h

Wonen

30 oktober 2009

Woonlastenverhoging door bescherming stadszicht

De gemeenteraad is vanavond akkoord gegaan met de invoering van een beschermd stadsgezicht voor grote delen van het centrum en de Oostwijk. De SP is een groot voorstander voor het beschermen van het historische karakter, maar is verbolgen over het feit dat belangrijke negatieve effecten niet in de inspraakprocedure naar voren zijn gebracht. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Als gevolg van dit besluit kunnen huurders huurverhoging van 15% boven de gebruikelijke puntprijs verwachten, daarnaast kan de opstalverzekeringspremie van eigenwoningbezitters met 20% stijgen’.

Lees verder
14 oktober 2009

Buurten in de Indische Buurt

Indische Buurt, Vlaardingen
Aanstaande zaterdag, 17 oktober, gaat de SP buurten in de Indische Buurt. Kaderleden van de SP bellen aan bij huishoudens in de omgeving van de Borneostraat om te informeren naar de gang van zaken in de buurt. Organisatiesecretaris Arie-Jan de Boer:”Wij bezoeken iedere maand een buurt in Vlaardingen, om met de mensen te praten en problemen in kaart te brengen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk als politieke partij.”

Lees verder
10 september 2009

Het mengen van wonen en werken

(Tekst: Arnout Hoekstra) Vanavond behandelde de gemeenteraad van Vlaardingen de nota Bedrijventerreinenbeleid Vlaardingen 2009. Ik ben niet zo fan van bedrijventerreinen, en vindt dat je economische activiteiten zoveel mogelijk moet inmengen in de woonomgeving. Zwaardere industrie en overlastgevende activiteiten moet je natuurlijk zoveel mogelijk buiten de woonbuurt plaaten. Maar veel ondernemingen kunnen ook prima worden ondergebracht in nabije leefomgeving. Helaas was er onvoldoende steun voor mijn voorstellen. Hieronder mijn inbreng in eerste termijn en mijn ingediende amendement.

Lees verder
9 augustus 2009

SP presenteert buurtonderzoek Aalscholverlaan

De SP heeft onderzoek gedaan naar de Vogelbuurt Noord, met in het bijzonder het woningbezit van Woningstichting Samenwerking aan de Aalscholverlaan. De SP ontving meerder klachten van bewoners en besloot een onderzoek in te stellen. Als afronding van het onderzoek presenteert de SP een rapport en een drietal aanbevelingen.

Lees verder
2 juli 2009

Bezoek aan Bewonersgroep Elementen West

(Tekst: Arnout Hoekstra) Vanochtend was ik te gast bij de Bewonersgroep Elementen West. Dit is een groep enthausiaste bewoners uit de Westwijk die - met steun van woningcorporatie Waterweg Wonen en Gemeente Vlaardingen - diverse activiteiten organiseert en zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk. Inge Lemson van de bewonersgroep had mij gevraagd om eens op hun wekelijkse koffieochtend langs te komen. Met name om iets te vertellen over belastingen, toeslagen en studiefinanciering.

Lees verder
17 juni 2009

Bewoners VOP richten huurderscomité op

Vanavond hebben bewoners uit de Vetternoordspolder het ‘Huurdersbelangencomité VOP’ opgericht. De bewoners zijn het slechte onderhoud van de corporatie zat en hebben de handen ineen geslagen. De huurwoningen in ondermeer de Mozartlaan, Beethovensingel en Vettenoordsestraat hebben door het slechte onderhoud last van vocht- en isolatieproblematiek.

Lees verder
3 april 2009

Betaalbare bungalows


De SP-fractie heeft gisteren tijdens het debat over de kredietcrisis voorgesteld om betaalbare huurwoningen te bouwen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra kwam met dit voorstel nadat hij met een ondernemer een plan had besproken wat op particulier initiatief ruimte kan bieden aan bijvoorbeeld starters. Deze 'prefab' vrijstaande grondgebonden bungalows kunnen dermate goedkoop gebouwd worden dat ze al voor 300euro per maand verhuurd kunnen worden. Bij de bouwlocatie ' Triade' is grond vrijgekomen waar zeker 40 van deze woningen gebouwd kunnen worden. De SP heeft de wethouder verzocht dit idee serieus te bekijken, om zo in samenwerking met deze private ontwikkelaar de bouw weer aan het werk te krijgen, en de woningnood onder starters te bedaren.

Lees verder
21 januari 2009

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam bracht vandaag een bezoek aan Leo de Jong - directeur Waterweg Wonen - om de woonvisie van de SP-Statenfractie aan te bieden. De belangrijkste voorstellen in de woonvisie van de SP zijn: het aan banden leggen van de sloop en verkoop van (sociale) huurwoningen, het verhogen van het percentage sociale woningen bij nieuwbouw naar 40 % en een sterkere rol voor de provincie bij het realiseren van de woningbehoefte in Zuid-Holland.

Lees verder
17 januari 2009

Statenfractie SP presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

Frank Johan Hoogendam
Aanstaande woensdag presenteert de SP -statenfractie Zuid-Holland haar nieuwe Woonvisie: "Bouwen naar Behoefte". De woonvisie zal op deze dag door Statenlid Frank Johan Hoogendam worden aangeboden aan Leo de Jong, directeur van Waterweg Wonen. In haar woonvisie toont de SP onder andere aan dat er meer betaalbare sociale woningbouw nodig is. De SP stelt dan ook voor het percentage sociale woningen bij nieuwbouw te verhogen naar 40 %.

Lees verder
26 november 2008

Vlaardings sloopbeleid moet op de schop

De SP pleit voor een vergaande herziening van het Vlaardings sloopbeleid. De gemeente en corporaties hebben plannen om in ruim 20 jaar zo’n zevenduizend woningen te slopen, dit is bijna de helft van het volledige corporatiebezit. De hele stad gaat op de schop doordat met het Destructieplan Wonen er tot 2030 ieder jaar zo’n 300 woningen te vlakte gaan. Sloop ten tijde van woningnood is onverstandig, zeker wanneer het prima woningen betreft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier