h

Werk en inkomen

14 juni 2006

Schriftelijke vragen wachtijd uitkeringen

In januari van dit jaar heeft de SP fractie een aantal artikel 36 vragen gesteld, de vragen hadden betrekking op de 13 weken wachttijd in 2005 bij een aanvraag sociale dienst uitkering.
In hetzelfde schrijven hebben wij u gevraagd of u bereid was te onderzoeken of het beoordelingsonderzoek van 13 weken verkort kon worden naar circa 8 weken.
Het antwoord wat wij van u kregen was dat het van u al een voornemen was om in 2006 de afhandelingstermijn terug te brengen naar een termijn van 6 tot 8 weken.
Op maandag 12 juni jl. hebben wij uit de krant vernomen dat de problemen bij het aanvragen van een uitkering niet kleiner zijn geworden, maar juist groter, en dat het nieuwe college erop inzet om 80% van alle zaken binnen een termijn van 14 weken af te handelen en dat dit volgens Burgermeester Bruinsma het maximaal haalbare is.

Lees verder
11 juni 2006

Spaarlamp slechts druppel

SP fractie Vlaardingen verbaasd over de uit voering motie:ter ondersteuning van de financieel zwakkeren in Vlaardingen .

Lees verder
11 mei 2006

SP/CU-SGP motie aangenomen: onderzoek naar extra steun financieel zwakkeren

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 mei met een grote meerderheid ingestemd met een motie die Vlaardingers in financiële problemen moet ondersteunen. De motie, die de SP fractie samen met de fractie van ChristenUnie/SGP heeft opgesteld, vraagt om onderzoek hoe een gedeelte van het positieve resultaat van de jaarrekening kan worden gebruikt om mensen in financiële problemen te helpen.
De motie werd mede ondertekend namens de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA. Er wordt verwacht dat er binnen zes weken de resultaten van het onderzoek in de commissie besproken kunnen worden.

Lees verder
10 januari 2006

Sinds de ellende van Balkenende is er een hoop verandert in ons landje,

Zo is er o.a de nieuwe W.W.B(wet werk en bijstand) ontstaan.
Dit heeft heel veel aanpassingen omscholingen etc. gevraagd van de medewerkers sociale dienst, daarom kon het gebeuren dat mensen langer moesten wachten als zij een aanvraag voor een uitkering hadden ingediend.
Klachten daarover die bij ons terecht kwamen werden in samenspraak met de verantwoordelijke wethouder geheel of gedeeltelijk opgelost.
Nu, na ëën jaar vol begrip te zijn geweest vindt de SP dat de wachttijden van 13 weken niet meer overschreden mogen worden, sterker nog, wij willen dat ze terug gebracht worden naar hooguit 8 weken.
Naar aanleiding van wederom een klacht over een ruime overschrijding van 13 weken en nog 16 gezinnen/personen die te lang moeten wachten op hun uitkering hebben wij hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Lees verder
9 januari 2006

Schriftelijke vragen wachttijd uitkeringen

De SP heeft zich zeer lang en begripvol getoond als het ging om de duur van het aanvragen van sociale dienst uitkeringen, dit kwam doordat ook wij beseften dat er bij de invoering WWB een ongelooflijk grote druk op de medewerkers was komen te staan en ook de mensen van de sociale dienst niet in staat waren om wonderen te verrichten. Ook hebben wij in gevallen van urgentie kunnen constateren dat er door de wethouder adequaat gereageerd werd en het probleem snel geheel of gedeeltelijk werd opgelost. Nu lezen wij via een klacht uit 2005 die nog niet is opgelost dat de verantwoordelijke ambtenaar tegen de maatschappelijk werkster van het gezin gezegd zou hebben op de vraag waarom het zolang duurde dat er niet gezeurd moest worden en dat er nog 16 aanvragen afgehandeld moesten worden, dat die mensen in hetzelfde schuitje zitten als het gezin.

Lees verder
5 september 2005

Schriftelijke vragen over herbeoordelingsonderzoeken

Naar aanleiding van enkele klachten die de SP kreeg en die door Bureau sociaalraadslieden bevestigd zijn.Heeft de SP enkele vragen.
Op dit moment worden er in Vlaardingen bij de sociale dienst herbeoordelingonderzoeken gedaan. Onderzoeken waar op zich niets mis mee is, want ook de SP is van mening dat er eens in de zoveel jaar wel wat beter mag worden gekeken naar eventuele veranderingen bij de cliënt.
Ook kan dit herbeoordelingonderzoek een middel tot het opsporen van eventuele fraude zijn.

Lees verder
14 januari 2004

Middeleeuws personeelsbeleid Aldi aan de kaak gesteld

Woensdagochtend 14 januari werd er aan het winkelende publiek bij de Aldiwinkel aan de Van Baerlestraat een informatieflyer uitgereikt. De actie werd uitgevoerd door vrijwilligers van de SP en ROOD en heeft tot doel de klant te informeren over het door Aldi gevoerde “middeleeuwse” personeelsbeleid, in het bijzonder bij de Distributiecentra.

Lees verder
6 januari 2004

SP-motie onderzoek lokale lasten haalt het niet

Januari 2004- Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december heeft de fractie een motie ingediend waarbij de raad gevraagd werd het college op te dragen om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de regeringsmaatregelen en de verhoging van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor o.a. minder validen en gehandicapten, chronisch zieken, diegenen die onder een huursubsidieregeling vallen, diegenen die onder de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen vallen, en diegenen die een inkomen hebben tot 120% van het minimum loon.

Lees verder
14 november 2002

Afdeling Vlaardingen en Maassluis aan de poort van AVR

‘Het was vroeg opstaan om op tijd bij de dienstwisseling van het AVR personeel te kunnen zijn, met Remi Poppe zijn auto, volgeladen met actievoerders en een grote doos pamfletten met opgesomde nadelen van de vercommercialisering van het nutsbedrijf reden we richting de lichtjes massa van Rozenburg. Toen de rookwolk aan de horizon steeds dichterbij kwam en de moeilijk thuis te brengen luchtjes penetranter werden wisten we zeker dat we in de goede richting reden, ook al twijfelde we er niet aan of Remi verkeerd zou rijden want al gauw bleek dat hij elke schoorsteen kende en over elke ketel een anekdote te vertellen had.’ 

Lees verder
5 november 1987

Ouderen en loonbelasting

De Socialistiese Partij heeft de besturen van verzorgingstehuizen verzocht medewerking te verlenen aan het invullen van een T(eruggave)-biljet voor de bewoners. Het SP-lid mevrouw A. Vugts wijst de besturen op de wet bejaardenoorden die sinds 1 januari 1985 van kracht is. „Door deze wet is er een kans voor ouderen in de verzorging betaalde loonbelasting terug te krijgen. U als bestuur zult er toch ook wel voor zijn, dat uw bewoners van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken", schrijft het SP-lid in een brief aan de verzorgingstehuizen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier