h
16 april 2014

Gesprek met wethouders over moestuinplan voor bewoners VOP

Op initiatief van een aantal SP leden uit de wijk Vettenoordsepolder zijn alle bewoners benaderd met het plan om op ongebruikte grond moestuinen voor bewoners mogelijk te maken. 24 februari is in wijkcentrum De Pijpelaar een bewonerscomité opgericht en is besloten om het moestuinplan in een brief aan het college van B&W voor te leggen en een gesprek aan te vragen.

Lees verder
1 april 2014

SP, PvdA, D66, CDA en CU/SGP in gesprek voor coalitie

De vertegenwoordigers van de SP, PvdA, D66 ,CDA en ChristenUnie/SGP zijn maandagavond gestart met de besprekingen voor de vorming van een coalitie. De formateur Arnout Hoekstra geeft aan: “Ik ben blij dat deze partijen aangeven verder in gesprek te willen gaan zodat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met het schrijven van een nieuw coalitieakkoord.”

Lees verder
31 maart 2014

Kasper Vink nieuwe fractievoorzitter SP

Kasper Vink is door de nieuwe gemeenteraadsfractie van de SP benoemd als fractievoorzitter. Als fractievoorzitter zal hij leiding geven aan de fractie en samen met lijsttrekker Arnout Hoekstra de komende weken betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe college: “Ik dank de fractie dat ze mij het vertrouwen geven om te fractie te mogen leiden. Als grootste partij heeft de SP de komende jaren een grote verantwoordelijkheid bij het op orde brengen van de financiën en het oppakken van de zorgtaken die van het Rijk naar de gemeente komen. De SP loopt niet voor die verantwoordelijkheid weg en zal hard aan de slag gaan om dit in het belang van de Vlaardingse bevolking zo goed en sociaal mogelijk te regelen”.

Lees verder
31 maart 2014

Nieuwe SP-fractie geïnstalleerd

Afgelopen donderdag is de nieuwe SP-fractie geïnstalleerd. De fractie bestaat nu uit Arnout Hoekstra, Ingrid Wijker, Kasper Vink, Frank Hoogervorst en Diana Khader. Zij zijn direct gekozen in volgorde van de lijst, en mochten daarom afgelopen donderdag de eed of belofte afleggen. De bijzondere situatie is dat Arnout nu zowel wethouder als raadslid is. In het geval hij na de coalitievorming weer benoemd wordt als wethouder zal zijn raadslidmaatschap vanuit rechtswege komen te vervallen. In dit geval zal hij als raadslid worden opgevolgd door de eerst volgende op de kandidatenlijst: Arjan Sterenberg. Lees verder
28 maart 2014

SP wil formeren met PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP

Vanmiddag presenteerde SP-lijsttrekker en informateur Arnout Hoekstra zijn bevindingen na een week van verkennen. De afgelopen week sprak hij met alle tien partijen en ondervroeg hun naar visie op de verkiezingsuitslag, een te vormen coalitie en de toekomst van de stad. Zijn eindconclusie is als volgt: “Alle partijen gehoord hebbende stel ik voor om een stabiele basis te creëren door een coalitie te vormen bestaande uit SP, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP. Deze partijen zouden zo snel mogelijk met elkaar in gesprek moeten gaan om een beknopt coalitieakkoord op te stellen. Daarin moet de koers worden uitgezet om de financiële situatie op orde te brengen en aangegeven worden hoe gezorgd wordt voor een zo verantwoord mogelijke overname van de taken die de komende periode via de decentralisaties richting onze gemeente komen.”

Lees verder
21 maart 2014

SP-leider Arnout Hoekstra aan de slag als informateur

Als lijsttrekker van de grootste partij heeft Arnout Hoekstra het initiatief genomen tot het formeren van een college. De uitdaging voor hem als informateur is om te verkennen welke combinaties er mogelijk zijn om een coalitie te kunnen vormen. Arnout Hoekstra: “De komende week ga ik met alle partijen een-op-een in gesprek. Ik wil van hen horen welke conclusies zij verbinden aan de verkiezingsuitslag en hoe zij aankijken tegen mogelijke onderlinge samenwerking.”

Lees verder
19 maart 2014

SP stemmers bedankt!

Bedankt voor uw steun en stem! We moeten nu aan de slag om als grootste partij het voortouw te nemen om Vlaardingen sociaal te maken. Daarom is het nu tijd om lid te worden van de SP: https://sp.nl/interact/word_lid

Met vriendelijke groet,

Lees verder
19 maart 2014

Persbericht Huisarts en client/patient onder druk gezet

De SP kreeg een alarmerend bericht van een huisarts omdat een patiënt om zijn medisch dossier vroeg in opdracht van de Afdeling Sociale Zaken en Werk.
Lees verder
18 maart 2014

Stem 100% sociaal

Beste inwoner van Vlaardingen,

Morgen mag u naar de stembus om een bestuur voor Vlaardingen te kiezen. Graag roep ik u op om gebruik te maken van dit democratisch recht. 

De SP wil graag samen met u werken aan een sociaal Vlaardingen dat oog heeft voor het behoud van de identiteit van onze stad. Ik vraag u daarom om uw steun en stem. 

De SP is een actieve partij die ook actief is als er geen verkiezingen zijn. Zo staan wij maandelijks met een kraam op het Veerplein, doen wij regelmatig onderzoek in de wijken en zijn wij altijd benaderbaar.

Maak kennis met de kandidaten van de SP en lees het verkiezingsprogramma op onze website.

Ik hoop dat ik morgen op uw stem kan rekenen!

Met vriendelijke groet,

Arnout Hoekstra
Lijsttrekker/wethouder SP
ahoekstra@sp.nl / 06-83693776

Lees verder
8 maart 2014

SP kandidaat-raadsleden op bezoek bij Stadsgehoorzaal

Op zaterdag 1 maart zijn we met de kandidaatsraadsleden van de SP op bezoek geweest in de Stadsgehoorzaal. In het kader van ‘kennismaken met Vlaardingen’ is het belangrijk voor aankomende raadsleden om te weten wat er speelt in hun stad bij organisaties en verenigingen.

Lees verder

Pagina's