h

Werk en inkomen

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
6 januari 2004

SP-motie onderzoek lokale lasten haalt het niet

Januari 2004- Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december heeft de fractie een motie ingediend waarbij de raad gevraagd werd het college op te dragen om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de regeringsmaatregelen en de verhoging van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor o.a. minder validen en gehandicapten, chronisch zieken, diegenen die onder een huursubsidieregeling vallen, diegenen die onder de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen vallen, en diegenen die een inkomen hebben tot 120% van het minimum loon.

Lees verder
14 november 2002

Afdeling Vlaardingen en Maassluis aan de poort van AVR

‘Het was vroeg opstaan om op tijd bij de dienstwisseling van het AVR personeel te kunnen zijn, met Remi Poppe zijn auto, volgeladen met actievoerders en een grote doos pamfletten met opgesomde nadelen van de vercommercialisering van het nutsbedrijf reden we richting de lichtjes massa van Rozenburg. Toen de rookwolk aan de horizon steeds dichterbij kwam en de moeilijk thuis te brengen luchtjes penetranter werden wisten we zeker dat we in de goede richting reden, ook al twijfelde we er niet aan of Remi verkeerd zou rijden want al gauw bleek dat hij elke schoorsteen kende en over elke ketel een anekdote te vertellen had.’ 

Lees verder
5 november 1987

Ouderen en loonbelasting

De Socialistiese Partij heeft de besturen van verzorgingstehuizen verzocht medewerking te verlenen aan het invullen van een T(eruggave)-biljet voor de bewoners. Het SP-lid mevrouw A. Vugts wijst de besturen op de wet bejaardenoorden die sinds 1 januari 1985 van kracht is. „Door deze wet is er een kans voor ouderen in de verzorging betaalde loonbelasting terug te krijgen. U als bestuur zult er toch ook wel voor zijn, dat uw bewoners van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken", schrijft het SP-lid in een brief aan de verzorgingstehuizen.

Lees verder
28 augustus 1970

Actie in de Rotterdamse haven

Foto: John van Heijningen
(Uit het archief) In 1970 brak de grootste staking van na de oorlog in de haven van Rotterdam uit. Op vrijdagmiddag 28 augustus leggen meer dan tienduizend havenarbeiders het werk neer en begint een wilde staking die bijna drie weken zal duren. 

De stakers hebben weinig vertrouwen in de vakbond, die te weinig voor hen doet. Kleine linkse bewegingen springen in dat gat en werpen zich op als actieleiders. De SP was nog niet opgericht, maar velen die later de SP zouden oprichten waren al actief om de gerechtvaardigde eisen van havenarbeiders  te ondersteunen. Onder hen Remi Poppe die met zijn oude vissersbootje 'De Vischhandel' en een bemanning van toekomstige SP'ers de havens afstruinende om met pamfletten de havenwerkers een hart onder de riem te steken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier