h

Werk en inkomen

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
26 mei 2015

Doosjes vouwen of schoffelen?

Sinds de invoering per 1 januari 2015 bereiken ons steeds meer klachten over de te volgen re-integratietrajecten. Mensen voelen zich vaak niet serieus genomen en meedenken over de door hen verplicht te volgen trajecten worden niet gehoord door de gemeente.

Lees verder
8 januari 2015

de Groene Luiken

In het voorjaar brachten wij een werkbezoek aan het aanloophuis de Groene Luiken,
daar kregen wij ter zijdelings te horen dat zij met verwarmingsplaatjes moesten werken omdat er geen andere mogelijkheden waren om iets op te warmen.
Buiten gekomen zijden wij dit kan niet langer zo, hier moeten toch wel sponsors voor te vinden zijn om een keuken te realiseren.
 Dankzij onze eerste aanzet is het gelukt genoeg sponsors te vinden niet alleen een keuken werd er geplaatst
 ook is er een rookruimte gekomen en een vergaderruimte.
 En vandaag 10 december was de opening ,het ziet er prachtig uit,iets om trots op te zijn .
 Ook wij als SP mogen er trots op zijn dat wij hiervoor de eerste aanzet  hebben kunnen geven.

Lees verder
12 november 2014

Geen ruimte voor Decathlon buiten stadscentra

De SP-Statenfractie ziet geen redenen om Decathlon toe te staan zich te vestigen buiten de reguliere detailhandelslocaties. Naar de mening van de partij is Decathlon een reguliere sportartikelenverkoper en past deze vorm van detailhandel alleen in de bestaande winkelstructuur van de binnensteden.
De provincie heeft ook het beleid om de huidige detailhandellocaties in de stads- en dorpscentra te beschermen om zo de leefbaarheid van deze gebieden te ondersteunen.

Lees verder
1 oktober 2014

Experiment schuldhulpverlening ook in Vlaardingen

De gemeente Arnhem gaat nog dit jaar bij wijze van een proef 80 mensen met financiële problemen budgetondersteuning op maat bieden. Deze mensen kunnen een jaar lang gebruik maken van een coach, die hen helpt een beter inzicht in hun financieën te krijgen. De 80 Arnhemmers worden hiermee niet onder bewind gesteld, wat een veel duurdere oplossing is.

Lees verder
18 september 2014

Waar zijn de Klijnsma gelden in Vlaardingen?

Het kabinet heeft medio 2013 besloten 20 miljoen extra gelden ter beschikking te stellen ten behoeve van de armoedebestrijding, ook wel de "Klijnsma gelden" genoemd. Het kabinet heeft naar aanleiding van een advies van de kinderombudsman een beroep op gemeenten gedaan om deze gelden bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. De kinderombudsman wijst hierbij op vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden, zwemlessen en sport voor kinderen.

Lees verder
9 juli 2014

Ouderen moeten schoffelen

Bij de SP komen regelmatig berichten binnen van mensen die verontrust zijn over het feit dat zij na (vaak) een arbeidsintensief leven aan het schoffelen worden gezet of ingezet worden voor het schoonmaken van gymzalen. Deze klachten komen vooral van vrouwen die 55 jaar of ouder zijn, dit alles gebeurt in het kader van werkritme/ervaring opdoen. Deze groep ervaart de huidige aanpak vaak als zeer vernederend en niet nodig. Nu heeft de SP niets tegen werkervaring opdoen en niets tegen werken op oudere leeftijd, ook niet voor vrouwen, maar uw beleid roept echter wel de nodige vragen bij ons op. Onze vragen aan u gaan echter over de ouderen in het algemeen, dus mannen en vrouwen.

Lees verder
12 augustus 2013

Verhuizen: lastig voor ondernemer

mango
Op 7 augustus heeft er een bericht gestaan op Vlaardingen24 over massagepraktijk van Heleen Mooy, zij heeft gelukkig in samenwerking met de gemeente een andere locatie gekregen voor haar praktijk.
Naar aanleiding hiervan hebben wij contact gezocht met de heer Hakan van Mango groente en fruit over zijn winkel gelegen aan de Cronjestraat.
De heer Hakan zit in de situatie dat zijn winkel helaas gesloopt gaat worden en hij zijn winkel niet door kan zetten aan de Cronjestraat en momenteel erg veel moeite heeft om een vervangende winkel te vinden in Vlaardingen.

Lees verder
22 april 2013

Op weg naar een sociaal Vlaardingen

Werk
Geen baan, geen inkomen, wat nu? Wie door ziekte of om een andere reden geen plaats kan vinden op de arbeidsmarkt moet een beroep doen op het vangnet van de sociale zekerheid. Dan verdwaalt men soms in het web van alle regels en regelingen die er bestaan. Ingrid Wijker en Kasper Vink van de SP Vlaardingen hebben zich in dit onderwerp vastgebeten. Het resultaat is het rapport “Op weg naar een sociaal Vlaardingen”. Hierin vindt u een overzicht van alle regelingen in Vlaardingen, waarbij wordt uitgelegd voor wie ze bestemd zijn.

Lees verder
30 november 2012

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing minima gered!


Op initiatief van de SP heeft de coalitie van de gem. Vlaardingen besloten het plan voor wat betreft de geleidelijke afschaffing kwijtschelding voor de mensen met een laag inkomen terug te draaien. De kosten zullen worden betaald uit de pot afvalstoffenheffing zonder dat de draagkrachtige burgers meer voor deze heffing hoeft te betalen.

Lees verder
20 november 2012

SP Vlaardingen start actie 'Kinderen van de rekening'

SchoenenIn Nederland leven er nog altijd 350.000 kinderen in armoede.
Ook in Vlaardingen leven er gezinnen waar te weinig geld is voor gezonde maaltijden, schoolreisjes, nieuwe kleding en zelfs verjaardagscadeautjes voor vriendjes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier