h

Sport en recreatie

20 juni 2010

SP wint Vlaardingse sloepenrace 2010

Het gouden kantje

Het roeiteam van de SP afdeling Vlaardingen heeft zaterdag 19 juni tijdens het Loggerfestival de Vlaardingse sloepenrace gewonnen. Aan de race deden acht teams mee die met een vlet zo snel mogelijk het buizengat op een neer moesten roeien. De zes roeiers van de SP wisten met 2.39 minuten de snelste tijd te behalen. Met deze overwinning beschikt de SP het komende jaar over ‘Het gouden kantje’, een gouden wisseltrofee.

Lees verder
23 augustus 2009

Zoemend terreur aan de Sacharovplaats

Zoemend terreur aan de SacharovplaatsOpinieartikel door Wendy Geelhoed en Frank Hoogervorst: Burgemeester Bruinsma heeft besloten om bij de doorgang Westnieuwland – Sacharovplaats ter hoogte van Westnieuwland 43 een Mosquito te plaatsen. Dit omdat daar overlast is van jongeren. Een zoveelste Mosquito als zoveelste daad van tekort aan daadkracht. ROOD – de politieke jongerenorganisatie van de SP – afdeling Vlaardingen veroordeelt het laffe handelen van de burgemeester. “Jongeren hebben recht op een plek in de buurt, zorg dan dat die er is, alvorens je zo’n piepding ophangt.”, aldus Wendy Geelhoed en Frank Hoogervorst van de Vlaardingse ROOD-groep.

Lees verder
3 juli 2009

Onkruid terroriseert sportvelden

Onkruid terroriseert sportvelden

De Vlaardingse sportvelden worden geteisterd door Paardebloemen, Madeliefjes en vooral het hardnekkige Brede Weegbree. Deze conclusie trekt de SP na rondgang van alle natuursportvelden en daarvan gebruikmakende sportverenigingen. Al deze verenigingen waar mee gesproken is erkennen het probleem. De oorzaak is dat in Vlaardingen niet met chemische bestrijdingsmiddelen gewerkt mag worden.

Lees verder
20 juni 2009

SP roeit Vlaardingse sloepenrace

Vandaag om 11.00 uur opende de het SP-roeiteam de Vlaardingse Sloepenrace. De roeiwedstrijd werd gesponsord door Fontijne en georganiseerd door het Zeekadetkorps Vlaardingen. In totaal deze 18 teams mee die verspreid over de dag in tweetallen een zo snel mogelijke tijd probeerde te behalen. Na het passeren van de finishboei sprongen afdelingsvoorzitter De Man en fractievoorzitter Hoekstra overboord om zwemmend de kadettenboot Assam 2 te bereiken voor handdoeken en droge kleding. De Lions Club roeide uiteindelijk het snelst en wonnen de wedstrijd. De SP nam iets wat teleurgesteld de tweede prijs mee naar huis, maar beloven volgend jaar terug te komen om de wisselbokaal van de Lions Club over te nemen.
SP-roeiteam

Lees verder
14 juni 2009

SP opent Vlaardingse sloepenrace

SP opent Vlaardingse sloepenrace
De SP opent dit jaar tijdens het Loggerfestival de Vlaardingse sloepenrace. Traditioneel opende de burgemeester en wethouders de sloepenrace. Dit jaar laat het college het afweten, en zal de grootste oppositiepartij de openingsrace roeien.

Lees verder
22 mei 2009

Wethouder opnieuw om tafel met manege

Paard
Wethouder Robberegt gaat opnieuw om de tafel met Die Flardingha Ruiters, dit nadat de SP eerder het college opriep om zich in te zetten voor het behoud van paardrijlessen voor kinderen met een handicap. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra had hierover vragen gesteld nadat het bestuur van de manege had besloten de activiteiten voor gehandicapten te stoppen. Volgens de manege kreeg het onvoldoende steun vanuit de gemeente om de lessen te kunnen voortzetten.

Lees verder
15 april 2009

Vraagtekens bij verdwijnen paardrijlessen

Paard

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft het college aan de vraag onderworpen waarom de paardrijlessen voor kinderen met een beperking zijn komen te vervallen. Hoekstra wil dit weten nadat in het Algemeen Dagblad is verschenen dat het de vereniging ‘Die Flardingha Ruiters’ de gemeente verwijt de situatie onderschat te hebben. De SP-fractie wil nu weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Lees verder
6 april 2008

Wethouder zegt terugkeer speelveld toe

SP raadslid Erica ToeringEind vorige maand startte de SP samen met een groot aantal Westwijkbewoners een bezwaarschriftprocedureactie tegen de bouwplannen in de omgeving Van der Werffstraat. De SP verspreide een voorbeeldbezwaarschrift onder de bewoners, die deze naar het college van burgemeester en wethouders konden opsturen om bezwaar te maken tegen het verlenen van een bouwvergunning om op het huidige speelveldje appartementen te bouwen.

In het plan om 48 eengezinswoningen te bouwen was geen rekening gehouden met de terugkeer van het huidige goed bezochte trapveldje. Dit bleek op de informatieavond op 12 maart, en leidde tot hevige opstand onder de omwonenden. Veel mensen hechten veel waarde aan een goede speelvoorziening in de wijk. Het is voor de gezondheid en sociale ontwikkeling van kinderen erg belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. Zowel voor de ouders als voor de kinderen is het belangrijk dat dit in de wijk kan, dicht bij huis en waar toezicht mogelijk blijft.

Afgelopen donderdag maakte SP raadslid Erica Toering gebruik van de mondelinge vragenronde voor raadsleden, en vroeg wethouder Hans Versluijs om opheldering over de ontstane situatie. De wethouder heeft hierna opnieuw naar het plangebied gekeken, en tijdens de raadsvergadering de toezegging gedaan dat er een speelveld van gelijke omvang terugkomt tussen de Blois van Treslongflat en Sportschool ‘Tino Hoogendijk’. De SP is erg blij met deze toezegging en zal de verdere realisatie nauwlettend in de gaten houden.

Lees verder
31 maart 2008

SP en Westwijkbewoners in de bres voor trapveldje

In de Westwijk - omgeving Van der Werffstraat - zijn verregaande nieuwbouwplannen. Waterweg Wonen is voornemens om op korte termijn 48 eengezinswoningen te bouwen. Op dit moment bevindt zich op deze locatie ondermeer een door de jeugd veelgebruikt trapveldje. Veel wijkbewoners maken zich ernstige zorgen over de niet terugkerende speelvoorzieningen voor de jeugd.

Schets 'Werffhoven'

Momenteel ligt er voor deze plannen een verzoek voor een bouwvergunning bij de Gemeente Vlaardingen. Het is daarom op dit moment nog mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen. De SP deelt de zorgen van de buurt en ondersteund graag in het maken van protest tegen het verdwijnen van deze speelruimte voor de jeugd.

De SP heeft in de buurt een (voorbeeld)bezwaarschrift verspreidt wat de omwonenden aan het gemeentebestuur kunnen sturen om hun zorgen kenbaar te maken. Deze brief roept het college van burgemeester en wethouders op om op dit moment nog geen vergunning te verlenen, maar eerst met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de terugkerende speelruimte.

Lees verder
13 november 2007

Zwembad enquête ROOD Vlaardingen, jong in de SP!

ROOD Vlaardingen, jong in de SP houd een korte enquête over een buitenzwembad in Vlaardingen.
Help ROOD en vul de enquête in!

Lees verder

Pagina's

U bent hier