h

Werk en inkomen

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
15 januari 2009

Kamerlid Paul Lempens op bezoek bij Vlaardings toeleveringsbedrijf

Paul LempensSP Tweede Kamerlid Paul Lempens zal op donderdagochtend 22 januari een werkbezoek afleggen bij Toeleverings Bedrijf Vlaardingen. Paul zal samen met SP-raadslid Ingrid Wijker een kijkje nemen bij de sociale werkvoorziening. Zowel Lempens als Wijker zijn woordvoerder op de onderwerpen sociale werkvoorziening, reïntegratie en uitzendwerk. De sociale werkvoorziening (Wsw) biedt arbeidsgehandicapten een aangepaste werkplek. In een sociale werkplaats hoort het beste uit mensen te worden gehaald en gemeenten moeten daarop toezien. Helaas gaan er op veel werkplaatsen structureel zaken mis. De SP zet zich lokaal en in het parlement in voor verbeteringen en het belang van mensen die afhankelijk zijn van de Wsw. Paul Lempens (1974) woont in Weert en is sinds 2006 Kamerlid voor de SP.

Lees verder
13 januari 2009

Extraatje voor alleenstaande ouder

SP-raadslid Ingrid Wijker

Alleenstaande ouders in de bijstand die in deeltijd gaan werken, krijgen tijdens een experiment in 27 gemeenten maximaal 120 euro per maand extra. Op initiatief van SP-raadslid Ingrid Wijker heeft ook de gemeente Vlaardingen zich voor dit experiment aangemeld. De SP wil hiermee bereiken dat meer alleenstaande ouders (meer uren) gaan werken en meer alleenstaande ouders uitstromen uit de bijstand.

Lees verder
9 december 2008

Informatieavond kredietcrisis met Kamerlid Farshad Bashir

Farshad BashirDe hele wereld is in de ban van de kredietcrisis. De SP kan zich heel goed voorstellen dat de crisis ook bij veel Vlaardingers vragen oproept. Om veel vragen weg te nemen organiseert de SP een open-informatieavond over de crisis. SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir heeft zich bereid gevonden om op 19 december met de inwoners van Vlaardingen in gesprek te gaan.

Lees verder
24 oktober 2008

SP aan de poort van TBV na rapport commissie De Vries

SP aan de poort bij TBV
Kaderleden van de SP afdeling Vlaardingen deelde vanmiddag pamfletten uit bij Toeleveringsbedrijf Vlaardingen aan de George Stephensonweg. Dit na aanleiding van het verschijnen van het advies van de commissie van oud-minister Bert de Vries (CDA) voor de sociale werkvoorziening (Wsw). Dit advies is asociaal. Dat zegt SP-Kamerlid Paul Lempens: “Als het aan De Vries ligt, worden arbeidsgehandicapten met een uitkering verplicht om te werken voor minder dan het minimumloon. Daarmee worden werknemers gestraft voor hun handicap.”

Lees verder
25 februari 2008

SP stelt vragen over inzet van reintegratiebureaus

Uit een recent rapport van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt opnieuw dat van de 2 miljard euro die de overheid jaarlijks in de reïntegratie steekt, niet altijd duidelijk is of dat geld goed wordt besteed. Gemeenten die hun werk niet goed doen kunnen worden gekort. Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (december 2007) naar reïntegratiebureaus blijkt voorts dat cliënten en opdrachtgevers meer tevreden zijn over kleine reïntegratiebureaus en bureaus die gespecialiseerd zijn in een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld oudere werklozen, dan over grote bedrijven.

Lees verder
30 november 2007

Ook Van Hogendorplaan overgeleverd aan sloopkogel

In de raadsvergadering van 29 november heeft de gemeenteraad besloten dat ook de winkelstrip van de Van Hogendorplaan met de sloopkogel te maken gaat krijgen. Een aantal jaar geleden, tijdens de totstandkoming van de herstructurering van Babberspolder-Oost was er nog sprake van het feit dat de Van Hogendorplaan gespaard zou blijven: De woningen zouden nog prima in orde zijn, gezien deze recentelijk waren gerenoveerd. De wethouder erkende tijdens het debat dat de woningen nog steeds van goede kwaliteit zijn. De technische en bouwkundige staat is dus geen argument tot slopen. De winkelstrip zou niet meer van deze tijd zijn. De leegstand aan de Van Hogendorplaan is echter nihil.

Lees verder
26 november 2007

SP: Zwarte lijst reïntergratiewerkgevers

De SP heeft vragen gesteld naar aanleiding van gevallen ontslagen bij thuiszorgorganisatie Careyn. Het gaat om banen die gedeeltelijk werden gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de sociale dienst kan via het subsidietraject ‘De witte motor’ aan een toekomst gerichte baan in de thuiszorg worden begonnen. Nu met de eindstreep van het project in zicht is worden de met subsidie opgeleide medewerkers ontslagen.

Lees verder
21 november 2007

CDA, SP en ChristenUnie/SGP nemen de gok liever niet...

Het Vlaardingse college van B&W heeft 20 november jl. in haar vergadering besloten om door te gaan met het zogenaamde “Leisureconcept Veerplein”. Het betreft een plan voor het voormalig V&D pand. Sinds 2004 staat dit pand leeg. Bij de verkiezingen in 2006 hebben het CDA, de SP en de ChristenUnie/SGP fel geprotesteerd tegen de door het vorige college voorgestelde ontwikkelingen. Kern van de zaak is dat het hele concept eigenlijk draait om een gokhal. De beoogde exploitant wil namelijk alleen de plannen doorzetten als de gokhal doorgaat. Dit is de “core business”. De Vlaardingse bevolking krijgt er als “cadeau” (lees: afkoopsom) 5 bioscoopzalen, een grand café en een fitnesscenter bij.
Wanneer het college nu zou besluiten om wel in te stemmen met laatst genoemde voorzieningen, maar niet met de gokhal, dan was het hele idee nu over en uit. Deze keuze kan immers niet gemaakt worden. Vanuit de exploitant is de benadering: Wilt u geen gokhal?, dan ook de rest niet!

Lees verder
19 november 2007

Participatie / reïntergratiebanen; zinvol of zinloos?

Sinds 1 januari 2004 worden er door de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) mensen aan het werk gezet doormiddel van subsidiebanen. Niet dat daar wat op tegen is, want iedereen die kan werken moet werken. Mensen die op eigenkracht geen baan kunnen vinden hebben daar hulp van de gemeente bij nodig. De gemeente benaderd werkgevers, en zij vinden op deze manier werkgevers die met subsidie iemand vanuit de uitkering in dienst willen nemen.

Lees verder
9 november 2007

Vlaardingse raad vierkant achter personeel Unilever

Raad van de gemeente Vlaardingen
Foto: Irene Hoekstra
De raad heeft 8 november een motie aangenomen waarin zij verklaart mee te leven met de werknemers en hun gezinnen die door de sluiting van de Unileverfabriek in onzekerheid dreigen te geraken. De SP motie, mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en CDA, is - met uitzondering van VV2000/Leefbaar Vlaardingen- met veel solidariteit richting de werknemers aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier