h

Werk en inkomen

9 juli 2014

Ouderen moeten schoffelen

Bij de SP komen regelmatig berichten binnen van mensen die verontrust zijn over het feit dat zij na (vaak) een arbeidsintensief leven aan het schoffelen worden gezet of ingezet worden voor het schoonmaken van gymzalen. Deze klachten komen vooral van vrouwen die 55 jaar of ouder zijn, dit alles gebeurt in het kader van werkritme/ervaring opdoen. Deze groep ervaart de huidige aanpak vaak als zeer vernederend en niet nodig. Nu heeft de SP niets tegen werkervaring opdoen en niets tegen werken op oudere leeftijd, ook niet voor vrouwen, maar uw beleid roept echter wel de nodige vragen bij ons op. Onze vragen aan u gaan echter over de ouderen in het algemeen, dus mannen en vrouwen.

Lees verder
12 augustus 2013

Verhuizen: lastig voor ondernemer

mango
Op 7 augustus heeft er een bericht gestaan op Vlaardingen24 over massagepraktijk van Heleen Mooy, zij heeft gelukkig in samenwerking met de gemeente een andere locatie gekregen voor haar praktijk.
Naar aanleiding hiervan hebben wij contact gezocht met de heer Hakan van Mango groente en fruit over zijn winkel gelegen aan de Cronjestraat.
De heer Hakan zit in de situatie dat zijn winkel helaas gesloopt gaat worden en hij zijn winkel niet door kan zetten aan de Cronjestraat en momenteel erg veel moeite heeft om een vervangende winkel te vinden in Vlaardingen.

Lees verder
22 april 2013

Op weg naar een sociaal Vlaardingen

Werk
Geen baan, geen inkomen, wat nu? Wie door ziekte of om een andere reden geen plaats kan vinden op de arbeidsmarkt moet een beroep doen op het vangnet van de sociale zekerheid. Dan verdwaalt men soms in het web van alle regels en regelingen die er bestaan. Ingrid Wijker en Kasper Vink van de SP Vlaardingen hebben zich in dit onderwerp vastgebeten. Het resultaat is het rapport “Op weg naar een sociaal Vlaardingen”. Hierin vindt u een overzicht van alle regelingen in Vlaardingen, waarbij wordt uitgelegd voor wie ze bestemd zijn.

Lees verder
30 november 2012

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing minima gered!


Op initiatief van de SP heeft de coalitie van de gem. Vlaardingen besloten het plan voor wat betreft de geleidelijke afschaffing kwijtschelding voor de mensen met een laag inkomen terug te draaien. De kosten zullen worden betaald uit de pot afvalstoffenheffing zonder dat de draagkrachtige burgers meer voor deze heffing hoeft te betalen.

Lees verder
20 november 2012

SP Vlaardingen start actie 'Kinderen van de rekening'

SchoenenIn Nederland leven er nog altijd 350.000 kinderen in armoede.
Ook in Vlaardingen leven er gezinnen waar te weinig geld is voor gezonde maaltijden, schoolreisjes, nieuwe kleding en zelfs verjaardagscadeautjes voor vriendjes.

Lees verder
28 oktober 2012

SP stelt vraag over kwijtscheldingen

De fractie van de SP heeft de begroting van 2013 bekeken aan de hand van het uitgebrachte ( inmiddels beruchte) tussenrapport.

Lees verder
28 oktober 2012

SP fractie twijfelt aan de noodzaak van salarisvermindering bij Careyn

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel onrust heerst bij Careyn sinds de werknemers van HH2 (Organisatie van het huishouden in verband met chronische ziekte of beperkingen) te horen hebben gekregen dat zij salaris moesten inleveren.
Door de directie van Careyn wordt geëist dat zij van de voorheen 12 euro bruto per uur nu hetzelfde werk moeten gaan doen voor maar 10 euro bruto per uur.

Lees verder
9 mei 2012

Ook opschorting huishoudtoets in Vlaardingen

Op 30 april 2012 heeft de SP bij monde van gemeente raadslid Ingrid Wijker artikel 36. vragen gesteld over de huishoudtoets in vlaardingen.
Naar aanleiding van deze vragen heeft het college van B&W besloten hier gehoor aan te geven

Lees verder
1 mei 2012

SP vraagt stopzetting Huishoudtoets

SP-raadslid Ingrid WijkerSP-raadslid Ingrid Wijker heeft het college van Vlaardingen verzocht de toepassing van de huishoudtoets tot nadere orde op te schorten.
Sinds 1 januari 2012 is onder kabinet Rutte de huishoudtoets ingevoerd. Met deze maatregel was er nog maar één uitkering per gezin mogelijk. Ouders in een uitkering liepen het risico hun uitkering te verliezen als een inwonend kind een inkomen had, of de uitkering werd verminderd met het bedrag dat een kind aan studiefinanciering kreeg. Dit beleid resulteerde in veel nepverhuizingen maar ook echte verhuizingen naar bijvoorbeeld familieleden die niet afhankelijk zijn een sociale dienst. Door de val van het kabinet is het voortbestaan van de huishoudtoets ter discussie komen te staan. Ook de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben inmiddels de uitvoering van de huishoudtoets opgeschort.

Lees verder
16 maart 2012

Tussen 'wal en schip ' vallen

Steeds vaker bereiken ons berichten dat mensen in de Wsnp(Wet schuldhulpsanering natuurlijke personen) tussen ' wal en schip' vallen. Zo komen zij niet in aanmerking voor bijv. de gemeentelijke armoede bestrijding en de Rotterdampas met gereduceerd tarief, dit terwijl zij minder te besteden hebben dan personen/ gezinnen in de bijstand. In de jaren dat mensen in de Wsnp bezig zijn van hun schuld af te komen komen veel personen/gezinnen in een sociaal isolement. Om te pogen dit te veranderen hebben de SP in Rotterdam en Vlaardingen besloten hun beider colleges vragen te sturen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier