h

Wonen

20 september 2013

Vliegen uit de muur

Bij de senioren woningen aan de stadhouderslaan hebben bewoners last van vliegen die uit de muur komen, ze beginnen als kleine 'fruitvliegjes' en eindigen als grote 'bromvliegen'.
"Ieder jaar komen de vliegen weer terug, maar er komt maar geen permanente oplossing" aldus een bewoner.
Om die reden heeft de SP fractie een open brief gestuurd naar het college met het verzoek om samen met de woningstichting tot een permanente oplossing te komen.

Lees verder
18 februari 2013

Boren in een muur met asbest

Aan het Nagelkruid in de Holy is Waterweg Wonen begonnen met werkzaamheden aan de woningen.
Tijdens de werkzaamheden kwamen ze erachter dat er asbest in de muur zit en verontruste bewoners hebben de lokale internet krant De Vlaardinger dan ook benaderd met de brieven, naar aanleiding van het artikel op De Vlaardinger heeft de SP de volgende vragen gesteld.

Lees verder
18 februari 2013

Laatste brief aan bewoners Cronjéstraat en omgeving

De SP is een aantal maanden bezig geweest om de sloop van de Cronjéstraat en omgeving tegen te gaan.
De bewoners zijn bij elkaar geroepen, er zijn handtekeningen opgehaald, er is een debat gevoerd in de raad en er is gesproken met de wethouder en de directeuren.
Helaas heeft dit alles de sloop niet tegen gehouden, maar er is wel iets gewonnen, om die reden is er nog één laatste brief gestuurd naar de bewoners.

Lees verder
27 januari 2013

SP wil verandering sloop procedure


Bij de raadsvergadering van 24 januari 2013 heeft de SP fractie bij monde van Frank Hoogervorst een interpellatie debat aangevraagd over de sloop procedure.
De aanleiding voor de aanvraag van het interpellatie debat was de intentie tot sloopverklaring van de Cronjéstraat en omgeving.
De SP fractie had 3 moties klaarliggen om het debat te bekrachtigen.

Lees verder
9 januari 2013

Meerderheid bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloop

Naar aanleiding van de intentie tot sloop verklaring van de gemeente zijn, op uitnodiging van de SP afdeling Vlaardingen, vorig jaar bewoners uit de Cronjéstraat en omgeving bijeengekomen om de sloopplannen van hun woning en hun buurt te bespreken.

Lees verder
3 januari 2013

Veel bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloopplannen

Zoals u al op deze site heeft kunnen lezen, zijn veel bewoners van de Cronjéstraat en omgeving tegen de sloopplannen voor hun woonbuurt. Nadat SP Raadslid Frank Hoogervorst alle buurtbewoners op heeft geroepen de handen ineen te slaan, is het verzet tegen de sloop verder toegenomen.
Op de bewonersbijeenkomst van 7 december kwamen ruim 35 bewoners bijeen. Wij hebben toen gezamenlijk kunnen vaststellen dat de verhuurders zich niet aan wettelijke regels hebben gehouden.
Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten verhuurders niet alleen de bewoners over sloopplannen informeren, maar ook iedere individuele huurder schriftelijk van de uitgewerkte plannen op de hoogte stellen en hen de gelegenheid geven zich daarover ook individueel uit te kunnen spreken. Dat is nooit gedaan.
Er bestaan zelfs nog geen duidelijke plannen, laat staan hoeveel en in welke huurprijs en hoeveel koop of huurwoningen men na sloop wil terug bouwen.

Lees verder
19 december 2012

SP-plan buurtplein Westwijk in uitvoering

Op 4 november 2009 diende toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra een voorstel in om op de plek van de te slopen PWA-school aan de Van Maerlantlaan een buurtplein te realiseren. Nu drie jaar later presenteert het college een plan om dit gebied – de Hoogkamerstrook – in te richten. In dit plan is het SP-voorstel voor een buurtplein opgenomen.

Lees verder
6 december 2012

IN DE JORDAAN ZIJN DIE OUDE HUISJES HEEL VEEL WAARD

Op 23 november heeft in het SP partijkantoor een bijeenkomst plaatsgevonden over de sloop van de woningen in de patrimoniumbuurt in Vlaardingen.
De uitkomst van de bijeenkomst was dat de bewoners zich nog niet neer gelegd hebben bij de sloop van hun "tweede jas".

Lees verder
18 november 2012

Uitnodiging voor bewoners Patrimoniumbuurt

Op 14 november 2012 heeft de SP bij monde van Frank Hoogervorst technische vragen gesteld aan het college over de intentieverklaring tot sloop voor een gedeelte van de Patrimoniumbuurt.
Het betreft hier de Cronjéstraat en directe omgeving.

Lees verder
14 november 2012

Intentieverklaring tot sloop Cronjestraat en omgeving


Op 13 november 2012 heeft de gemeenteraad bericht gekregen dat de gemeente Vlaardingen een intentieverklaring tot sloop van de Cronjestraat en omgeving aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen.
De SP is geen voorstander voor het slopen van deze woningen en daarom heeft de SP technische vragen aan het college gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier