h

Werk en inkomen

26 november 2007

SP: Zwarte lijst reïntergratiewerkgevers

De SP heeft vragen gesteld naar aanleiding van gevallen ontslagen bij thuiszorgorganisatie Careyn. Het gaat om banen die gedeeltelijk werden gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de sociale dienst kan via het subsidietraject ‘De witte motor’ aan een toekomst gerichte baan in de thuiszorg worden begonnen. Nu met de eindstreep van het project in zicht is worden de met subsidie opgeleide medewerkers ontslagen.

Lees verder
21 november 2007

CDA, SP en ChristenUnie/SGP nemen de gok liever niet...

Het Vlaardingse college van B&W heeft 20 november jl. in haar vergadering besloten om door te gaan met het zogenaamde “Leisureconcept Veerplein”. Het betreft een plan voor het voormalig V&D pand. Sinds 2004 staat dit pand leeg. Bij de verkiezingen in 2006 hebben het CDA, de SP en de ChristenUnie/SGP fel geprotesteerd tegen de door het vorige college voorgestelde ontwikkelingen. Kern van de zaak is dat het hele concept eigenlijk draait om een gokhal. De beoogde exploitant wil namelijk alleen de plannen doorzetten als de gokhal doorgaat. Dit is de “core business”. De Vlaardingse bevolking krijgt er als “cadeau” (lees: afkoopsom) 5 bioscoopzalen, een grand café en een fitnesscenter bij.
Wanneer het college nu zou besluiten om wel in te stemmen met laatst genoemde voorzieningen, maar niet met de gokhal, dan was het hele idee nu over en uit. Deze keuze kan immers niet gemaakt worden. Vanuit de exploitant is de benadering: Wilt u geen gokhal?, dan ook de rest niet!

Lees verder
19 november 2007

Participatie / reïntergratiebanen; zinvol of zinloos?

Sinds 1 januari 2004 worden er door de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) mensen aan het werk gezet doormiddel van subsidiebanen. Niet dat daar wat op tegen is, want iedereen die kan werken moet werken. Mensen die op eigenkracht geen baan kunnen vinden hebben daar hulp van de gemeente bij nodig. De gemeente benaderd werkgevers, en zij vinden op deze manier werkgevers die met subsidie iemand vanuit de uitkering in dienst willen nemen.

Lees verder
9 november 2007

Vlaardingse raad vierkant achter personeel Unilever

Raad van de gemeente Vlaardingen
Foto: Irene Hoekstra
De raad heeft 8 november een motie aangenomen waarin zij verklaart mee te leven met de werknemers en hun gezinnen die door de sluiting van de Unileverfabriek in onzekerheid dreigen te geraken. De SP motie, mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en CDA, is - met uitzondering van VV2000/Leefbaar Vlaardingen- met veel solidariteit richting de werknemers aangenomen.

Lees verder
12 oktober 2007

Manifestatie bij poort Unilever

Vanochtend hebben stakende werknemers van de CIF-fabriek aan de Deltaweg te Vlaardingen zich verzameld aan de poort van hun vestiging. Met hen waren solidariteit betuigende collega’s van het naastgelegen Unilever Research and Development, leden van het FNV en afgevaardigden van de SP. De manifestatie maakte deel uit van de stakingsactie tegen het sluiten van drie Nederlandse vestigingen van Unilever en daarmee tegen het verdwijnen van banen.

Lees verder
10 oktober 2007

Unilever: Geen afbraak maar afspraak!

Unlilever wil de Vlaardingse Lever Faberge Cif fabriek sluiten, met alle gevolgen voor de werknemers. Unilever verkiest de snelle winst van de aandeelhouders boven het belang van haar eigen werknemers op de lange termijn. Unilever is een winstgevend bedrijf, en toch kiezen ze voor medogeloos snijden in de organisatie. SP fractievoorzitter Hoekstra heeft reeds contact opgenomen met het actiecomité van Unilever Vlaardingen voor het aanbieden van solidariteit en ondersteuning. Vanmiddag om 15:00uur loopt het ultimatum van de vakbond af. Op basis daarvan zal besloten worden welke stappen er verder worden genomen.
Unilever

Lees verder
3 augustus 2007

Remi Poppe met melkveehouders en bewoners Lickebaert in geweer tegen dioxinebesmetting

Remi PoppeOp 29 juni heeft er weer een gespek plaatsgevonden met melkveehouders en bewoners van het Lickebaertgebied. De 'werkgroep melkveehouders en bewoners Lickebaert' zijn al twee jaar bezig met overleg met verschillende autoriteiten om de dioxinebesmetting aan te pakken en de melkveehouders te vergoeden voor de schade die ze opliepen toen twee jaar gelden hun bedrijven 'op slot' zijn gezet door de Voedsel en Waren Autoriteit, vanwege een verhoogd dioxine gehalte in de melk. Gelukkig is dit daarna niet meer het geval geweest. Remi Poppe is namens de boeren en bewoners de woordvoerder bij de lopende onderhandelingen en gesprekken.
Jeroen van de Kooij op zijn mooie melkveehouderij bedrijf.
Foto: Jeroen van de Kooij op zijn melkveehouderijbedrijf

Hierbij een verslag van de laatse bespreking;

Lees verder
20 juni 2007

Bijstandsgerechtigden worden door belastingnadeel ontmoedigd te werken

De SP fractie kreeg onlangs wederom signalen dat mensen met een parttimebaan en een aanvullende bijstandsuitkering te maken krijgen of al hebben gekregen met hoge belastingaanslagen, dit vanwege hun ‘hoge’ inkomsten. Dit zou worden veroorzaakt door de dubbele jaaropgaven, één van de sociale dienst, en één van de werkgever.
Deze aanslag is dan ook voor hen die het aangaan enorm schrikken, omdat ze ondanks hun werk qua inkomen op 100% bijstandsniveau zitten. Het is het college wellicht niet onbekend dat de SP fractie van mening is dat mensen met een parttimebaan én een aanvulling van de sociale dienst slechter af zijn dan mensen die géén (parttime)baan hebben en voor 100% in de bijstand zitten.
Als deze in deeltijd werkende mensen dan ook nog geconfronteerd worden met een inkomstenbelasting over een inkomen waar ze alleen maar van kunnen dromen, gaat de lust om te werken helemaal verloren.

Lees verder
24 mei 2007

Vragen over stoppende ondernemers aan de Van Hogendorplaan

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft schriftelijke vragen volgens Artikel 36 van het Reglement van Orde van de Vlaardingse gemeenteraad gesteld over het vertrekken van de IJzerhandel aan de Van Hogendorplaan. Op pagina vier van de Maaspost editie van 24 mei jongstleden is een verontrustend artikel te lezen over de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel zijn de heer en mevrouw van Putten aan het woord over hun besluit tot het opdoeken van hun ijzerhandel aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel geeft het ondernemersechtpaar aan dat zij noodgedwongen de deuren moeten sluiten door de gevolgen van de rigoureuze Stedelijke Vernieuwing in de wijk achter hun winkel, en het voornemen van het college en de beherende woningbouwcorporatie WaterwegWonen om de huidige winkelboulevard te slopen en te vervangen door een winkelcentrum met véél hogere huurprijzen. Het betreurt de SP dat kleine zelfstandige op deze manier hun hoofd niet meer bovenwater kunnen houden, en noodgedwongen hun activiteiten moeten staken door gemeentelijk oogkleppenbeleid waar de SP al jaren zich fel tegen uitspreekt.

Lees verder
9 mei 2007

Schriftelijke vragen over schuldhulpverlening

De helft van de mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij de gemeente heeft die hulp niet gekregen. Ook is het aantal schuldhulpverleningstrajecten dat succesvol is afgerond de afgelopen jaren fors gedaald, van 50% in 2003 naar 31% in 2006. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau SGBO. Dat steeds meer mensen kampen met problematische schulden is zeer ernstig, maar dat ze niet of slecht geholpen worden is minstens zo verontrustend. Mensen moeten eerder in zo’n traject kunnen komen, niet pas wanneer ze volledig aan de grond zitten.” De gemiddelde schuld van mensen is de laatste vier jaar toegenomen van 16.000 euro naar 22.000 euro in 2005. Veel mensen komen zelf niet meer uit de schulden en doen een beroep op gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar vaak krijgt men pas hulp als de problemen al erg groot zijn. De Sp wilt dat mensen eerder worden geholpen als ze in een vroeger stadium bij hun gemeente aankloppen. “Iedereen moet in een schuldhulpverleningstraject kunnen komen en niet pas als het te laat is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier