h

Wonen

12 december 2013

SP verontwaardigd over huisvesting arbeidsmigranten

RTL4 nieuws berichte op 12 december 2013 dat er in Vlaardingen spraken zou zijn van ernstige uitbuiting van arbeidsmigranten. Met toestemming van de gemeente Vlaardingen hebben woningcorporaties met bonafide uitzendbureaus convenant afspraken gemaakt om flats die op de nominatie staan gesloopt te worden, te verhuren aan arbeidsmigranten. Het betreft flats in de Vogelbuurt. Het uitzendbureau zou niet meer dan 300 euro mogen vragen en er niet meer dan 300 euro voor mogen ontvangen. Volgens RTL4 zou er echter spraken zijn van totale verwaarlozing van de flats en zouden er meerdere personen gehuisvest zijn die ieder 300 euro moesten betalen. Pas na aanleiding van een onderzoek van RTL4 zou de woningcorporatie inspectie hebben aangekondigd.

Lees verder
9 november 2013

SP woedend over aantal huisuitzettingen

Tijdens de raadsvergadering op 6 en 7 november heeft onze fractie haar zorg uitgesproken over het aantal huisuitzettingen die plaatsvinden in Vlaardingen. Het college wist ons te melden dat dit er 10 per maand zijn. Op onze vraag wat er met gezinnen met kinderen gebeurt die op straat komen te staan, en of er garantie kon worden gegeven over direct vervangende woonruimte, wist het college ons te vertellen dat alleen de vader van het gezin bij het dak- en thuislozen centrum, en de moeder met kinderen bij de crisisopvang kunnen worden ondergebracht.  De rest van de daklozen hebben vette pech en raken uit beeld.

Lees verder
3 november 2013

Herrie bij de buren

OverlastDe SP wordt regelmatig benaderd door huiseigenaren dat zij overlast ondervinden van buren. Als SP adviseren we mensen altijd contact op te nemen met de gemeente of wijkagent maar helaas wil dat niet altijd leiden tot een oplossing.
In oktober is er contact opgenomen met de SP door een meneer die zoveel overlast van zijn buren heeft dat hij uiteindelijk besloten heeft zijn huis te koop te zetten.
Naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college.

Lees verder
12 oktober 2013

SP tegen starterslening


In de gemeenteraadsvergadering van 10 oktober 2013 kwam het college met het voorstel om starters op de woningmarkt te voorzien van een zogenoemde starterslening.
Een starterslening is een extra lening bovenop een hypotheek van de bank zodat starters een duurder huis kunnen kopen dan waar ze eigenlijk een hypotheek voor kunnen krijgen.
De SP fractie was als enige partij tegen dit voorstel.

Lees verder
29 september 2013

SP roept Vlaardingse corporaties op tot verzet

SP-raadslid Frank Hoogervorst heeft de directeuren van de Vlaardingse woningcorporaties opgeroepen om zich te verzetten tegen de verhuurdersheffing.

Lees verder
20 september 2013

Vliegen uit de muur

Bij de senioren woningen aan de stadhouderslaan hebben bewoners last van vliegen die uit de muur komen, ze beginnen als kleine 'fruitvliegjes' en eindigen als grote 'bromvliegen'.
"Ieder jaar komen de vliegen weer terug, maar er komt maar geen permanente oplossing" aldus een bewoner.
Om die reden heeft de SP fractie een open brief gestuurd naar het college met het verzoek om samen met de woningstichting tot een permanente oplossing te komen.

Lees verder
18 februari 2013

Boren in een muur met asbest

Aan het Nagelkruid in de Holy is Waterweg Wonen begonnen met werkzaamheden aan de woningen.
Tijdens de werkzaamheden kwamen ze erachter dat er asbest in de muur zit en verontruste bewoners hebben de lokale internet krant De Vlaardinger dan ook benaderd met de brieven, naar aanleiding van het artikel op De Vlaardinger heeft de SP de volgende vragen gesteld.

Lees verder
18 februari 2013

Laatste brief aan bewoners Cronjéstraat en omgeving

De SP is een aantal maanden bezig geweest om de sloop van de Cronjéstraat en omgeving tegen te gaan.
De bewoners zijn bij elkaar geroepen, er zijn handtekeningen opgehaald, er is een debat gevoerd in de raad en er is gesproken met de wethouder en de directeuren.
Helaas heeft dit alles de sloop niet tegen gehouden, maar er is wel iets gewonnen, om die reden is er nog één laatste brief gestuurd naar de bewoners.

Lees verder
27 januari 2013

SP wil verandering sloop procedure


Bij de raadsvergadering van 24 januari 2013 heeft de SP fractie bij monde van Frank Hoogervorst een interpellatie debat aangevraagd over de sloop procedure.
De aanleiding voor de aanvraag van het interpellatie debat was de intentie tot sloopverklaring van de Cronjéstraat en omgeving.
De SP fractie had 3 moties klaarliggen om het debat te bekrachtigen.

Lees verder
9 januari 2013

Meerderheid bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloop

Naar aanleiding van de intentie tot sloop verklaring van de gemeente zijn, op uitnodiging van de SP afdeling Vlaardingen, vorig jaar bewoners uit de Cronjéstraat en omgeving bijeengekomen om de sloopplannen van hun woning en hun buurt te bespreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier