h

Wonen

28 oktober 2005

Column: Grote verbazing

Ik verbaas mij vaak over uitspraken van lokale politici. De Vlaardingse politiek is niet vreemd van draaikonterij en onnavolgbaarheid. Maar na het lezen van de op de door het Groot Vlaadingen gepubliceerde reacties op de stelling ‘Voor starters zijn er genoeg mogelijkheden op de Vlaardingse woningmarkt’ belande ik écht ver van mijn stoel.

Lees verder
16 september 2005

Sloopbonussen

De SP zou de SP niet zijn als wij niet zeer ongerust en verbolgen zijn over de eventuele sloopbonussen die een directeur van een woningcorporatie ontvangt als hij sloopt.

Lees verder
26 augustus 2005

Schriftelijke vragen over sloopbonussen

Naar aanleiding van enkele nieuwsberichten omtrent de bonussen die er betaald worden aan de directeuren van woningcorporaties bij het slopen van de bereikbare woningen heeft de SP enkele vragen.

Lees verder
23 mei 2005

Schriftelijke vervolgvragen ontwikkeling Babberspolder Oost

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van 22 april 2005 (STW/2005/15242) heeft de SP fractie vervolgvragen.

Lees verder
29 maart 2005

Schriftelijke vragen over voorlichting WOZ

Het verontrust de SP dat ambtenaren i.p.v. de bestuurlijk verantwoordelijken uitleg over het beleid aan bewoners gaan geven. Zeker als in dit geval, zonder de bezwaarschriften te hebben gezien, door een ambtenaar in interview al op voorhand gezegd wordt dat taxatie op een goede manier is verlopen. De SP roept mensen op zo massaal mogelijk bezwaar aan te tekenen, niet om het ambtelijk apparaat extra te belasten, maar met name om dat in de toekomst de WOZ waarde medebepalend zal zijn voor de liberalisering van de huren. Dat zal een ware huurexplosie kunnen veroorzaken. Wij moeten constateren dat het hoofd van de afdeling belastingen kennelijk doend is het indienen van bezwaarschriften te frustreren door op voorhand mede te delen de taxaties op een goede manier zijn verricht. Zo van alles is oké, dus doe maar beter niet die moeite.

Lees verder
30 september 2004

De gang van zaken rondom besluitvorming herstructurering Babberspolder-Oost

Sinds ruim twee jaar houdt het Bewonerscomité Babberspolder – Oost, ( april 2002) opgericht en ( november 2002) gekozen tijdens een drukbezochte bewonersvergadering, zich bezig met de vele aspecten en gevolgen van de herstructurering / sloopplannen. Grote én kritische vraagtekens zetten wij bij de, naar onze mening, al te gemakkelijke en ook onzorgvuldige manier waarop bewoners door de Stichting Waterweg Wonen worden en zijn betrokken, en ook bij de naar onze mening onzorgvuldige afhandeling van wettelijke procedures door het gemeentebestuur en Waterweg Wonen.

Lees verder
6 februari 2004

Rivierzone op slot voor bewoners met een smalle beurs

In de laatste raadsvergadering is het structuurplan voor de Rivierzone vastgesteld. De SP heeft daar tegen gestemd. Niet omdat wij tegen een verbetering van de Rivierzone zijn, maar omdat in deze verbetering geen plaats is voor bewoners met een smalle beurs. In de structuurnota is namelijk een paragraaf opgenomen waarin de woningbouw voor de Rivierzone wordt vastgesteld.

Lees verder
23 december 2003

Kerstactie: 23 december startsein voor volkspetitie Stop de sloper, renoveer goedkoper!

Het Bewonerscomité Babberspolder-Oost, de SP en ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, voerden geheel in kerstsfeer actie tegen de sloop van 1400 betaalbare huurwoningen in de BPO. Geëist wordt het stopzetten van de sloopplannen, een haal-baarheidsonderzoek naar renovatie, bestrijding van de wachttijden en een openbaar debat met de gemeente, Waterweg Wonen, bewonersorganisaties en deskundigen.

Lees verder
22 december 2003

Sloopbesluit Babberspolder Oost

Naar aanleiding uw verklaring van intentie tot sloop afgeven voor het eerste plandeel van de stedelijke vernieuwing in de Babberspolder-Oost maakt de SP fractie zich zorgen over het democratisch gehalte rond de besluitvorm. Deze zorgen komen voort uit de blijken van bezwaar die een kleine 900 bewoners in korte tijd al kenbaar maakten inzake het Stedenbouwkundig Plan dat de weg vrij moet maken voor herstructurering van de wijk Babberspolder – Oost. Er dienen een aantal besluiten genomen te worden om deze herstructureringsplannen, waaronder de omstreden plannen om 1400 betaalbare huurwoningen te slopen. Naar de mening van de SP fractie zou de volksvertegenwoordiging in deze besluitvorming op zijn minst de invloed moeten krijgen die en zich zelf respecterende de volksvertegenwoordiging toe komt. Meer in ieder geval dan nu het
geval lijkt te zijn.

Lees verder
10 december 2003

Actuele huursituatie Vlaardingen

Geacht college,
Regelmatig verschaft u de raad inzicht in de huursituatie in de Gemeente Vlaardingen. Helaas zijn deze gegevens één tot twee jaar oud en geven dus geen duidelijk beeld van de actuele situatie. Naar aanleiding van de recente plannen van Rotterdam om de stadspoorten voor inkomens minder dan 120% van het minimumloon te sluiten, zullen er gevolgen optreden voor woningzoekenden in onze regio.

Lees verder

Pagina's

U bent hier