h

Wonen

24 november 2003

Waarom woont hier niemand?

De Vlaardingse SP-jongerenafdeling ROOD heeft zaterdag op slooppanden in de Schrijversbuurt protestposters geplakt met de tekst 'Waarom woonthierdanniemand?' Het gaat om woningen in de Huijgensstraat, Van Brederostraat en de Henriette Roland Holststraat.

Lees verder
5 november 2003

Openbaar debat over volkshuisvesting: Niet lunchen maar praten

Motie: de voor het “ontbijten met het college” vrijgemaakte gelden besteed zullen worden aan de organisatie van een openbaar debat over de volkshuisvesting in het algemeen en de plannen in de Babberspolder-Oost om 1414 woningen te slopen in het bijzonder

Lees verder
5 november 2003

Motie Onderzoek naar renovatie

Voorstel voor wetenschappelijk haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om door middel van renovatie woningen te behouden voor het
segment betaalbare huurwoningen.

Lees verder
4 november 2003

Bezwaarschriften tegen sloop Babberspolder-Oost

Vlaardingen - De Vlaardingse SP en Bewonerscomité Babberspolder-Oost hebben bijna negenhonderd bezwaarschriften verzameld tegen het Stedenbouwkundig Plan voor de Vlaardingse wijk Babberspolder-Oost. De 891 bezwaren werden gisteren overhandigd aan wethouder Cees Bot (CDA, volkshuisvesting).
Wethouder Bot

Lees verder
14 oktober 2003

SP jongeren kraken woning Robert Schumanring

De jongeren van de SP hebben dinsdag ochtend in de Robert Schumanring een woning gekraakt in protest tegen de woningnood en langdurige leegstand.

Lees verder
10 oktober 2003

Worden we bedonderd of niet soms?

De bewoners van de Babberspolder-Oost kunnen via een “kijkdoos” een stedenbouwkundig plan voor de wijk bekijken en daarop “inspreken”. Maar wat in de Babberspolder dreigt te gaan gebeuren zal zijn uitwerking niet alleen hebben op de bewoners van de Babberspolder, maar op heel Vlaardingen.

Lees verder
20 januari 2003

Tijdelijke bewoningen Schrijversbuurt

Naar aanleiding van het bericht in het Rotterdams dagblad “Tijdelijke bewoners in de Schrijversbuurt, Waterweg Wonen geeft lege huurhuizen in beheer” heeft de SP-fractie de volgende vragen :

Lees verder
13 januari 2003

SP jongeren kraken woningen in Babberspolder-Oost

Op initiatief van ROOD, jongeren in de SP, zijn vandaag in Vlaardingen lokale jongeren huizen gaan "herbewonen" als protest tegen leegstand en sloop van betaalbare woningen in tijden van woningnood. Onder meer SP-Kamerlid Piet de Ruiter ondersteunde de jongeren in hun actie. Hij presenteerde met een plan om leegstand in tijden van woningnood tegen te gaan.

Lees verder
3 januari 2003

SP en Bewonerscommissie Babberspolder-oost verzamelen honderden bezwaarschriften tegen plannen Bapperspolder-Oost.

De afgelopen week ondertekenden 864 bewoners een bezwaarschrift tegen het gemeentelijk Stedenbouwkundig Plan voor de Babberspolder–Oost. Ruim tachtig procent van de aangesproken mensen bleken tegen de sloopplannen te zijn en ondertekenden graag het bezwaar tegen de grootschalige sloopplannen die ten grondslag liggen aan het Stedenbouwkundig Plan.Massaal tegen sloop Babberspolder-Oost

Lees verder
4 november 2002

Bewonersplatform tegen sloop Babberspolder-Oost opgericht: BBO

Op maandagavond 4 november rond 19.30 uur steekt een gestage stroom bewoners de Van Hogendorplaan over richting de aula van de Scholen Gemeenschap Aquamarijn. De zaal loopt snel vol, extra stoelen moeten worden aangesleept. Het voorlopig Bewonerscomité Babberspolder – Oost (BBO) heeft een bewonersvergadering georganiseerd tegen de sloopplannen van de wijk. Het behoud de woonwijk en hun woningen gaat de bewoners duidelijk aan het hart. Precies de betrokkenheid bij de eigen wijk die gemeente en woningbouwcorporaties (Waterweg Wonen en Samenwerking) altijd propageren. Nu zullen we zien hoe serieus het gemeentebestuur en de corporaties het menen. De boosheid en verontwaardiging over de sloopplannen, en de slordige en minachtende manier waarmee de verhuurders met hun huurders omgaan, was groot onder de ruim 150 aanwezige buurtbewoners.
Oprichting bewoners platform BBO

Lees verder

Pagina's

U bent hier