h

Wonen

18 april 2007

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

Beste bewoners boven de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan,

Lees verder
7 maart 2007

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat Waterweg Wonen, na de rest van de Babberspolder-Oost, nu tóch óók de winkels, en de woningen daarboven, wil slopen. Misschien hebt u ook van Waterweg Wonen begrepen dat dit een onontkoombaar feit is, wat niet meer is tegen te houden. Dit is absolute onzin! De raad heeft nog geen enkele uitspraak gedaan als het gaat om welke aanpassing dan ook. Er is momenteel nog geen enkel besluit genomen, maar de tijd dringt wel.

Lees verder
21 december 2006

Sloopmotie van de baan

Op 24 november 2005 heeft de raad, met 31 stemmen vóór, en twee stemmen tegen, een motie aangenomen waarin o.a. gesteld wordt dat er niet meer gesloopt mag worden, alvorens er bekend is wat er terug gebouwd wordt. In de commissie stad van 21 december 2006 is, na een interne memo van wethouder Versluijs, deze motie weer even makkelijk overboord gezet.

Lees verder
24 september 2006

De Startersregeling; de gemeente als hypotheker..

Starter, én een modaal inkomen? Heel mooi, maar niet genoeg om aan een huis te komen. Voor een huurhuis mag je 4 jaar in de rij gaan staan, en voor een koophuis kom je tekort. Met een (gezamenlijk) inkomen van 29.000 (modaal) kan je bij een rente van 4,75% rente een maximale hypotheek van €131.865 krijgen (NHG). 130duizend euro is op de Vlaardingse woningmarkt een krap budget. Het college zou er voor kunnen kiezen om méér goedkopere ipv duurdere woningen te bouwen, zodat de huidige woningmarkt voor starters met een beperkt krediet wat meer aanzet. Ook zouden er meer bereikbare woningen binnen het huur segment kunnen worden gecreëerd. Zodat de wachtlijsten korter worden, en starters in een betaalbare huurwoning kunnen starten. Het college beleid is momenteel alleen gebaseerd op het tegenovergestelde. En de starters? Die kunnen een zak met geld lenen..

Lees verder
14 september 2006

Vragen over af te geven intentie tot sloop

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken van de stedelijke vernieuwing van de Babberspolder-Oost. Doormiddels een brief heeft woningbouwcorporatie Waterweg Wonen de bewoners van de woningen die vallen onder sloopfase 5 laten weten dat de gemeente waarschijnlijk op 1 oktober een intentie tot sloop af zal geven. Maar hoe zit dat? Heeft de provincie wel goedkeuring gegeven om de bestemming te wijzigen? En had de raad geen motie aangenomen dat we niet zomaar meer gaan slopen?

Lees verder
10 september 2006

Huurders bijeen tegen sloop en woningnood

Eenentwintig huurders uit verschilenden wijken van Vlaardingen hebben vandaag tijdens een bijeenkomst van het ‘Platform Vlaardingers tegen Sloop en Woningnood’ argumenten verzameld tegen sloop van betaalbare huurwoningen.

Lees verder
6 september 2006

Uitnodiging bijeenkomst Platform Vlaardingen tegen Sloop & Woningnood

Geachte mevrouw, heer,
beste mede huurder,

Lees verder
1 juni 2006

Schriftelijke vragen montalwoningen

Naar aanleiding van een brief die door de Raad voor Medezeggenschap in Wonen en leven aan de
bewoners van de Floris Montal is gestuurd, waarin tot onze vreugde wordt vermeld dat Waterweg
Wonen de mening van de bewoners zwaar mee laat wegen in hun besluitvorming voor wat betreft het
slopen van deze woningen heeft de SP de volgende vragen.

Lees verder
8 april 2006

Demonstratie: Houd huren betaalbaar!

'Op de demonstratie tegen het huurbeleid van Dekker waren rond de 3000 heel boze huurders. Waaronder ook een aantal Vlaardingers natuurlijk.
Dekker was wel aanwezig om het standpunt van huurders in ontvangst te nemen, maar liet zich niet op het podium zien. Dat was te gevaarlijk volgens haar 'bewakers'. Nu was er onder de demonstranten, waaronder erg veel SP'ers, absoluut geen agressieve stemming. We zullen het dan ook maar op lafheid houden. Of zou het zijn dat het beleid van Dekker niet te verkopen en te verdedigen is. Dat zal het wel zijn.
Onder de demonstranten waren niet alleen spandoeken en kreten tegen de huurliberalisatie te zien en te horen, maar er was ook opvallend veel verzet tegen sloopplannen van betaalbare huurwoningen in het land'.
Huurdemonstratie

Lees verder
13 maart 2006

Schriftelijke vragen over de tijdelijke verhuur van woningen in de Babberspolder-Oost

In Groot Vlaardingen van 8 maart stond een advertentie van Waterweg Wonen. Daarin worden woningen in de Babberspolder-Oost voor tijdelijke verhuur aangeboden. Het gaat om 2 en drie kamerwoningen,deze zijn tijdelijk te huren tot ëën december van dit jaar.
Het gaat dus om een huur zonder recht op wettelijke huurbescherming.
De huren zijn naar onze mening echter zo hoog, van 170 tot 190 Euro's of meer, dat het naar onze mening voor deze al jaren verwaarloosde woningen, niet redelijk is om niet te moeten voldoen aan de huurwetgeving met recht op huurbescherming.
De enige voorwaarde die WaWo geeft is dat ze de woningen wind en waterdicht zullen houden.
Het lijkt ons dat Waterweg Wonen misbruik maakt van de woningnood die deze corporatie, als gevolg van sloop van betaalbare huurwoningen, zelfs mede veroorzaakt. Waterweg Wonen gaat zo met deze huurprijzen, zonder enige tegenprestatie of kosten aan achterstallig onderhoud, nog even snel voor de sloop vele duizenden euro’s binnen halen.
Per ëën december kunnen dan de huurders zonder pardon weer op straat gezet worden zonder enig recht op huurbescherming, ondanks dat ze dan tot ruim 1700 Euro hebben moeten betalen aan Waterweg Wonen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier