h

Werk en inkomen

15 augustus 2009

SP’ers bezoeken schippers in Vlaardingse haven


De binnenvaartschippers maken zeer moeilijke tijden door. Door de economische crisis dreigen veel binnenvaartschippers te verdwijnen omdat ze voor veel te lage ladingprijzen te moeten varen. Hierdoor kunnen veel schippers niet meer voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Lees verder
11 juli 2009

Bezoek aan Deltalinqs

(Tekst: Arnout Hoekstra) Afgelopen donderdag vond er ontmoeting plaats tussen een afvaardiging van de Vlaardingse gemeenteraad en Deltalinqs. Deze bijeenkomst was georganiseerd om met de branchevertegenwoordiging van de grote industri�le bedrijven in de Rotterdamse haven te spreken over ondermeer bereikbaarheid, economie, veiligheid, milieu en onderwijs.

Lees verder
10 juli 2009

Bezoek aan Van Bentum Recycling Centrale

(Tekst: Arnout Hoekstra)Gisteravond waren wij met een delegatie van de Vlaardingse gemeenteraad, college en ambtelijke ondersteuning te gast bij BRC. Dit bedrijf ligt aan lijnrecht tegenover Vlaardingen aan de overkant van de Nieuwe Waterweg, op de Vondelingenplaat op de kruising met de Oude Maas. De BRC-groep beschikt over 8 vestigingen verspreid over Nederland, te weten Utrecht, Zaandam, Heerhugowaard, Alphen a/d Rijn, Heerenveen, Vondelingenplaat, Venlo en Moerdijk. Met 36 hectare is Vondelingenplaat de grootste locatie van BRC.

Lees verder
27 mei 2009

Toch antwoord op vragen uitkeringsaanvragen

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen gesteld door Ingrid Wijker over de 'Inname van uitkeringsaanvragen’ heeft het college besloten deze vragen alsnog schriftelijk te beantwoorden. De wethouder was eerder nog van plan dit niet te doen, maar trok na zware kritiek dit voornemen terug.

Lees verder
15 mei 2009

Wijker op de bres voor overdekte speeltuin

Raadslid Ingrid Wijker stelde donderdagavond in de commissievergadering kritische vragen over de uitbreidingsbelemmeringen voor indoor-speeltuin De Jungle. De SP heeft het belang van de kleine Vlaardingse ondernemers hoog in het vaandel. Om die reden bracht SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra een bezoek aan De Jungle en deed hij het voorstel in de gemeenteraad om deze brief in de commissie te behandelen. Wijker: “Het verbaast ons dat een succesvolle Vlaardingse ondernemer met een bedrijf met regionale functionaliteit wordt door het college wordt belet in het doen van eenvoudige en niet-boosaardige uitbreidingsactiviteiten.”

Lees verder
26 april 2009

Gemeente faalt bij inname uitkeringsaanvragen

De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Vlaardingen handelt niet in overeenstemming met de wetgeving en de huidige stand van de jurisprudentie bij het innemen van uitkeringsaanvragen. Een aanvrager ontvangt niet altijd een ontvangstbewijs bij het inleveren van gegevens, zodat bij aanvechten van een afwijzing de bewijsvoering erg lastig in orde is te brengen. Daarnaast is het bij de gemeente niet gebruikelijk wanneer iemand duidelijk maakt een uitkeringsaanvraag te willen doen deze ook daadwerkelijk wordt ingenomen. Dit concludeert de commissie bezwaarschriften. De SP is geschrokken en heeft het college om opheldering gevraagd.

Lees verder
22 januari 2009

Kamerlid bezoekt TBV: 'Een bedrijf om trots op te zijn!'

Paul LempensVandaag was SP-Tweede Kamerlid Paul Lempens te gast bij Toeleveringsbedrijf Vlaardingen. Lempens sprak zowel met de werknemers, directeur, wethouder, leden van de Ondernemings Raad, werkleiders en met burgemeester Bruinsma (voormalig voorzitter Commisie Sociale Zaken VNG en voorzitter van de CAO onderhandelingsdelegatie van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid). Raadslid Ingrid Wijker had het Kamerlid uitgenodigd en vergezelde hem tijdens het bezoek. Het Kamerlid vindt TBV 'een bedrijf om trots op te zijn'.

Lees verder
15 januari 2009

Kamerlid Paul Lempens op bezoek bij Vlaardings toeleveringsbedrijf

Paul LempensSP Tweede Kamerlid Paul Lempens zal op donderdagochtend 22 januari een werkbezoek afleggen bij Toeleverings Bedrijf Vlaardingen. Paul zal samen met SP-raadslid Ingrid Wijker een kijkje nemen bij de sociale werkvoorziening. Zowel Lempens als Wijker zijn woordvoerder op de onderwerpen sociale werkvoorziening, reïntegratie en uitzendwerk. De sociale werkvoorziening (Wsw) biedt arbeidsgehandicapten een aangepaste werkplek. In een sociale werkplaats hoort het beste uit mensen te worden gehaald en gemeenten moeten daarop toezien. Helaas gaan er op veel werkplaatsen structureel zaken mis. De SP zet zich lokaal en in het parlement in voor verbeteringen en het belang van mensen die afhankelijk zijn van de Wsw. Paul Lempens (1974) woont in Weert en is sinds 2006 Kamerlid voor de SP.

Lees verder
13 januari 2009

Extraatje voor alleenstaande ouder

SP-raadslid Ingrid Wijker

Alleenstaande ouders in de bijstand die in deeltijd gaan werken, krijgen tijdens een experiment in 27 gemeenten maximaal 120 euro per maand extra. Op initiatief van SP-raadslid Ingrid Wijker heeft ook de gemeente Vlaardingen zich voor dit experiment aangemeld. De SP wil hiermee bereiken dat meer alleenstaande ouders (meer uren) gaan werken en meer alleenstaande ouders uitstromen uit de bijstand.

Lees verder
9 december 2008

Informatieavond kredietcrisis met Kamerlid Farshad Bashir

Farshad BashirDe hele wereld is in de ban van de kredietcrisis. De SP kan zich heel goed voorstellen dat de crisis ook bij veel Vlaardingers vragen oproept. Om veel vragen weg te nemen organiseert de SP een open-informatieavond over de crisis. SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir heeft zich bereid gevonden om op 19 december met de inwoners van Vlaardingen in gesprek te gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier