h

Cultuur

8 november 2008

Het Zomerterras moet in het Hof blijven!

De organisatie van het Zomerterras heeft aangegeven voornemens te zijn het Zomerterras in de toekomst in een andere vorm in de Broekpolder voort te zetten. Dit uit angst voor klachten van de toekomstige bewoners van oprukkende verdere verstedelijking vanuit het Buizengat.

Lees verder
22 oktober 2008

SP presenteert onderzoek naar joodse begraafplaats

 Irene Hoekstra
Onderaan de Westlandseweg ligt sinds 1864 een joodse begraafplaats. Momenteel is er weinig van terug te zien, maar eind 19de eeuw zijn hier naar alle waarschijnlijkheid tientallen mensen begraven. Met het verdwijnen van de zelfstandige Israëlitische gemeenschap uit Vlaardingen is de begraafplaats in de vergetelheid geraakt. Begin vorige eeuw maakte de gemeente met deze gemeenschap afspraken over het behoud en onderhoud van de begraafplaats. Meerdere van deze zijn tot op de dag van vandaag niet nagekomen.

Lees verder
17 september 2008

Kunstwerk Stadsgehoorzaal bij grofvuil

Stadsgehoorzaal

In de Waterweg bijlage van het Algemeen Dagblad van 17 september stond te lezen dat het kunstwerk ‘de Muziektrofee’ bij het grofvuil is geplaatst. Het karakteristieke ornament van een lier en twee violen zou na de renovatie van de Stadsgehoorzaal spoorloos zijn verdwenen. De SP noemt dit te gek voor woorden en wil uitleg van het college. Tevens moeten er maatregelen worden genomen dat dit soort blunders in de toekomst worden voorkomen.

Lees verder
4 juli 2008

Schoolgebouw Willem Beukelszoonstraat gemeentelijk monument

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om het college te verzoeken de aanwijzing tot beschermd monument weer ter hand te nemen en het gebouw aan de Willem Beukelszoonstraat 62 als gemeentelijk monument aan te wijzen. De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Het schoolgebouw aan de Willem Beukelszoonstraat 62 is indertijd door de Vlaardingse monumentencommissie genomineerd als gemeentelijk monument. Echter op verzoek van de eigenaar, het Albeda College, die procedure is stopgezet. Dit omdat de eigenaar vanwege het onderwijs dat in het gebouw werd gegeven met regelmaat verbouwingen moest uitvoeren. De noodzaak om daarbij telkens een monumentenvergunning aan te moeten vragen en de onmogelijkheid om vergunningsvrij te kunnen verbouwen zouden daarbij voor hem bezwaarlijk zijn. De eigenaar is nu voornemens het schoolgebouw te verkopen, waarmee de eertijds geopperde bezwaren zijn komen te vervallen.

De raad is van mening dat het gebouw aan de Willem Beukelszoonstraat 62 van buitengewoon monumentaal belang is voor de gemeente Vlaardingen.

Lees verder
28 november 2007

Buurthuis weer toegankelijk na brandbrief SP

Eind oktober stelde de SP de slechte situatie van openbare gebied rond het buurthuis VOJ bij het college aan de orde. Als gevolg van alle herstructureringswerkzaamheden was de straat hevig gehavend en de omgeving onverlicht. Kortom een onveilige situatie voor de –veelal oudere- bezoekers, zelfs zo ernstig dat veel bezoekers weg bleven om dat ze het bezoek niet meer aandurfde.

Nu een maand later hebben wij een brief namens het college mogen ontvangen met daarin de vermelding van de uitgezette werkzaamheden die de situatie moeten bevorderen. De buurtbewoners, bezoekers en de voorzitter van het VOJ hebben ons bevestigd dat de situatie is verbeterd. Wij zijn erg blij dat de verlichting aan de Van Limburg Stirumstraat en aan het Trimpad weer is hersteld, en dat voorzieningen zijn getroffen om de ingang van het VOJ-gebouw beter te verlichten. Ook zien wij vol vertrouwen uit naar de toegezegde verbeteringen rondom het overlast van de bouwwerkzaamheden en de overige ontbrekende verlichting.

Lees verder
22 november 2007

SP stelt vragen over de segregatie van Marokkaanse vrouwen in de Westwijk

Via het Bureau Welzijnsprojecten ontving de SP twee verschillende posters voor een voorstelling van het Marokkaans filmfestival Cinemar. Een van deze posters was voor een filmvoorstelling alleen voor vrouwen. Het gaat in dit geval om de vertoning van dezelfde film; ‘La grand voyage’. Bij navraag bij het Bureau Welzijnsprojecten was de aanleiding hiervoor dat veel Marokkaanse vrouwen van hun mannen niet met andere moslimmannen in één zaal mogen zitten, en er daarom voor gescheiden voorstellingen is gekozen.

Lees verder
18 oktober 2007

28 oktober: Samen voor Palestina

Palestina Komitee Rotterdam, Palestijnse Gemeenschap in Nederland, Al Awda, PPMS, SP, Groenlinks en ARAFIN organiseren zondag 28 oktober een bijeenkomst voor Palestina. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring 90 te Vlaardingen. De bijeenkomst duurt tot 20.00 uur.

Lees verder
17 juni 2007

SP in de bres voor Joodse begraafplaats

De SP is vanuit de nationale- en internationale Joodse gemeenschap benaderd vanwege de gesteldheid van de Joodse begraafplaats in Vlaardingen. Met een bezoek van onze partij aan de begraafplaats deed ons met schrik de suggesties bevestigen: Hondenpoep, zwerfvuil, onkruid en kuilgras geven de begraafplaats een verwaarloosde indruk.
Joodse begraafplaats Vlaardingen

Lees verder
28 mei 2007

Toekomstig onderkomen Archeologische vereniging Helinium onzeker

SP raadslid Alke van Marsbergen heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe werklocatie van de Archeologische vereniging Helinium. Deze vereniging heeft te horen gekregen dat zij moeten vertrekken uit hun huidige onderkomen op het Hoogstad terrein. Wethouder van der Velde heeft september vorig jaar de toezegging gedaan dat er binnen 6 weken meer duidelijkheid zou komen over de nieuwe werklocatie. Nu, 7 maanden later, is het vanaf de kant van het college nog steeds erg stil. De Archeologische vereniging kreeg zelfs geen ontvangst bevestigingen op hun brieven die ze naar de gemeente stuurden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier