h

Werk en inkomen

1 mei 2012

SP vraagt stopzetting Huishoudtoets

SP-raadslid Ingrid WijkerSP-raadslid Ingrid Wijker heeft het college van Vlaardingen verzocht de toepassing van de huishoudtoets tot nadere orde op te schorten.
Sinds 1 januari 2012 is onder kabinet Rutte de huishoudtoets ingevoerd. Met deze maatregel was er nog maar één uitkering per gezin mogelijk. Ouders in een uitkering liepen het risico hun uitkering te verliezen als een inwonend kind een inkomen had, of de uitkering werd verminderd met het bedrag dat een kind aan studiefinanciering kreeg. Dit beleid resulteerde in veel nepverhuizingen maar ook echte verhuizingen naar bijvoorbeeld familieleden die niet afhankelijk zijn een sociale dienst. Door de val van het kabinet is het voortbestaan van de huishoudtoets ter discussie komen te staan. Ook de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben inmiddels de uitvoering van de huishoudtoets opgeschort.

Lees verder
16 maart 2012

Tussen 'wal en schip ' vallen

Steeds vaker bereiken ons berichten dat mensen in de Wsnp(Wet schuldhulpsanering natuurlijke personen) tussen ' wal en schip' vallen. Zo komen zij niet in aanmerking voor bijv. de gemeentelijke armoede bestrijding en de Rotterdampas met gereduceerd tarief, dit terwijl zij minder te besteden hebben dan personen/ gezinnen in de bijstand. In de jaren dat mensen in de Wsnp bezig zijn van hun schuld af te komen komen veel personen/gezinnen in een sociaal isolement. Om te pogen dit te veranderen hebben de SP in Rotterdam en Vlaardingen besloten hun beider colleges vragen te sturen.

Lees verder
21 januari 2012

Tante Suus mag verder

Ron en Suzan van Strijen hebben na een lange strijdt met de gemeente eindelijk een nieuwe plek gevonden voor hun snackbar “Tante Suus”.
In juni 2011 kreeg Tante Suus te horen dat ze niet meer op haar huidige locatie mocht blijven staan, er was echter geen duidelijke reden en die kon toenmalig wethouder kalf ook niet geven.
Door een motie van toenmalig SP-fractievoorzitter Hoekstra mocht Tante Suus voor een half jaar op hun standplaats blijven staan en de gemeente zou helpen met een nieuwe locatie.

Lees verder
1 december 2011

Na 50 weken TBV perikelen is de zaak voor wat betreft de SP afgesloten


Op de kop af 50 weken geleden kreeg de SP fractie Vlaardingen een aantal Sociale werkplaats werknemers van TBV op bezoek. Er werd melding gemaakt van onhoudbare werkomstandigheden. Dit ging om ongewenst gedrag van leidinggevenden, scheldpartijen, intimidaties en een volledig verpeste werksfeer. Ook was er sprake van structurele onderbetaling aan de voormannen van TBV. Het ingewonnen advies uitgebracht door het CAOP(Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken) en van de AbvaKabo werden door TBV volledig genegeerd en men hield halsstarrig vast aan hun eigen functiewaarderingssysteem.

Lees verder
16 november 2011

Voedselbank definitief voorzien van vervoer

In april van dit jaar zou door de stop van de gemeentelijke sponsoring aan de Voedselband vanaf deze zomer het voedselvervoer tussen het distributiecentrum in Rotterdam en de uitgiftepunten in Vlaardingen wegvallen. SP-raadslid Ingrid Wijker stelde deze situatie bij de wethouder aan de orde, en met succes de gemeente zou de sponsoring doorzetten tot er een nieuwe sponsor gevonden wordt. Deze sponsor is nu gevonden in de vorm van Rotary Vlaardingen ’80.

