h

Wonen

19 december 2005

Huurders van bedreigde woonwijken slaan handen ineen

Op initiatief van de SP Werkgroep Volkshuisvesting hebben bewoners van de Indische Buurt en de Babberspolder – Oost op maandag 19 december besloten gezamenlijk aan de slag te gaan tegen sloop en woningnood.

Lees verder
16 december 2005

Remi Poppe reageert op interview met Corrie Kortleven

De SP raadsfractie noemde het achterstallig onderhoud aan de Montal woningen werkelijk schandalig. We zijn blij dat Corry Kortleven dat nu in het interview overneemt. Alleen zit Groenlinks al 4 jaar in het college, hadden ze dus eerder naar de SP moeten luisteren'. Ook Remi Poppe kon het niet laten te reageren op het interview met Corry Kortleven en stuurde de volgende brief aan Groot Vlaardingen

Lees verder
10 december 2005

SP op bezoek bij buurtvereniging Indische Buurt

De SP was zaterdag 10 december, op uitnodiging van de Buurtvereniging, op bezoek in de Indische Buurt. Naast onze raadsleden Ingrid Wijker en Hugo Paalvast was ook bestuurslid Remi Poppe gekomen. Ingrid Wijker wees onder andere op de SP motie (voorstel) om de gemeente op zijn plicht tot toezicht op onderhoud te wijzen.

Lees verder
10 december 2005

Sloopplannen Floreslaan

Mensen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning, Ex Libris(schrijversbuurt)en Babberspolderbewoners moesten en moeten allemaal op zoek naar een andere betaalbare woning en krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Het college bouwt minder betaalbare woningen terug dan er gesloopt worden, en als ze praten over sociale nieuwbouw is het nog niet te betalen voor de minima en vanwege afbraak huursubsidie.

Lees verder
8 december 2005

Stop het geven van nieuwe sloopvergunningen

De SP fractie heeft een motie ingediend om de structuele woningnood aan de kaak te stellen. De SP fractie roept hierin op tot het bevriezen van de huidige sloopplannen en geen nieuwe sloopvergunningen meer af te geven tot dat er door de raad een nieuwe visie op de volkshuisvesting is ontwikkeld.
Babberspolder-Oost

Lees verder
8 december 2005

ROOD in actie voor openbaar groen

ROOD, Jongeren in de SP Vlaardingen, komt in actie voor de bescherming van openbaar groen. Het college is voornemens om groen sein te geven voor de bouw van vier grote villa's op de groenestrook aan de Boerhaavestraat. De SP jongeren zijn van mening dat openbaar groen bijvoorbaat geen vrije bouwgrond is. Openbaar groen heeft wel degelijk een belangrijke functie in een wijk. Arnout Hoekstra sprak hierover in op het stadhuis tijdens de behandeling van bestemmingsplan Westwijk.

Lees verder
8 december 2005

Woningnood en achterstalligonderhoud

De SP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 8 december een motie ingedient over de Montalwoningen aan de Floreslaan. Gezien de woningnood, , met name onder de jonge starters, verzoekt de SP het college de woningcorporaties te wijzen op hun plicht tot het huisvesten van van jongeren en personen met een laag inkomen. Ook stelt de SP voor om de woningcorporatie Waterweg Wonen aan te schrijven over hun achterstalligonderhoud in de huursector. Desnoods moet het college de corporatie met wettelijke middelen hiertoe dwingen.

Lees verder
7 december 2005

Vragen over sloop Montal woningen

Aanstaande donderdag tijdens het vragenuur zal SP- raadslid Ingrid Wijker Wethouder Bot naar aanleiding van zijn uitspraken over de sloopplannen van de Montal woningen aan de Florislaan aan de tand voelen.

Lees verder
15 november 2005

Motie herstructurering

Tijdens de begroting heeft de SP een motie ingedient om de huidige sloopplannen te heroverwegen. Gezien de huidige ontwikkelingen van de hevige woningnood, die het voor starters vrijwel onmogelijk maakt om in Vlaardingen te blijven wonen, is onderzoek en het herzien van de herstructureringsplannen geen overbodige luxe. Helaas was er niet genoeg steun om deze motie aan te nemen.

Lees verder
12 november 2005

Sloopplannen Floreslaan

Mensen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning, Ex Libris(schrijversbuurt)en Babberspolderbewoners moesten en moeten allemaal op zoek naar een andere betaalbare woning en krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Het college bouwt minder betaalbare woningen terug dan er gesloopt worden, en als ze praten over sociale nieuwbouw is het nog niet te betalen voor de minima en vanwege afbraak huursubsidie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier