h

Werk en inkomen

18 april 2007

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

Beste bewoners boven de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan,

Lees verder
30 maart 2007

Eettenten, openbare orde en veiligheid de dupe van horecaconvenant

Het afsluiten van het horecaconvenant komt de openbare orde en veiligheid niet geheel ten goede. Het uitgaanspubliek komt nu een half uur later aan bij de eetgelegenheden, en de eetgelegenheden moeten vervolgens een half uur eerder stoppen met bedienen. Dit omdat met ingang van afgelopen weekend om 3:00uur ’s nachts de hele tent leeg moet zijn, terwijl je tot voorkort tot 3:00uur kon bestellen, maar daarna gewoon rustig je maaltijd naar binnen kon werken. Hongerige mensen met een slok op die massaal in één keer de straat op gaat leidt tot een verhoogde kans op agressie, vandalisme en baldadigheid. Zo logisch als wat. SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra stelde hier over vragen aan burgermeester Bruinsma. Deze gaf echter geen krimp...

Lees verder
7 maart 2007

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat Waterweg Wonen, na de rest van de Babberspolder-Oost, nu tóch óók de winkels, en de woningen daarboven, wil slopen. Misschien hebt u ook van Waterweg Wonen begrepen dat dit een onontkoombaar feit is, wat niet meer is tegen te houden. Dit is absolute onzin! De raad heeft nog geen enkele uitspraak gedaan als het gaat om welke aanpassing dan ook. Er is momenteel nog geen enkel besluit genomen, maar de tijd dringt wel.

Lees verder
26 februari 2007

Ingrid Wijker stelt schriftelijke vragen over aanpak van de wachtlijsten in de Wsw

Eind 2006 werd door de Tweede Kamer een amendement van SP-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen. In dit amendement wordt 25 miljoen extra uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de Wet sociale werkvoorziening(Wsw) De ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Zalm van Financiën hebben de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte gebracht over de uitvoering van het amendement.

Lees verder
22 februari 2007

21 maart: Actie 'Stop de herkeuring!'

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
24 juli 2006

Leegloop door exorbitante huur winkelpanden

Volgens de Vlaardingse SP fractie rijzen de huren van de winkelpanden in het stadshart van Vlaardingen de pan uit.
Er is inmiddels een leegloop aan winkels uit het centrum van Vlaardingen.

Lees verder
14 juni 2006

Schriftelijke vragen wachtijd uitkeringen

In januari van dit jaar heeft de SP fractie een aantal artikel 36 vragen gesteld, de vragen hadden betrekking op de 13 weken wachttijd in 2005 bij een aanvraag sociale dienst uitkering.
In hetzelfde schrijven hebben wij u gevraagd of u bereid was te onderzoeken of het beoordelingsonderzoek van 13 weken verkort kon worden naar circa 8 weken.
Het antwoord wat wij van u kregen was dat het van u al een voornemen was om in 2006 de afhandelingstermijn terug te brengen naar een termijn van 6 tot 8 weken.
Op maandag 12 juni jl. hebben wij uit de krant vernomen dat de problemen bij het aanvragen van een uitkering niet kleiner zijn geworden, maar juist groter, en dat het nieuwe college erop inzet om 80% van alle zaken binnen een termijn van 14 weken af te handelen en dat dit volgens Burgermeester Bruinsma het maximaal haalbare is.

Lees verder
11 juni 2006

Spaarlamp slechts druppel

SP fractie Vlaardingen verbaasd over de uit voering motie:ter ondersteuning van de financieel zwakkeren in Vlaardingen .

Lees verder
11 mei 2006

SP/CU-SGP motie aangenomen: onderzoek naar extra steun financieel zwakkeren

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 mei met een grote meerderheid ingestemd met een motie die Vlaardingers in financiële problemen moet ondersteunen. De motie, die de SP fractie samen met de fractie van ChristenUnie/SGP heeft opgesteld, vraagt om onderzoek hoe een gedeelte van het positieve resultaat van de jaarrekening kan worden gebruikt om mensen in financiële problemen te helpen.
De motie werd mede ondertekend namens de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA. Er wordt verwacht dat er binnen zes weken de resultaten van het onderzoek in de commissie besproken kunnen worden.

Lees verder
10 januari 2006

Sinds de ellende van Balkenende is er een hoop verandert in ons landje,

Zo is er o.a de nieuwe W.W.B(wet werk en bijstand) ontstaan.
Dit heeft heel veel aanpassingen omscholingen etc. gevraagd van de medewerkers sociale dienst, daarom kon het gebeuren dat mensen langer moesten wachten als zij een aanvraag voor een uitkering hadden ingediend.
Klachten daarover die bij ons terecht kwamen werden in samenspraak met de verantwoordelijke wethouder geheel of gedeeltelijk opgelost.
Nu, na ëën jaar vol begrip te zijn geweest vindt de SP dat de wachttijden van 13 weken niet meer overschreden mogen worden, sterker nog, wij willen dat ze terug gebracht worden naar hooguit 8 weken.
Naar aanleiding van wederom een klacht over een ruime overschrijding van 13 weken en nog 16 gezinnen/personen die te lang moeten wachten op hun uitkering hebben wij hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier