h

Wonen

3 januari 2003

SP en Bewonerscommissie Babberspolder-oost verzamelen honderden bezwaarschriften tegen plannen Bapperspolder-Oost.

De afgelopen week ondertekenden 864 bewoners een bezwaarschrift tegen het gemeentelijk Stedenbouwkundig Plan voor de Babberspolder–Oost. Ruim tachtig procent van de aangesproken mensen bleken tegen de sloopplannen te zijn en ondertekenden graag het bezwaar tegen de grootschalige sloopplannen die ten grondslag liggen aan het Stedenbouwkundig Plan.Massaal tegen sloop Babberspolder-Oost

Lees verder
4 november 2002

Bewonersplatform tegen sloop Babberspolder-Oost opgericht: BBO

Op maandagavond 4 november rond 19.30 uur steekt een gestage stroom bewoners de Van Hogendorplaan over richting de aula van de Scholen Gemeenschap Aquamarijn. De zaal loopt snel vol, extra stoelen moeten worden aangesleept. Het voorlopig Bewonerscomité Babberspolder – Oost (BBO) heeft een bewonersvergadering georganiseerd tegen de sloopplannen van de wijk. Het behoud de woonwijk en hun woningen gaat de bewoners duidelijk aan het hart. Precies de betrokkenheid bij de eigen wijk die gemeente en woningbouwcorporaties (Waterweg Wonen en Samenwerking) altijd propageren. Nu zullen we zien hoe serieus het gemeentebestuur en de corporaties het menen. De boosheid en verontwaardiging over de sloopplannen, en de slordige en minachtende manier waarmee de verhuurders met hun huurders omgaan, was groot onder de ruim 150 aanwezige buurtbewoners.
Oprichting bewoners platform BBO

Lees verder
7 augustus 2002

Vragen over sloopintenties Ex Libris en Babberspolder-Oost

Geacht college; Onlang heeft u een tweetal intentieverklaringen tot sloop afgegeven: Een gedeelte van de Babberspolder Oost, met name de van Hogendorplaan, de van der Duyn van Maasdamlaan, de Adriaan Pauwstraat en de van Limburg Stirumstraat’. En het complex “Ex Libris” . Naar aanleiding van deze intentieverklaringen hebben wij de volgende vragen.

Lees verder
12 april 2002

Westwijk

De SP heeft altijd zeer kritisch gestaan ten opzichte van de vernieuwingen in de Westwijk. Een van die vernieuwingen betrof het winkelcentrum. Deze "vernieuwing" is weer echt op zijn "gemeente maakt deal met projectontwikkelaars" aangepakt. 

Lees verder
2 april 2002

Vragen over het verdwijnen van betaalbare huurwoningen uit de Babberspolder-Oost

De fractie van de Socialistische Partij is door een aantal zeer bezorgde huurders uit de Babberspolder-Oost benaderd met een aantal vragen. De SP fractie deelt hun zorgen en vragen. Wij maken ons met name zorgen over het risico van een veel te grote afname van het segment betaalbare huurwoningen in Vlaardingen.

Lees verder
15 januari 2002

Vragen over ontmanteling woningen Schrijversbuurt

Van bewoners uit het complex 4125, Huygenstraat, H.R. Holststraat, Brederostraat en een deel van de Vondelstraat, kregen wij alarmerende klachten over onduidelijkheid over de toekomst van hun huurwoning. In genoemde straten staan een aantal van omstreeks 16 woningen al geruime tijd leeg. De woningen zijn ontmanteld, dus aan het woningbestand onttrokken. Wel is in deze woningen vitrage voor de ramen gehangen met de kennelijke bedoeling te doen voorkomen alsof ze nog bewoond zijn. De eigenaar van deze woningen, Waterweg Wonen spreekt over sloop en nieuwbouwplannen, zonder dat duidelijkheid wordt geven waaruit deze plannen bestaan. Er zou spraken zijn van nieuwbouw medio 2003. Niet duidelijk is wanneer eventuele sloop zal plaatsvinden. In 1992 is er aan deze woningen nog achterstellingonderhoud gepleegd en voor een aantal woningen is spraken geweest van woningverbetering met huurverhoging. Volgens de bewoners voldoen de betreffende woningen daarom nog aan de huidige eisen en zijn ze nog geschikt voor bewoning.

Lees verder
26 november 1996

SP Vlaardingen bezorgd over sloop van Westwijk

Bewoners van de Westwijk in Vlaardingen die gedwongen worden te verhuizen, moeten meer geld van de gemeente krijgen voor de sloop van hun huis.

Lees verder
10 januari 1989

Weeshuis moet blijven


Het Weeshuis, het karakteristieke pand in hartje Vlaardingen, moet blijven. Dat is tenminste de mening van de Socialistische Partij. Gistermiddag heeft men een (wellicht allerlaatste) poging gedaan om dit Weeshuis te behouden. Een kleine afvaardiging heeft het college van burgemeester en wethouders een brief met het verzoek tot behoud van het Weeshuis overhandigd. Hieronder staan de handtekeningen van 527 bewoners van Vlaardingen, hoofdzakelijk uit de naaste omgeving van het Weeshuis.

Lees verder
14 september 1988

SP wil met bewoners sloop in centrum verijdelen

De Socialistiese Partij wil de bewoners van het centrum vanavond optrommelen, om op die manier een 'opknapbeurt' van het centrum te verijdelen. De SP maakt zich zorgen over de sloopwoede die in brede politieke kring in Vlaardingen leeft. De politiek heeft al besloten, dat het oude Weeshuis moet worden opgeofferd ' aan nieuwbouw. PvdA-wethouder Bas Goudriaan zag er graag een torenflat met urban-villa's voor de mensen met hogere inkomens verrijzen. Ook een groot aantal woningen in de Van Riebeeckstraat, Joubertstraat, Markgraaflaan, Schepenstraat, Groeneweg en de Weteringstraat staat op de nominatie voor de sloop.

Lees verder
18 augustus 1988

Ministerie stelt SP in gelijk: Bewoners ASHVB moeten geld terugkrijgen

Bewoners van ouderenwoningen in De Wouthof en Drieën-Huysen moeten alsnog de servicekosten terugkrijgen, die zij van 1979 tot en met 1983 teveel betaalden. Die eis zal de Socialistiese Partij stellen in de eerstkomende vergadering van het bestuur van de Algemene Stichting tot Huisvesting en Verzorging van Bejaarden (ASHVB). Als de servicekosten worden terugbetaald, hoeven de ouderen niet bang te zijn dat het ministerie teveel verstrekte huursubsidie terugvordert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier