h

Wonen

25 februari 2006

SP jongeren steunen protest CDA jongeren!

Vandaag hebben �CDA jongeren� uit protest tegen de woningnood een �tentenkamp� opgeslagen. Een heel goed initiatief vinden de ROOD jongeren van de SP! De wachttijden zijn al tot ruim vierjaar opgelopen.

Lees verder
15 februari 2006

SP verheugd met woningnood erkenning college

In de nota; ‘Starters op de woningmark’ geeft het college, op de valreep van de raadsperiode, toe dat over 2005 de wachttijden voor een betaalbare huurwoning tot 4 jaar is opgelopen. Hiermee word erkend dat onder verantwoordelijkheid van het PvdA, VVD, CDA en Groenlinks een nieuwe structurele woningnood is ontstaan. Tot nu toe verdedigde het college rigoureuze sloopplannen met het argument dat er 3000 betaalbare huurwoningen te veel zouden zijn. Dit argument is in de nieuwe nota niet meer terug te vinden.

Lees verder
1 februari 2006

Illegale bouwwerken, hoe zit het ermee?

Onlangs ontving de SP fractie van de gemeente het blad 'Stadswerk in uitvoering'.
Daarin stuite de fractie op het volgende: “Het maakte ook in de gemeenteraad veel indruk dat Stadswerk zelf constateerde bij kleine bouwwerken de vergunningregels niet altijd voor de volle 100% te hebben toegepast. Dat is bijgesteld. Een fout toegeven is nooit erg. Steeds dezelfde fout maken is vreselijk. Stoppen met het maken van fouten is heerlijk.”

Lees verder
22 januari 2006

Liberalisering van de huurmarkt

Als reactie op een artikel in de Volkskrant van 16 januari schreef oud kamerlid Remi Poppe een reactie. Remi Poppe is adviseur van de SP Vlaardingen en actief voor het behoud van de betaalbare huursector. Uit dit oogpunt stuurde Remi Poppe het volgende stuk aan de Volkskrant.

Lees verder
14 januari 2006

Zo kan het ook!

Op onze website doen we vaak verslag van ons verzet tegen sloop van betaalbare huurwoningen. Dat doen we niet voor niets. De woningnood is weer helemaal uit de hand aan het lopen. Nog goed te renoveren en te moderniseren woningen, worden, als het aan de gemeente en Waterweg Wonen massaal gesloopt. De SP is vóór renovatie ..en de praktijk bewijst de het kan!
Renovatie Roozendaal
Philipslaan, Roosendaal. Een voorbeeld van hoogwaardige renovatie

Lees verder
13 januari 2006

'Heeft college lak aan moties van de eigen coalitie?'

In het groot Vlaardingen van woensdag 11-01-06 stond er vermeld dat er op 05-01-06 een sloopvergunning aan Waterweg Wonen is afgegeven voor de 174 woningen en 8 bedrijfsruimten op de locatie Schimmelpenninckstraat.
Dit vinden wij onbegrijpelijk, omdat er tijdens de raadsvergadering op 8-12-05 door de meerderheid van de raad een motie is aangenomen waarin stond dat er voorlopig geen sloopvergunningen meer mochten worden afgegeven.
Deze motie is ingediend en gesteund omdat er de laatste jaren veel meer is gesloopt dan gebouwd, daardoor is er zo,n druk op de woningmarkt komen te staan dat het bijna voor niemand meer mogelijk is om te verhuizen of om als starter of andere urgente aan een woning te komen.
Wij vragen via schriftelijke vragen van het college dat zij met onmiddelijke ingang zich houden aan de motie, en vragen uitleg over deze afgegeven sloopvergunning, die volgens ons nooit afgegeven had mogen worden.

Lees verder
4 januari 2006

Onderzoek naar sloopmotiven door Prof. André Thomsen

Bij ons verzet (zie verder op deze site) tegen de rigoureuze sloop en sloopplannen van Waterweg Wonen baseren wij ons o.a. andere op een rapport van de TU Delft. Dit rapport over sloop en sloopmotieven is afkomstig van André Thomsen. Thomsen is hoogleraar woningonderhoud.

Lees verder
22 december 2005

Coalitiepartijen zetten de deur voor sloop wijdopen

De SP fractie heeft vanavond het bestemmingsplan Westwijk geamendeerd. Zo stond er in het plan de mogelijkheid om twee woningcomplexen van in totaal 72 woningen aan de Samuel Esmeijerstraat te slopen. Wat betekend dat er na de praatjes van coalitiepartijen en na de verkiezingen gewoon weer vrolijk verder gesloopt kan en gaat worden.

Lees verder
22 december 2005

Groenstrook aan de Boerhaavestraat gered!

Begin deze maand betoogde Arnout Hoekstra namens ROOD, Jongeren in de SP, tijdens een commissievergadering tegen de mogelijke komst van vier vrije kavels op een uniek stukje openbaar groen. De SP jongeren zijn van mening dat openbaargroen bij voorbaat geen vrije bouwgrond is. Protest van omwonenden, Belangvereniging Boerhaavestraat en de SP jongeren heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een overgrote meerderheid van de raad vóór een amendement stemde om de vier kavels uit het bestemmingsplan te halen.

Lees verder
22 december 2005

Is de ondemocratische 'Stadregioraad' van de pot gerold?

Hoe zit het nu, slopen we massaal goede en betaalbare huurwoningen in onze regio en voopral ook in Vlaadringen, wil men, om de woningnood onder jongeren die daar het gevolg van is, 5000 euro subsidie voor de bouw van dure koopwoningen voor starters.

Lees verder

Pagina's

U bent hier