h

Werk en inkomen

24 oktober 2008

SP aan de poort van TBV na rapport commissie De Vries

SP aan de poort bij TBV
Kaderleden van de SP afdeling Vlaardingen deelde vanmiddag pamfletten uit bij Toeleveringsbedrijf Vlaardingen aan de George Stephensonweg. Dit na aanleiding van het verschijnen van het advies van de commissie van oud-minister Bert de Vries (CDA) voor de sociale werkvoorziening (Wsw). Dit advies is asociaal. Dat zegt SP-Kamerlid Paul Lempens: “Als het aan De Vries ligt, worden arbeidsgehandicapten met een uitkering verplicht om te werken voor minder dan het minimumloon. Daarmee worden werknemers gestraft voor hun handicap.”

Lees verder
25 februari 2008

SP stelt vragen over inzet van reintegratiebureaus

Uit een recent rapport van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt opnieuw dat van de 2 miljard euro die de overheid jaarlijks in de reïntegratie steekt, niet altijd duidelijk is of dat geld goed wordt besteed. Gemeenten die hun werk niet goed doen kunnen worden gekort. Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (december 2007) naar reïntegratiebureaus blijkt voorts dat cliënten en opdrachtgevers meer tevreden zijn over kleine reïntegratiebureaus en bureaus die gespecialiseerd zijn in een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld oudere werklozen, dan over grote bedrijven.

Lees verder
30 november 2007

Ook Van Hogendorplaan overgeleverd aan sloopkogel

In de raadsvergadering van 29 november heeft de gemeenteraad besloten dat ook de winkelstrip van de Van Hogendorplaan met de sloopkogel te maken gaat krijgen. Een aantal jaar geleden, tijdens de totstandkoming van de herstructurering van Babberspolder-Oost was er nog sprake van het feit dat de Van Hogendorplaan gespaard zou blijven: De woningen zouden nog prima in orde zijn, gezien deze recentelijk waren gerenoveerd. De wethouder erkende tijdens het debat dat de woningen nog steeds van goede kwaliteit zijn. De technische en bouwkundige staat is dus geen argument tot slopen. De winkelstrip zou niet meer van deze tijd zijn. De leegstand aan de Van Hogendorplaan is echter nihil.

Lees verder
26 november 2007

SP: Zwarte lijst reïntergratiewerkgevers

De SP heeft vragen gesteld naar aanleiding van gevallen ontslagen bij thuiszorgorganisatie Careyn. Het gaat om banen die gedeeltelijk werden gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de sociale dienst kan via het subsidietraject ‘De witte motor’ aan een toekomst gerichte baan in de thuiszorg worden begonnen. Nu met de eindstreep van het project in zicht is worden de met subsidie opgeleide medewerkers ontslagen.

Lees verder
21 november 2007

CDA, SP en ChristenUnie/SGP nemen de gok liever niet...

Het Vlaardingse college van B&W heeft 20 november jl. in haar vergadering besloten om door te gaan met het zogenaamde “Leisureconcept Veerplein”. Het betreft een plan voor het voormalig V&D pand. Sinds 2004 staat dit pand leeg. Bij de verkiezingen in 2006 hebben het CDA, de SP en de ChristenUnie/SGP fel geprotesteerd tegen de door het vorige college voorgestelde ontwikkelingen. Kern van de zaak is dat het hele concept eigenlijk draait om een gokhal. De beoogde exploitant wil namelijk alleen de plannen doorzetten als de gokhal doorgaat. Dit is de “core business”. De Vlaardingse bevolking krijgt er als “cadeau” (lees: afkoopsom) 5 bioscoopzalen, een grand café en een fitnesscenter bij.
Wanneer het college nu zou besluiten om wel in te stemmen met laatst genoemde voorzieningen, maar niet met de gokhal, dan was het hele idee nu over en uit. Deze keuze kan immers niet gemaakt worden. Vanuit de exploitant is de benadering: Wilt u geen gokhal?, dan ook de rest niet!

Lees verder
19 november 2007

Participatie / reïntergratiebanen; zinvol of zinloos?

Sinds 1 januari 2004 worden er door de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) mensen aan het werk gezet doormiddel van subsidiebanen. Niet dat daar wat op tegen is, want iedereen die kan werken moet werken. Mensen die op eigenkracht geen baan kunnen vinden hebben daar hulp van de gemeente bij nodig. De gemeente benaderd werkgevers, en zij vinden op deze manier werkgevers die met subsidie iemand vanuit de uitkering in dienst willen nemen.

Lees verder
9 november 2007

Vlaardingse raad vierkant achter personeel Unilever

Raad van de gemeente Vlaardingen
Foto: Irene Hoekstra
De raad heeft 8 november een motie aangenomen waarin zij verklaart mee te leven met de werknemers en hun gezinnen die door de sluiting van de Unileverfabriek in onzekerheid dreigen te geraken. De SP motie, mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en CDA, is - met uitzondering van VV2000/Leefbaar Vlaardingen- met veel solidariteit richting de werknemers aangenomen.

Lees verder
12 oktober 2007

Manifestatie bij poort Unilever

Vanochtend hebben stakende werknemers van de CIF-fabriek aan de Deltaweg te Vlaardingen zich verzameld aan de poort van hun vestiging. Met hen waren solidariteit betuigende collega’s van het naastgelegen Unilever Research and Development, leden van het FNV en afgevaardigden van de SP. De manifestatie maakte deel uit van de stakingsactie tegen het sluiten van drie Nederlandse vestigingen van Unilever en daarmee tegen het verdwijnen van banen.

Lees verder
10 oktober 2007

Unilever: Geen afbraak maar afspraak!

Unlilever wil de Vlaardingse Lever Faberge Cif fabriek sluiten, met alle gevolgen voor de werknemers. Unilever verkiest de snelle winst van de aandeelhouders boven het belang van haar eigen werknemers op de lange termijn. Unilever is een winstgevend bedrijf, en toch kiezen ze voor medogeloos snijden in de organisatie. SP fractievoorzitter Hoekstra heeft reeds contact opgenomen met het actiecomité van Unilever Vlaardingen voor het aanbieden van solidariteit en ondersteuning. Vanmiddag om 15:00uur loopt het ultimatum van de vakbond af. Op basis daarvan zal besloten worden welke stappen er verder worden genomen.
Unilever

Lees verder
3 augustus 2007

Remi Poppe met melkveehouders en bewoners Lickebaert in geweer tegen dioxinebesmetting

Remi PoppeOp 29 juni heeft er weer een gespek plaatsgevonden met melkveehouders en bewoners van het Lickebaertgebied. De 'werkgroep melkveehouders en bewoners Lickebaert' zijn al twee jaar bezig met overleg met verschillende autoriteiten om de dioxinebesmetting aan te pakken en de melkveehouders te vergoeden voor de schade die ze opliepen toen twee jaar gelden hun bedrijven 'op slot' zijn gezet door de Voedsel en Waren Autoriteit, vanwege een verhoogd dioxine gehalte in de melk. Gelukkig is dit daarna niet meer het geval geweest. Remi Poppe is namens de boeren en bewoners de woordvoerder bij de lopende onderhandelingen en gesprekken.
Jeroen van de Kooij op zijn mooie melkveehouderij bedrijf.
Foto: Jeroen van de Kooij op zijn melkveehouderijbedrijf

Hierbij een verslag van de laatse bespreking;

Lees verder

Pagina's

U bent hier