h

Werk en inkomen

1 oktober 2014

Experiment schuldhulpverlening ook in Vlaardingen

De gemeente Arnhem gaat nog dit jaar bij wijze van een proef 80 mensen met financiële problemen budgetondersteuning op maat bieden. Deze mensen kunnen een jaar lang gebruik maken van een coach, die hen helpt een beter inzicht in hun financieën te krijgen. De 80 Arnhemmers worden hiermee niet onder bewind gesteld, wat een veel duurdere oplossing is.

Lees verder
18 september 2014

Waar zijn de Klijnsma gelden in Vlaardingen?

Het kabinet heeft medio 2013 besloten 20 miljoen extra gelden ter beschikking te stellen ten behoeve van de armoedebestrijding, ook wel de "Klijnsma gelden" genoemd. Het kabinet heeft naar aanleiding van een advies van de kinderombudsman een beroep op gemeenten gedaan om deze gelden bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. De kinderombudsman wijst hierbij op vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden, zwemlessen en sport voor kinderen.

Lees verder
9 juli 2014

Ouderen moeten schoffelen

Bij de SP komen regelmatig berichten binnen van mensen die verontrust zijn over het feit dat zij na (vaak) een arbeidsintensief leven aan het schoffelen worden gezet of ingezet worden voor het schoonmaken van gymzalen. Deze klachten komen vooral van vrouwen die 55 jaar of ouder zijn, dit alles gebeurt in het kader van werkritme/ervaring opdoen. Deze groep ervaart de huidige aanpak vaak als zeer vernederend en niet nodig. Nu heeft de SP niets tegen werkervaring opdoen en niets tegen werken op oudere leeftijd, ook niet voor vrouwen, maar uw beleid roept echter wel de nodige vragen bij ons op. Onze vragen aan u gaan echter over de ouderen in het algemeen, dus mannen en vrouwen.

Lees verder
12 augustus 2013

Verhuizen: lastig voor ondernemer

mango
Op 7 augustus heeft er een bericht gestaan op Vlaardingen24 over massagepraktijk van Heleen Mooy, zij heeft gelukkig in samenwerking met de gemeente een andere locatie gekregen voor haar praktijk.
Naar aanleiding hiervan hebben wij contact gezocht met de heer Hakan van Mango groente en fruit over zijn winkel gelegen aan de Cronjestraat.
De heer Hakan zit in de situatie dat zijn winkel helaas gesloopt gaat worden en hij zijn winkel niet door kan zetten aan de Cronjestraat en momenteel erg veel moeite heeft om een vervangende winkel te vinden in Vlaardingen.

Lees verder
22 april 2013

Op weg naar een sociaal Vlaardingen

Werk
Geen baan, geen inkomen, wat nu? Wie door ziekte of om een andere reden geen plaats kan vinden op de arbeidsmarkt moet een beroep doen op het vangnet van de sociale zekerheid. Dan verdwaalt men soms in het web van alle regels en regelingen die er bestaan. Ingrid Wijker en Kasper Vink van de SP Vlaardingen hebben zich in dit onderwerp vastgebeten. Het resultaat is het rapport “Op weg naar een sociaal Vlaardingen”. Hierin vindt u een overzicht van alle regelingen in Vlaardingen, waarbij wordt uitgelegd voor wie ze bestemd zijn.

Lees verder
30 november 2012

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing minima gered!


Op initiatief van de SP heeft de coalitie van de gem. Vlaardingen besloten het plan voor wat betreft de geleidelijke afschaffing kwijtschelding voor de mensen met een laag inkomen terug te draaien. De kosten zullen worden betaald uit de pot afvalstoffenheffing zonder dat de draagkrachtige burgers meer voor deze heffing hoeft te betalen.

Lees verder
20 november 2012

SP Vlaardingen start actie 'Kinderen van de rekening'

SchoenenIn Nederland leven er nog altijd 350.000 kinderen in armoede.
Ook in Vlaardingen leven er gezinnen waar te weinig geld is voor gezonde maaltijden, schoolreisjes, nieuwe kleding en zelfs verjaardagscadeautjes voor vriendjes.

Lees verder
28 oktober 2012

SP stelt vraag over kwijtscheldingen

De fractie van de SP heeft de begroting van 2013 bekeken aan de hand van het uitgebrachte ( inmiddels beruchte) tussenrapport.

Lees verder
28 oktober 2012

SP fractie twijfelt aan de noodzaak van salarisvermindering bij Careyn

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel onrust heerst bij Careyn sinds de werknemers van HH2 (Organisatie van het huishouden in verband met chronische ziekte of beperkingen) te horen hebben gekregen dat zij salaris moesten inleveren.
Door de directie van Careyn wordt geëist dat zij van de voorheen 12 euro bruto per uur nu hetzelfde werk moeten gaan doen voor maar 10 euro bruto per uur.

Lees verder
9 mei 2012

Ook opschorting huishoudtoets in Vlaardingen

Op 30 april 2012 heeft de SP bij monde van gemeente raadslid Ingrid Wijker artikel 36. vragen gesteld over de huishoudtoets in vlaardingen.
Naar aanleiding van deze vragen heeft het college van B&W besloten hier gehoor aan te geven

Lees verder

Pagina's

U bent hier