h

Cultuur

28 mei 2007

Vlaardingen wil Lance Armstrongs Ride for the Roses binnenhalen

Vlaardingen wil zich kandidaat stellen voor Ride for the Roses in 2011. Het fietsevenement is bedoeld om zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek bij elkaar te krijgen. Het is in 1997 door zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong opgezet. Armstrong heeft zelf in het begin van zijn carrière kanker weten te overleven.
Lance Armstrong, Ride for the roses

Lees verder
30 maart 2007

Beloofde land, beroofde land

SP senator Anja Meulenbelt zal vanavond tijdens 'Dag van het Land' het eerste exemplaar van het SP boekje ‘Beloofde land, beroofde land’ aanbieden aan Palestijnse ambassadeur Soraia Barghouti. De SP afdeling Vlaardingen deelt deze uitgave kosteloos uit aan de bezoekers.

Lees verder
12 november 2006

SP teleurgesteld na het verwerpen van de motie stedenband

De SP gemeenteraadsfractie van Vlaardingen is teleurgesteld dat de motie, waarin zij het college verzochten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn een stedenband met de Palestijnse stad Nabloes aan te gaan, geen meerderheid haalde. De gemeente Vlaardingen kent een zeer grote en hechte Palestijnse gemeenschap. De eerste generatie van deze groep Vlaardingers kwam grotendeels uit de Palestijnse stad Nabloes.

Lees verder
13 februari 2006

Schriftelijke vragen nota monumenten verordening

Wij vernamen de reactie van wethouder Bot over de inbreng van de diverse fractie’s in de commissie stad van 2 februari jongsleden
De munumentennota zoals besproken, zal nader worden uitgewerkt t.b.v. het opstellen van beleidskaders voor bestemmingplannen en andere aspecten als beschermd stads- en dorpsgezicht.
Uiteraard zal daarbij rekening gehouden worden met de gemaakte opmerkingen en vragen om verduidelijking.
Vanwege een afscheidnemende wethouder en afscheidnemende raad en omdat wij menen dat bovengenoemde reactie voor meerdere uileg vatbaar is heeft de SP fractie de volgende vragen

Lees verder
15 maart 2003

Rood jongeren willen Haringpop

Het Haring en Bierfeest is opgeheven en in plaats daarvan moet een nieuw stadsfeest komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een adviesbureau ingeschakeld om samen met het VVV en het Visserijmuseum een plan te maken, maar komt er ook wat voor de jeugd? De SP jongeren hebben een voorstel ingestuurd om een popfestival te organiseren.

Lees verder
5 april 1988

Koranlessen in de Pijpelaar

„De bezuinigingen zijn democratisch aanvaard, maar er moet een hernieuwde, open discussie komen over de uitvoering ervan." Tijdens de woensdag 30 maart gehouden gemeenteraadsvergadering hield het raadslid Poppe (SP) een uitvoerige interpelatie naar aanleiding van het verdwijnen van de beheerdersfunktie uit buurthuis de Pijpelaar. Hij verweet het college misbruik van macht, omdat het het voortbestaan van de beheerdersfunktie koppelt aan de vestiging van een migrantenorganisatie in het gebouw. De organisatie zoekt een ruimte voor Koranlessen en een gebedsruimte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier