h

Werk en inkomen

20 juni 2007

Bijstandsgerechtigden worden door belastingnadeel ontmoedigd te werken

De SP fractie kreeg onlangs wederom signalen dat mensen met een parttimebaan en een aanvullende bijstandsuitkering te maken krijgen of al hebben gekregen met hoge belastingaanslagen, dit vanwege hun ‘hoge’ inkomsten. Dit zou worden veroorzaakt door de dubbele jaaropgaven, één van de sociale dienst, en één van de werkgever.
Deze aanslag is dan ook voor hen die het aangaan enorm schrikken, omdat ze ondanks hun werk qua inkomen op 100% bijstandsniveau zitten. Het is het college wellicht niet onbekend dat de SP fractie van mening is dat mensen met een parttimebaan én een aanvulling van de sociale dienst slechter af zijn dan mensen die géén (parttime)baan hebben en voor 100% in de bijstand zitten.
Als deze in deeltijd werkende mensen dan ook nog geconfronteerd worden met een inkomstenbelasting over een inkomen waar ze alleen maar van kunnen dromen, gaat de lust om te werken helemaal verloren.

Lees verder
24 mei 2007

Vragen over stoppende ondernemers aan de Van Hogendorplaan

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft schriftelijke vragen volgens Artikel 36 van het Reglement van Orde van de Vlaardingse gemeenteraad gesteld over het vertrekken van de IJzerhandel aan de Van Hogendorplaan. Op pagina vier van de Maaspost editie van 24 mei jongstleden is een verontrustend artikel te lezen over de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel zijn de heer en mevrouw van Putten aan het woord over hun besluit tot het opdoeken van hun ijzerhandel aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel geeft het ondernemersechtpaar aan dat zij noodgedwongen de deuren moeten sluiten door de gevolgen van de rigoureuze Stedelijke Vernieuwing in de wijk achter hun winkel, en het voornemen van het college en de beherende woningbouwcorporatie WaterwegWonen om de huidige winkelboulevard te slopen en te vervangen door een winkelcentrum met véél hogere huurprijzen. Het betreurt de SP dat kleine zelfstandige op deze manier hun hoofd niet meer bovenwater kunnen houden, en noodgedwongen hun activiteiten moeten staken door gemeentelijk oogkleppenbeleid waar de SP al jaren zich fel tegen uitspreekt.

Lees verder
9 mei 2007

Schriftelijke vragen over schuldhulpverlening

De helft van de mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij de gemeente heeft die hulp niet gekregen. Ook is het aantal schuldhulpverleningstrajecten dat succesvol is afgerond de afgelopen jaren fors gedaald, van 50% in 2003 naar 31% in 2006. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau SGBO. Dat steeds meer mensen kampen met problematische schulden is zeer ernstig, maar dat ze niet of slecht geholpen worden is minstens zo verontrustend. Mensen moeten eerder in zo’n traject kunnen komen, niet pas wanneer ze volledig aan de grond zitten.” De gemiddelde schuld van mensen is de laatste vier jaar toegenomen van 16.000 euro naar 22.000 euro in 2005. Veel mensen komen zelf niet meer uit de schulden en doen een beroep op gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar vaak krijgt men pas hulp als de problemen al erg groot zijn. De Sp wilt dat mensen eerder worden geholpen als ze in een vroeger stadium bij hun gemeente aankloppen. “Iedereen moet in een schuldhulpverleningstraject kunnen komen en niet pas als het te laat is.

Lees verder
8 mei 2007

Langdurigheidtoeslag

Op 22 maart van dit jaar heeft SP fractielid Ingrid Wijker aan het college en de aanwezige ambtenaren het volgende probleem voorgelegd; 'Mensen die in de bijstand zitten en een deeltijdbaan hebben (maar wel gedeeltelijk van de socialedienst afhankelijk blijven) zijn slechter af dan iemand die voor 100% in de bijstand zit.
Dit wordt veroorzaakt doordat mensen vanwege hun deeltijdbaan vaak geen recht meer hebben op de langdurigheidtoeslag, dit omdat ze(hoe krom ook) inkomsten uit arbeid hebben.'
Zowel de wethouder sociale zaken, als de aanwezige ambtenaren wisten niet precies wat te antwoorden en zouden het uit zoeken. Hier het antwoord;

Lees verder
18 april 2007

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

Beste bewoners boven de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan,

Lees verder
30 maart 2007

Eettenten, openbare orde en veiligheid de dupe van horecaconvenant

Het afsluiten van het horecaconvenant komt de openbare orde en veiligheid niet geheel ten goede. Het uitgaanspubliek komt nu een half uur later aan bij de eetgelegenheden, en de eetgelegenheden moeten vervolgens een half uur eerder stoppen met bedienen. Dit omdat met ingang van afgelopen weekend om 3:00uur ’s nachts de hele tent leeg moet zijn, terwijl je tot voorkort tot 3:00uur kon bestellen, maar daarna gewoon rustig je maaltijd naar binnen kon werken. Hongerige mensen met een slok op die massaal in één keer de straat op gaat leidt tot een verhoogde kans op agressie, vandalisme en baldadigheid. Zo logisch als wat. SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra stelde hier over vragen aan burgermeester Bruinsma. Deze gaf echter geen krimp...

Lees verder
7 maart 2007

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat Waterweg Wonen, na de rest van de Babberspolder-Oost, nu tóch óók de winkels, en de woningen daarboven, wil slopen. Misschien hebt u ook van Waterweg Wonen begrepen dat dit een onontkoombaar feit is, wat niet meer is tegen te houden. Dit is absolute onzin! De raad heeft nog geen enkele uitspraak gedaan als het gaat om welke aanpassing dan ook. Er is momenteel nog geen enkel besluit genomen, maar de tijd dringt wel.

Lees verder
26 februari 2007

Ingrid Wijker stelt schriftelijke vragen over aanpak van de wachtlijsten in de Wsw

Eind 2006 werd door de Tweede Kamer een amendement van SP-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen. In dit amendement wordt 25 miljoen extra uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de Wet sociale werkvoorziening(Wsw) De ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Zalm van Financiën hebben de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte gebracht over de uitvoering van het amendement.

Lees verder
22 februari 2007

21 maart: Actie 'Stop de herkeuring!'

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
24 juli 2006

Leegloop door exorbitante huur winkelpanden

Volgens de Vlaardingse SP fractie rijzen de huren van de winkelpanden in het stadshart van Vlaardingen de pan uit.
Er is inmiddels een leegloop aan winkels uit het centrum van Vlaardingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier