder
16 april 2014

Grote zorgen over voorgenomen sluiting spoedeisende hulp

Op zaterdag 12 april heeft SP Vlaardingen wederom op de markt gestaan, deze dag stond in het teken van de zorg. Er kon getekend worden tegen de sluiting van verzorgingshuizen maar ook tegen de voorgenomen sluiting van onze spoedeisende hulp.
Vooral dit laatste trok veel aandacht, veel mensen waren hier niet van op de hoogte en waren dan ook verbijsterd dit nieuws te vernemen.

Lees verder

Pagina's