h

Zorg en welzijn

12 november 2006

SP fractie blij met toezegging van de wethouder over Meldpunt ouderen mishandeling

Tijdens de behandeling van de begroting, op 8 en 9 november, heeft SP raadslid Erica Toering doormiddel van een motie de raad het voorstel gedaan om de wethouder te verzoeken tot het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meldpunt ouderen- mishandeling op te starten. Tevens is het voorstel om een campagne te starten om over dit onderwerp meer bekendheid te geven bij de Vlaardingse bevolking.

Lees verder
27 september 2006

Vlaardingse deur weer wagenwijd open voor UMTS

Afgelopen donderdag meende de wethouder de SP motie over UMTS te kunnen afhandelen. De strekking van de motie is dat er niet zomaar toestemming wordt verleent aan het plaatsen van UMTS masten, zolang het onduidelijk is wat de gezondheidseffecten van de straling van UMTS op het menselijk lichaam zijn. De raad had zich vastgenageld aan de resultaten van het Zwitsers onderzoek. Nu deze er zijn is de wethouder van mening geen rede meer te zien om van het verlenen van toestemming tot het plaatsen van UMTS installaties af te zien.

Lees verder
26 september 2006

SP stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van het onwel worden van kinderen in de Kathedraal

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld op basis van art. 36 van het tijdelijk regelement van orde. Dit naar aanleiding van het ernstige incident van afgelopen zaterdag nacht aan de Koninging Wilhelminahaven: 9 jongeren, waar van enkele zeer jong, werden onwel na tijdens schuimparty in Club Kathedraal. De jongeren werden opgenomen in het Vlietlandziekenhuis:

Lees verder
22 september 2006

Amendement op de WMO verordening

SP fractie Vlaardingen is bang dat er met de verordening van de nieuwe wet WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) straks mensen buiten de boot zullen vallen. In de verordening wordt gesproken over een persoon die ten gevolgen van ziekte of gebrek objectief aantoonbare beperkingen ondervindt. Juist door het woord objectief sluit je al een grote groep mensen uit. SP raadslid Erica Toering diende hier gisteravond tijdens de raadsbehandeling een amendement op in.

Lees verder
5 mei 2006

Schriftelijke vragen over de landingsplaats van de traumahelicopter

Op 04-05-06 moest er voor de tweede maal in een zeer korte tijd na een eerder ernstig ongeval in het centrum
Een traumahelicopter landen op het voormalig ex libris terrein.
De ambulancebroeder moest in een zeer rap tempo over het daar staande hek klimmen om vervolgens in een politieauto te springen om hem met veel spoed naar de plek van het ongeval te brengen.
Circa 5 jaar geleden is er ook een zwaar ongeval geweest waar een klein meisje bij omkwam
De toen opgeroepen traumahelikopter had toen veel problemen met het vinden van een landingsplaats,dit omdat de woningen aan de ex libris toen nog niet waren gesloopt dus er op dat terrein van een landingsbaan geen sprake kon zijn.

Lees verder
10 januari 2006

Het nieuwe zorgstelsel, collectieve verzekering en inkomen.

De veranderingen collectieve verzekering;
Mensen met een sociale dienstuitkering hoeven voor hun bijzondere bijstand die gerelateerd is aan zorg zoals prothesen,beugels, steunzolen, contactlenzen, brillen e.d niet meer aan te kloppen bij de sociale dienst in het stadhuis, zij kunnen daarvoor terecht bij hun zorgverzekering D.S.W.

Lees verder
21 december 2005

Vervolgvragen binnenklimaat scholen

De SP fractie acht het goed dat u de schoolbesturen hebt verzocht om de stand van zaken voor wat betreft het binnenklimaat in leslokalen te inventariseren. Toch vinden wij uw antwoorden te afhoudend. Uw antwoord op onze vraag 3 geeft aan dat u op zijn minst een gemiddeld overzicht dient te hebben over de verhouding leerlingen en klaslokalen, uit eigen waarneming kunnen wij stellen dat er soms op scholen wel 34 kinderen per les in een lokaal verblijven.Wij vragen ons daarom af waarom u op vraag 3 dit antwoord heeft gegeven..De strekking van onze vraag was echt voldoende duidelijk lijkt ons. Daarom hebben wij toch twee vervolgvragen.

Lees verder
27 november 2005

Schriftelijke vragen binnenklimaat scholen

De SP is onlangs onaangenaam verrast over de gegevens uit het onderzoek van TV programma Radar en de bevindingen van binnenmilieudeskundige Atze Boerma, s. Acht van de tien scholen zouden een belabberd binnenklimaat hebben. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten onder de leerlingen.

Lees verder
16 november 2005

Actie Noodrem komt naar je toe!

De SP organiseert overal in het land informatieavonden over de nieuwe zorgwet en de Actie Noodrem van de SP. Gisteren was Utrecht aan de beurt. Ongeveer honderd mensen kwamen luisteren naar de bezwaren van Agnes Kant en drie panelleden tegen het onzalige zorgstelsel. Ook bij ons in de regio worden er informatieavonden georganiseerd. Agnes Kant zal onder andere in Schiedam en Rotterdan in debat gaan. Zorg dat je er bij bent!

Lees verder
15 november 2005

SP motie tegen UMTS masten aangenomen

De Vlaardingse gemeenteraad wil dat er voorlopig geen UMTS-masten in de buurt van woningen worden geplaatst. Eerst moet duidelijk worden of deze masten niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Een motie van de SP hiertoe is donderdagavond door de meerderheid van de raad aangenomen.
(bron: Algemeen Dagblad)

Lees verder

Pagina's

U bent hier