h

Veiligheid

24 juni 2008

Meer aandacht voor hangjongerenproblematiek

Burgemeester Bruinsma heeft de toezegging gedaan om nader met de raad te spreken over de omgang met overlastgevende jongeren. Het college verjaagt momenteel -zonder overleg met de raad- hangjongeren met Mosquito's. De SP fractie stelde deze gang van zaken aan de kaak, en nu zal alsnog de raad betrokken worden bij het jongeren- en veiligheidsbeleid.
Hangjongeren weggepiept

Lees verder
22 juni 2008

Rapport: Veilig uitgaan in Vlaardingen

 Veilig uitgaan in Vlaardubgeb Vandaag presenteert de SP afdeling Vlaardingen het rapport: 'Veilig uitgaan in Vlaardingen'. Dit rapport is geschreven als verslag van de eerder gehouden enquête, onderzoek naar het uitgaansgebied, visie op cameratoezicht en de uitgangspunten en voorstellen van de SP op het veilig uitgaan. De SP maakt zich al geruime tijd zorgen over de aanwezigheid van jonge kinderen in het reguliere uitgaansleven. Overmatig drankgebruik onder jongeren is een nationaal probleem. De Vlaardingse jongeren vormen hierop geen uitzondering. Wanhoopskreten van ouders en een reeks van verschillende incidenten dwingen de politiek om maatregelen te treffen.

Lees verder
17 juli 2007

Op bezoek bij de politie

(Tekst: Arnout Hoekstra)Vorige week zaterdag heb ik een hele dag met de politie meegereden. Ik was hiertoe uitgenodigd na het door mij uiten van kritiek op de minimale politie-inzet in de weekenden. Vlaardingen heeft regelmatig forse incidenten, waarbij vooral in de weekendavonden in het uitgaansgebied in combinatie met veel alcohol stevig wordt geknokt. Maar ook de omvang van het aantal meldingen van vandalisme is enorm. Autospiegels, plantenbakken, winkelruiten en straatmeubilair moeten het elk weekend ontgelden, geweld tegen en door individuen en groepen die regelmatig escaleren tot zeer bedreigende situaties. In vrijwel alle gevallen is er geen serieuze aanleiding, wel een oorzaak; verveling en overmatig drankgebruik.

Lees verder
12 november 2006

SP pleit voor maatregelen tegen ‘te jonge’ discogangers

De SP pleit ervoor dat het te jonge kinderen onmogelijk wordt gemaakt om ver ná middernacht in discotheken te verblijven. De realiteit is dat er momenteel regelmatig discofeesten worden georganiseerd die specifiek zijn gericht op zéér jonge kinderen. In deze gevallen gaat het om kinderen van 13 t/m 16 jaar jong, die zich vaak tot drie uur s nachts, in alcoholverstrekkende gelegenheden bevinden. De SP fractie vindt dit onverantwoord.

Lees verder
4 oktober 2006

Club Kathedraal dicht na vragen SP

Club Kathedraal is zijn gebruiksvergunning kwijt. Dit omdat de discotheek niet aan de brandveiligheidseisen voldoet. Op 26 september stelde SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra schriftelijke vragen naar aanleiding van het schuimparty-incident. Hierin vraagt Hoekstra naar de gebruiksvergunning van de Kathedraal. Bij verdere navraag bij afdeling preventie van de brandweer blijkt dat het inderdaad niet helemaal snor zit. Er werd echter gesteld dat dit niet zo’n enorme ramp was.

Lees verder
26 september 2006

SP stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van het onwel worden van kinderen in de Kathedraal

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld op basis van art. 36 van het tijdelijk regelement van orde. Dit naar aanleiding van het ernstige incident van afgelopen zaterdag nacht aan de Koninging Wilhelminahaven: 9 jongeren, waar van enkele zeer jong, werden onwel na tijdens schuimparty in Club Kathedraal. De jongeren werden opgenomen in het Vlietlandziekenhuis:

Lees verder
21 februari 2006

Wederom gefaald bij voorlichting tijdens grote havenbrand

Wederom gaat het mis met de publieksvoorlichting tijdens een brand aan de Vulcaanhaven die rond 17:20 uur plaatsvond..
Politie kwam om circa 18:00 uur met meldingen van ramen en deuren sluiten en had als advies radio Rijnmond aan te zetten, wat op de 14e verdieping van de aldaar gelegen Bolder niet werdt gehoord, dit werd de bewoners van deze etage pas later vernomen en er werd besloten het advies van de politie op te volgen en te bellen naar Radio Rijnmond, dit hielp niet want zij wisten van niets.

Lees verder
8 december 2003

Rampenbestrijding

Geacht college,
Zoals u weet hebben wij al eens uitgebreide schriftelijke vragen aan u gesteld over met name de beoefening van rampenbestrijding.
Met uw antwoorden waren wij niet zo content, en stelden daarom ook nog vervolg vragen. Er is sindsdien wel een en ander gedaan en veranderd, mede naar aanleiding van een ernstige calamiteit bij VOPAK. Toch blijft bij ons de vraag zeuren over uw antwoorden indertijd op onze vragen over de "ambtelijke oefeningen". Daarom waren wij wat verrast door een toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Remkes. (VVD) .
Wij verzoeken u daarom uw commentaar op zijn toespraak te geven..

Lees verder
22 september 1988

SP klaagt politie aan

De raadsman van de Socialistiese Partij, mr. Jan de .Wit, heeft bij de officier van justitie een klacht ingediend over het optreden van de Vlaardingse politie in de zaak-Van Wezel. „De beschuldiging van diefstal of heling heeft het raadslid Arnold van Wezel in naam en goede eer aangetast", schrijft mr. De Wit in een brief aan de officier. De advocaat zet grote vraagtekens bij de objectiviteit van hoofdinspecteur Ruud Meijer, die het onderzoek naar het verdwijnen van geheime politiestukken leidt. Hij heeft de officier gevraagd de Vlaardingse politie het onderzoek uit handen te nemen en dat onderzoek over te dragen aan de rijksrecherche.

Lees verder
12 september 1988

Politie laat vertrouwelijke stukken slingeren

Onzorgvuldigheid van de politie bij de verhuizing van het bureau aan de Delftseveerweg naar het noodonderkomen aan de Westlandseweg heeft ertoe geleid, dat papieren met het stempel 'vertrouwelijk' in handen zijn gekomen van SP-raadslid A. van Wezel. Stukken met gegevens over personen die -daarover is korpschef A.Spel het met Van Wezel eens-, niet publiekelijk bekend behoren te zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier