h

Zorg en welzijn

5 juli 2007

SP wil in Vlaardingen alcoholvrije feesten voor jongeren van 12 tot 16 jaar

In de Volkskrant van afgelopen maandag, 2 juli 2007, staat een artikel over FRIS-feesten. Een succes van alcohol- en drugsvrije feesten in Amsterdam voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Vlaardingen kent voor deze doelgroep alleen uitgaansmogelijkheden die gepaard gaan met grote hoeveelheden alcohol. De praktijk is dat er ‘s nachts in de weekenden grote aantallen zeer jonge kinderen met veel drank op over straat zwerven. Wij zouden erg fijn vinden als wij de jonge Vlaardingse jongeren ook zulke feesten kunnen aanbieden.
De SP fractie heeft woensdagavond tijdens de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota het voorstel ingediend om te kijken naar de mogelijkheden om dit in Vlaardingen te kunnen realiseren. De motie zal vanavond, 5 juli, in stemming worden gebracht. Wij hopen dat de raad deze motie voldoende ondersteund om eens concrete stappen te kunnen nemen tegen een voor ons allen een groot probleem.

Lees verder
25 juni 2007

SP bezorgd over bereikbaarheid hulpdiensten bij met hekken afgesloten wegen

De SP fractie heeft helaas moeten vernemen dat de ambulancedienst wederom niet in staat was in een noodgeval tot aan de voordeur van een patient te rijden. Een ambulance was opgeroepen om spoedeisende hulp te verlenen aan de 1e van Leijdengaelstraat, waar een patiënt in elkaar was gezakt na een zwaar hartinfarct. De ambulance was snel ter plaatse, maar de broeders moesten de ambulance aan het begin van de straat achterlaten, omdat de doorgaande weg doormiddel van hekken is afgesloten. Gezien de urgentie van de melding waren de broeders niet in staat om tijdig een passende sleutel te zoeken. Noodgedwongen hebben ze de brancard om de hekken moeten manoeuvreren om vervolgens naar die woning waar van het slachtoffer te rennen. Deze vervelende gebeurtenis bewijst wederom dat het plaatsten van hekken voorzien van allerlei verschillende sloten/sleutels levensbedreigende situatie’s kan veroorzaken, en misschien al veroorzaakt heeft. Wij zijn van mening dat het uiterste noodzaak is om er voor te zorgen dat zowel brandweer als ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn om mensenlevens te redden.

Lees verder
7 juni 2007

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

De raad heeft zich al eerder uitgesproken tegen huisvesting in de Broekpolder. Nu wordt weer opnieuw geprobeerd om binnen de Broekpolder een woonlocatie aan te wijzen. Het gaat om een woonfunctie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperkingen ‘Woutershof’ aan de Broekpolderweg. Stichting ‘de Bruggen’ wil graag ook mensen met een verstandelijke beperking laten ‘wonen’ op die locatie. Nu zijn wij van mening dat er zeker voorzien moet worden in een woonvoorziening voor gehandicapten indien nodig. De raad heeft zich echter duidelijk uitgesproken als het gaat om het groen houden van de Broekpolder, en dat we in de Broekpolder geen huisvesting willen hebben.

Lees verder
28 mei 2007

Vlaardingen wil Lance Armstrongs Ride for the Roses binnenhalen

Vlaardingen wil zich kandidaat stellen voor Ride for the Roses in 2011. Het fietsevenement is bedoeld om zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek bij elkaar te krijgen. Het is in 1997 door zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong opgezet. Armstrong heeft zelf in het begin van zijn carrière kanker weten te overleven.
Lance Armstrong, Ride for the roses

Lees verder
22 februari 2007

21 maart: Actie 'Stop de herkeuring!'

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
17 januari 2007

SP Vlaardingen opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom op de lokale website; vlaardingen.sp.nl, via de mail; vlaardingen@sp.nl of op het telefoonnummer 010-4357758. Om de problemen in kaart te brengen heeft SP heeft een speciale Wmo enquête gelanceerd op haar website, deze is zowel gericht op cliënten als op thuiszorgwerkers, huisartsen en andere hulpverleners.

Lees verder
12 november 2006

SP fractie blij met toezegging van de wethouder over Meldpunt ouderen mishandeling

Tijdens de behandeling van de begroting, op 8 en 9 november, heeft SP raadslid Erica Toering doormiddel van een motie de raad het voorstel gedaan om de wethouder te verzoeken tot het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meldpunt ouderen- mishandeling op te starten. Tevens is het voorstel om een campagne te starten om over dit onderwerp meer bekendheid te geven bij de Vlaardingse bevolking.

Lees verder
27 september 2006

Vlaardingse deur weer wagenwijd open voor UMTS

Afgelopen donderdag meende de wethouder de SP motie over UMTS te kunnen afhandelen. De strekking van de motie is dat er niet zomaar toestemming wordt verleent aan het plaatsen van UMTS masten, zolang het onduidelijk is wat de gezondheidseffecten van de straling van UMTS op het menselijk lichaam zijn. De raad had zich vastgenageld aan de resultaten van het Zwitsers onderzoek. Nu deze er zijn is de wethouder van mening geen rede meer te zien om van het verlenen van toestemming tot het plaatsen van UMTS installaties af te zien.

Lees verder
26 september 2006

SP stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van het onwel worden van kinderen in de Kathedraal

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld op basis van art. 36 van het tijdelijk regelement van orde. Dit naar aanleiding van het ernstige incident van afgelopen zaterdag nacht aan de Koninging Wilhelminahaven: 9 jongeren, waar van enkele zeer jong, werden onwel na tijdens schuimparty in Club Kathedraal. De jongeren werden opgenomen in het Vlietlandziekenhuis:

Lees verder
22 september 2006

Amendement op de WMO verordening

SP fractie Vlaardingen is bang dat er met de verordening van de nieuwe wet WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) straks mensen buiten de boot zullen vallen. In de verordening wordt gesproken over een persoon die ten gevolgen van ziekte of gebrek objectief aantoonbare beperkingen ondervindt. Juist door het woord objectief sluit je al een grote groep mensen uit. SP raadslid Erica Toering diende hier gisteravond tijdens de raadsbehandeling een amendement op in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier