h

Zorg en welzijn

4 februari 2008

Gemeente Vlaardingen erg traag met raad informeren over asbest

Aan het eind van 2006 heeft de SP fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld betreffende de asbest wetgeving. Uit de schriftelijke en mondelinge beantwoording van deze vragen bleek dat de gemeente Vlaardingen zich niet aan alle ARBO wetgeving betreffende asbest hield. Zo waren er voor een aantal gemeentelijke gebouwen waar in asbest verwerkt is geen asbestprotocol aanwezig.

Lees verder
19 januari 2008

Parkeerbonnen voor artsen belachelijk

Wie fout parkeert heeft het volste recht op een bekeuring, dat is logisch. Om in een spoedgeval de huisarts of verloskundige te dwingen om eerst rustig een wettelijk aangeduide parkeerplaats te zoeken is immoreel.
Toch gebeurt het regelmatig dat in Vlaardingen de hulpverlener na een huisbezoek een gele bon onder de ruitenwisser terugvindt.

Een SP enquête onder Vlaardingse hulpverleners gaf het omvangrijke probleem en de grote ergernis bloot.
Zo vertelde een huisarts: “Regelmatig word ik beboet bij dringend huisbezoek. Als je ze aanspreekt en de situatie uitlegt gaan ze nog moeilijk doen ook, alsof ze niet geloven dat je écht met spoed zojuist iemand met een hersenbloeding hebt moeten helpen. Politie is bij voorbaad wantrouwend en de bezwaarprocedure is een ramp. Na maanden krijg je dan vanuit Utrecht een brief van het Openbaar Ministerie met een meest stompzinnige weerlegging.”

Hulpverleners moeten zich bezighouden met hulpverlenen, en niet met het schrijven van bezwaarschriften voor de zoveelste bekeuring. Foutparkeren voor huisartsen en verloskundigen moet in spoedgevallen worden gedoogd. Er staat nu een kadernota parkeerbeleid op de agenda, dus een goed moment om met een redelijke oplossing te komen.

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft de kwestie tijdens de commissiebehandeling aangekaart bij parkeerwethouder Jan Robberecht. Wethouder Robberegt heeft Hoekstra toegezegd het bonnenbeleid te zullen opnemen met de politie en burgemeester Tjerk Bruinsma. Hoekstra wacht deze toezegging met vertrouwen af, maar mocht dit niets worden, dan laten we het niet in de vergetelheid afzinken. Hoekstra: “Hulpverleners hebben niet alleen het recht maar ook de plicht om hulpbehoevende te helpen, de overheid mag de artseneed geen strobreedte in de weg liggen. De SP zal strijden om de weg vrij te banen.”

Lees verder
11 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage AWBZ? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ-instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari 2008 een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen. De SP afdeling Vlaardingen is begonnen met het ronddelen van een folder in de Vlaardingse AWBZ-instellingen. Hierin informeren wij de bewoners en vragen wij ze ons op de hoogte stellen van de verhoging van de Eigen Bijdrage.

Lees verder
3 oktober 2007

SP Vlaardingen op de bres voor thuiszorg op manifestatie Tweede Kamer

De SP afdeling Vlaardingen was vandaag aanwezig bij de landelijke manifestatie tegen de duizenden ontslagen in de thuiszorg. De thuiszorg is door de regering in de uitverkoop gedaan. Gemeenten kopen zo goedkoop mogelijk zorg in. Personeel en cliënten betalen een hoge prijs. De kwaliteit holt achteruit. Cliënten verliezen hun vertrouwde hulp. Duizenden ervaren krachten worden ontslagen, anderen moeten fors loon inleveren. Cliënten hebben recht op fatsoenlijke zorg en het personeel heeft recht op fatsoenlijk loon. Het comité ‘Zorg geen Markt’ is een actie begonnen onder de slogan: Stop de uitverkoop van de thuiszorg!

Lees verder
5 juli 2007

SP wil in Vlaardingen alcoholvrije feesten voor jongeren van 12 tot 16 jaar

In de Volkskrant van afgelopen maandag, 2 juli 2007, staat een artikel over FRIS-feesten. Een succes van alcohol- en drugsvrije feesten in Amsterdam voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Vlaardingen kent voor deze doelgroep alleen uitgaansmogelijkheden die gepaard gaan met grote hoeveelheden alcohol. De praktijk is dat er ‘s nachts in de weekenden grote aantallen zeer jonge kinderen met veel drank op over straat zwerven. Wij zouden erg fijn vinden als wij de jonge Vlaardingse jongeren ook zulke feesten kunnen aanbieden.
De SP fractie heeft woensdagavond tijdens de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota het voorstel ingediend om te kijken naar de mogelijkheden om dit in Vlaardingen te kunnen realiseren. De motie zal vanavond, 5 juli, in stemming worden gebracht. Wij hopen dat de raad deze motie voldoende ondersteund om eens concrete stappen te kunnen nemen tegen een voor ons allen een groot probleem.

Lees verder
25 juni 2007

SP bezorgd over bereikbaarheid hulpdiensten bij met hekken afgesloten wegen

De SP fractie heeft helaas moeten vernemen dat de ambulancedienst wederom niet in staat was in een noodgeval tot aan de voordeur van een patient te rijden. Een ambulance was opgeroepen om spoedeisende hulp te verlenen aan de 1e van Leijdengaelstraat, waar een patiënt in elkaar was gezakt na een zwaar hartinfarct. De ambulance was snel ter plaatse, maar de broeders moesten de ambulance aan het begin van de straat achterlaten, omdat de doorgaande weg doormiddel van hekken is afgesloten. Gezien de urgentie van de melding waren de broeders niet in staat om tijdig een passende sleutel te zoeken. Noodgedwongen hebben ze de brancard om de hekken moeten manoeuvreren om vervolgens naar die woning waar van het slachtoffer te rennen. Deze vervelende gebeurtenis bewijst wederom dat het plaatsten van hekken voorzien van allerlei verschillende sloten/sleutels levensbedreigende situatie’s kan veroorzaken, en misschien al veroorzaakt heeft. Wij zijn van mening dat het uiterste noodzaak is om er voor te zorgen dat zowel brandweer als ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn om mensenlevens te redden.

Lees verder
7 juni 2007

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

De raad heeft zich al eerder uitgesproken tegen huisvesting in de Broekpolder. Nu wordt weer opnieuw geprobeerd om binnen de Broekpolder een woonlocatie aan te wijzen. Het gaat om een woonfunctie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperkingen ‘Woutershof’ aan de Broekpolderweg. Stichting ‘de Bruggen’ wil graag ook mensen met een verstandelijke beperking laten ‘wonen’ op die locatie. Nu zijn wij van mening dat er zeker voorzien moet worden in een woonvoorziening voor gehandicapten indien nodig. De raad heeft zich echter duidelijk uitgesproken als het gaat om het groen houden van de Broekpolder, en dat we in de Broekpolder geen huisvesting willen hebben.

Lees verder
28 mei 2007

Vlaardingen wil Lance Armstrongs Ride for the Roses binnenhalen

Vlaardingen wil zich kandidaat stellen voor Ride for the Roses in 2011. Het fietsevenement is bedoeld om zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek bij elkaar te krijgen. Het is in 1997 door zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong opgezet. Armstrong heeft zelf in het begin van zijn carrière kanker weten te overleven.
Lance Armstrong, Ride for the roses

Lees verder
22 februari 2007

21 maart: Actie 'Stop de herkeuring!'

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
17 januari 2007

SP Vlaardingen opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom op de lokale website; vlaardingen.sp.nl, via de mail; vlaardingen@sp.nl of op het telefoonnummer 010-4357758. Om de problemen in kaart te brengen heeft SP heeft een speciale Wmo enquête gelanceerd op haar website, deze is zowel gericht op cliënten als op thuiszorgwerkers, huisartsen en andere hulpverleners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier