h

Wonen

14 september 2006

Vragen over af te geven intentie tot sloop

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken van de stedelijke vernieuwing van de Babberspolder-Oost. Doormiddels een brief heeft woningbouwcorporatie Waterweg Wonen de bewoners van de woningen die vallen onder sloopfase 5 laten weten dat de gemeente waarschijnlijk op 1 oktober een intentie tot sloop af zal geven. Maar hoe zit dat? Heeft de provincie wel goedkeuring gegeven om de bestemming te wijzigen? En had de raad geen motie aangenomen dat we niet zomaar meer gaan slopen?

Lees verder
10 september 2006

Huurders bijeen tegen sloop en woningnood

Eenentwintig huurders uit verschilenden wijken van Vlaardingen hebben vandaag tijdens een bijeenkomst van het ‘Platform Vlaardingers tegen Sloop en Woningnood’ argumenten verzameld tegen sloop van betaalbare huurwoningen.

Lees verder
6 september 2006

Uitnodiging bijeenkomst Platform Vlaardingen tegen Sloop & Woningnood

Geachte mevrouw, heer,
beste mede huurder,

Lees verder
1 juni 2006

Schriftelijke vragen montalwoningen

Naar aanleiding van een brief die door de Raad voor Medezeggenschap in Wonen en leven aan de
bewoners van de Floris Montal is gestuurd, waarin tot onze vreugde wordt vermeld dat Waterweg
Wonen de mening van de bewoners zwaar mee laat wegen in hun besluitvorming voor wat betreft het
slopen van deze woningen heeft de SP de volgende vragen.

Lees verder
8 april 2006

Demonstratie: Houd huren betaalbaar!

'Op de demonstratie tegen het huurbeleid van Dekker waren rond de 3000 heel boze huurders. Waaronder ook een aantal Vlaardingers natuurlijk.
Dekker was wel aanwezig om het standpunt van huurders in ontvangst te nemen, maar liet zich niet op het podium zien. Dat was te gevaarlijk volgens haar 'bewakers'. Nu was er onder de demonstranten, waaronder erg veel SP'ers, absoluut geen agressieve stemming. We zullen het dan ook maar op lafheid houden. Of zou het zijn dat het beleid van Dekker niet te verkopen en te verdedigen is. Dat zal het wel zijn.
Onder de demonstranten waren niet alleen spandoeken en kreten tegen de huurliberalisatie te zien en te horen, maar er was ook opvallend veel verzet tegen sloopplannen van betaalbare huurwoningen in het land'.
Huurdemonstratie

Lees verder
13 maart 2006

Schriftelijke vragen over de tijdelijke verhuur van woningen in de Babberspolder-Oost

In Groot Vlaardingen van 8 maart stond een advertentie van Waterweg Wonen. Daarin worden woningen in de Babberspolder-Oost voor tijdelijke verhuur aangeboden. Het gaat om 2 en drie kamerwoningen,deze zijn tijdelijk te huren tot ëën december van dit jaar.
Het gaat dus om een huur zonder recht op wettelijke huurbescherming.
De huren zijn naar onze mening echter zo hoog, van 170 tot 190 Euro's of meer, dat het naar onze mening voor deze al jaren verwaarloosde woningen, niet redelijk is om niet te moeten voldoen aan de huurwetgeving met recht op huurbescherming.
De enige voorwaarde die WaWo geeft is dat ze de woningen wind en waterdicht zullen houden.
Het lijkt ons dat Waterweg Wonen misbruik maakt van de woningnood die deze corporatie, als gevolg van sloop van betaalbare huurwoningen, zelfs mede veroorzaakt. Waterweg Wonen gaat zo met deze huurprijzen, zonder enige tegenprestatie of kosten aan achterstallig onderhoud, nog even snel voor de sloop vele duizenden euro’s binnen halen.
Per ëën december kunnen dan de huurders zonder pardon weer op straat gezet worden zonder enig recht op huurbescherming, ondanks dat ze dan tot ruim 1700 Euro hebben moeten betalen aan Waterweg Wonen.

Lees verder
10 maart 2006

Geachte huurder, ook uw woning willen ze slopen!

Het gaat tot 2015 in totaal om ruim 2350 te slopen betaalbare huurwoningen. In sommige gevallen is al gesloopt en andere gevallen komen de sloopplannen snel dichter bij. Ook voor na 2015 zijn er nog sloopplannen. Vanwege de snel toenemende woningnood en negatieve ervaringen over voorlichting, inspraak en het werkelijk betrekken van de huurders bij ingrijpende sloopplannen hebben een aantal huurders van Waterweg Wonen het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood opgericht.

Lees verder
10 maart 2006

Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood

Er heerst weer structurele woningnood in Vlaardingen en omgeving. Een van de belangrijke oorzaken is de sloop van betaalbare huurwoningen. Daarom heeft een aantal bewoners uit met sloop bedreigde complexen de handen ineen geslagen door het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood op te richten.
Sloop

Lees verder
6 maart 2006

Vragen over grondverkoop in Indische Buurt

Een gemeentelijk beleid waardoor de woningnood aan betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren onder het huidige college is opgelopen tot wachttijden van 4 is een pijnlijke zaak. De SP vindt grondbezit altijd van belang voor gemeenten om het woningbouwbeleid te kunnen sturen.

Lees verder
28 februari 2006

Gentrification; Een betere wijk door inkomensdifferentiatie

'Gentrification', opwaardering van een woonwijk door vestiging nieuwe bewoners uit beter milieu, gebeurt alleen in lage inkomenswijken en nooit in de 'betere' wijken. Dus gevolg: nieuwe concentratie 'inkomenswijken', juist ook omdat de laatste bewoners met een wat beter inkomen zo door 'herstructurering' gescheiden worden van de lagere inkomens die naar de laatste betaalbare huurwijken verdwijnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier