h

Wonen

27 augustus 2007

Interpellatiedebat over antikraakaffaire

De agendacommissie heeft het verzoek van de SP voor een extraraadsvergadering gehonoreerd. Naar aanleiding van de ‘antiekraakaffaire’ zal de Vlaardingse gemeenteraad aanstaande donderdag in vergadering bijeenkomen. De aanleiding hiervoor is de vraag van de SP naar een spoeddebat over de vermeende belangenverstrengeling van collegeleden bij het verstrekken van woningen aan directe familieleden.

Lees verder
22 augustus 2007

Gemeente Vlaardingen gooit bewoners op straat ten gunsten van eigen college-kroost, SP stelt vragen

De gemeente Vlaardingen heeft vier antikrakers uit hun huis gezet om vervolgens kinderen van de wethouder en van de gemeente secretaris de woning te laten betrekken. De SP vindt dit te bizar voor woorden en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Lees verder
7 juni 2007

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

De raad heeft zich al eerder uitgesproken tegen huisvesting in de Broekpolder. Nu wordt weer opnieuw geprobeerd om binnen de Broekpolder een woonlocatie aan te wijzen. Het gaat om een woonfunctie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperkingen ‘Woutershof’ aan de Broekpolderweg. Stichting ‘de Bruggen’ wil graag ook mensen met een verstandelijke beperking laten ‘wonen’ op die locatie. Nu zijn wij van mening dat er zeker voorzien moet worden in een woonvoorziening voor gehandicapten indien nodig. De raad heeft zich echter duidelijk uitgesproken als het gaat om het groen houden van de Broekpolder, en dat we in de Broekpolder geen huisvesting willen hebben.

Lees verder
24 mei 2007

Vragen over stoppende ondernemers aan de Van Hogendorplaan

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft schriftelijke vragen volgens Artikel 36 van het Reglement van Orde van de Vlaardingse gemeenteraad gesteld over het vertrekken van de IJzerhandel aan de Van Hogendorplaan. Op pagina vier van de Maaspost editie van 24 mei jongstleden is een verontrustend artikel te lezen over de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel zijn de heer en mevrouw van Putten aan het woord over hun besluit tot het opdoeken van hun ijzerhandel aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel geeft het ondernemersechtpaar aan dat zij noodgedwongen de deuren moeten sluiten door de gevolgen van de rigoureuze Stedelijke Vernieuwing in de wijk achter hun winkel, en het voornemen van het college en de beherende woningbouwcorporatie WaterwegWonen om de huidige winkelboulevard te slopen en te vervangen door een winkelcentrum met véél hogere huurprijzen. Het betreurt de SP dat kleine zelfstandige op deze manier hun hoofd niet meer bovenwater kunnen houden, en noodgedwongen hun activiteiten moeten staken door gemeentelijk oogkleppenbeleid waar de SP al jaren zich fel tegen uitspreekt.

Lees verder
7 mei 2007

Opinieartikel: Slopen met valse motieven

In de Vlaardingse huis-aan-huiskrant ‘Maasstad’ van 26 april 2007 stond het artikel; ‘Vlaardingen zakt af naar onaantrekkelijke woonstad; Drastische herstructurering woningmarkt noodzakelijk’. Dit artikel is gebaseerd op het rapport: ‘Woon 2006’ wat recentelijk door wethouder Versluijs aan de raad is gepresenteerd. Van alle politieke partijen heeft alleen de SP inhoudelijke kritiek op de geschetste problematiek en de voorgestelde conclusies. De rest van de partijen lopen als makke lammetjes achter de visie van het college aan, een visie op volkshuisvesting die zich berust op tegenstrijdigheden en rammelende analyses.

Lees verder
27 april 2007

SP eist schommel terug

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft Burgemeester Bruinsma –portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid- gevraagd om ‘als de sodemieter’ de kinderen uit de Kruidenbuurt hun schommel terug te geven.

Lees verder
18 april 2007

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

Beste bewoners boven de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan,

Lees verder
7 maart 2007

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat Waterweg Wonen, na de rest van de Babberspolder-Oost, nu tóch óók de winkels, en de woningen daarboven, wil slopen. Misschien hebt u ook van Waterweg Wonen begrepen dat dit een onontkoombaar feit is, wat niet meer is tegen te houden. Dit is absolute onzin! De raad heeft nog geen enkele uitspraak gedaan als het gaat om welke aanpassing dan ook. Er is momenteel nog geen enkel besluit genomen, maar de tijd dringt wel.

Lees verder
21 december 2006

Sloopmotie van de baan

Op 24 november 2005 heeft de raad, met 31 stemmen vóór, en twee stemmen tegen, een motie aangenomen waarin o.a. gesteld wordt dat er niet meer gesloopt mag worden, alvorens er bekend is wat er terug gebouwd wordt. In de commissie stad van 21 december 2006 is, na een interne memo van wethouder Versluijs, deze motie weer even makkelijk overboord gezet.

Lees verder
24 september 2006

De Startersregeling; de gemeente als hypotheker..

Starter, én een modaal inkomen? Heel mooi, maar niet genoeg om aan een huis te komen. Voor een huurhuis mag je 4 jaar in de rij gaan staan, en voor een koophuis kom je tekort. Met een (gezamenlijk) inkomen van 29.000 (modaal) kan je bij een rente van 4,75% rente een maximale hypotheek van €131.865 krijgen (NHG). 130duizend euro is op de Vlaardingse woningmarkt een krap budget. Het college zou er voor kunnen kiezen om méér goedkopere ipv duurdere woningen te bouwen, zodat de huidige woningmarkt voor starters met een beperkt krediet wat meer aanzet. Ook zouden er meer bereikbare woningen binnen het huur segment kunnen worden gecreëerd. Zodat de wachtlijsten korter worden, en starters in een betaalbare huurwoning kunnen starten. Het college beleid is momenteel alleen gebaseerd op het tegenovergestelde. En de starters? Die kunnen een zak met geld lenen..

Lees verder

Pagina's

U bent hier