Lees verder
28 september 2011

Perikelen TBV in de laatste fase


Na meerdere bijeenkomsten waarvan de eerste in augustus plaatsvond met de TBV (Ten Behoeve Van) werknemers zitten alle gespreksdeelnemers in de afrondende fase. De bijeenkomsten waren georganiseerd naar aanleiding van de onophoudende stroom klachten die er vanuit TBV bij onze fractie binnen kwamen. De klachten varieerden van seksuele intimidatie tot beledigingen en ongewenst gedrag door met name de leiddinggevenden binnen TBV. Onze fractie is bij monde van Ingrid Wijker hiermee aan de slag gegaan en dat resulteerde in een uitgebreid onderzoek door middel van meerdere bijeenkomsten georganiseerd door de gemeentesecretaris Cees Kruyt.

Lees verder
23 augustus 2011

Een bewogen avond voor de Sociale-Werkplaats werknemers

Na 8 maanden intensief bezig te zijn geweest met de werknemers van onze sociale werkplaats TBV(ten behoeve van) is er op 22 augustus door SP raadslid Ingrid Wijker en de gemeentesecretaris een grote bijeenkomst op het stadhuis georganiseerd. Deze avond stond in het teken van alle anonieme klachten die bij ons SP kantoor terecht zijn gekomen. Klachten variërend van (seksuele) intimidatie, bedreigingen, scheldpartijen en ongewenst gedrag waren de aanleiding voor het horen van deze mensen. Om ze uit hun anonimiteit te kunnen halen heeft dhr. Kruyt op verzoek van Ingrid Wijker besloten deze mensen ontslagbescherming te bieden om zo een duidelijk beeld van de arbeidsomstandigheden binnen TBV te krijgen.

Lees verder
7 juli 2011

WSW'ers met gemeente in gesprek over misstanden TBV

Na maanden gesteggel tussen SP-raadslid Ingrid Wijker en de gemeente Vlaardingen over de slechte arbeidsomstandigheden bij het TBV (sociale werkplaats) is er eindelijk een doorbraak bereikt. Al sinds februari 2011 is Wijker in gesprek met de gemeente naar aanleiding van de onophoudelijke stroom aan anonieme brieven en mails die spreken van slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemers van het TBV. De anonieme klachten varieerden van bedreigingen tot seksuele intimidatie tot beledigingen en ongewenst gedrag.

Lees verder
9 juni 2011

Frietkraam Tante Suus voorlopig gered

Frietkraam Tante Suus aan de Kethelweg is voorlopig gered. Als gevolg van het rigide standplaatsenbeleid van demissionair wethouder Kalf hadden meneer en mevrouw van Strijen een dwangbevel ontvangen om binnen een week te moeten verdwijnen. De SP had al meerdere malen aan de bel getrokken over het feit dat dit controversiële beleid nooit door een demissionair college vastgesteld had mogen worden, en dat er nergens een aanleiding of argument te vinden is waarom Tante Suus niet mag blijven. In de raadsvergadering van 9 juni 2011 kreeg de SP de meerderheid van de gemeenteraad tot de uitspraak dat Tante Suus voorlopig moet kunnen blijven zolang er geen volwaardig college zit. Uiteindelijk deed de burgemeester namens wethouder Kalf de toezegging Suus voorlopig een half jaar te gedogen en in die tijd te helpen bij het vinden van een oplossing.

Lees verder
9 juni 2011

Wijntje bij je broodje dankzij SP-motie

Binnenkort wordt het in Vlaardingse lunchrooms mogelijk om bij je eten een wijntje of een biertje te drinken. Die mogelijkheid ontbrak omdat het horecabeleid tot op heden geen verschil maakte tussen een kroeg waar je tot diep in de nacht herrie kan maken en een kleine horecagelegenheid. De SP bracht een meerderheid van de raad bijeen om hier verandering in te brengen. De burgemeester en de wethouder ruimtelijke ordening deden de toezegging de Horecanota te wijzigen om kleine lunchroomhouders in staat te stellen een drankje te kunnen schenken zonder dat ze daar een hele zware horecavergunning en bestemming in het bestemmingsplan voor nodig hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier