h

Zorg en welzijn

21 december 2005

Vervolgvragen binnenklimaat scholen

De SP fractie acht het goed dat u de schoolbesturen hebt verzocht om de stand van zaken voor wat betreft het binnenklimaat in leslokalen te inventariseren. Toch vinden wij uw antwoorden te afhoudend. Uw antwoord op onze vraag 3 geeft aan dat u op zijn minst een gemiddeld overzicht dient te hebben over de verhouding leerlingen en klaslokalen, uit eigen waarneming kunnen wij stellen dat er soms op scholen wel 34 kinderen per les in een lokaal verblijven.Wij vragen ons daarom af waarom u op vraag 3 dit antwoord heeft gegeven..De strekking van onze vraag was echt voldoende duidelijk lijkt ons. Daarom hebben wij toch twee vervolgvragen.

Lees verder
27 november 2005

Schriftelijke vragen binnenklimaat scholen

De SP is onlangs onaangenaam verrast over de gegevens uit het onderzoek van TV programma Radar en de bevindingen van binnenmilieudeskundige Atze Boerma, s. Acht van de tien scholen zouden een belabberd binnenklimaat hebben. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten onder de leerlingen.

Lees verder
16 november 2005

Actie Noodrem komt naar je toe!

De SP organiseert overal in het land informatieavonden over de nieuwe zorgwet en de Actie Noodrem van de SP. Gisteren was Utrecht aan de beurt. Ongeveer honderd mensen kwamen luisteren naar de bezwaren van Agnes Kant en drie panelleden tegen het onzalige zorgstelsel. Ook bij ons in de regio worden er informatieavonden georganiseerd. Agnes Kant zal onder andere in Schiedam en Rotterdan in debat gaan. Zorg dat je er bij bent!

Lees verder
15 november 2005

SP motie tegen UMTS masten aangenomen

De Vlaardingse gemeenteraad wil dat er voorlopig geen UMTS-masten in de buurt van woningen worden geplaatst. Eerst moet duidelijk worden of deze masten niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Een motie van de SP hiertoe is donderdagavond door de meerderheid van de raad aangenomen.
(bron: Algemeen Dagblad)

Lees verder
12 november 2005

SP motie mantelzorgers aangenomen

De SP motie om mantelzorgers intensiever te ondersteunen, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. De SP is bang dat door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen die hun zieke familieleden en vrienden helpen, overbelast raken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid, moeten meer regelen en dreigen zo een burn-out te krijgen vreest de SP.

Lees verder
4 november 2005

Actie Noodrem; Honderden handtekeningen!

De SP stands van de actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel leverde op tien verschillende dagen op drie verschillende locaties in Vlaardingen meer dan 800 aan de stand ingevulde protestkaarten op. Met de inzet van een tiental actieve kaderleden waren we deze maanden te vinden op de weekmarkten op het Veerplein en de Loper, en voor de ingang van het Vlietlandziekenhuis.

Lees verder
26 oktober 2005

Schriftelijke vragen WVG/ROG

De afwijzingen door het ROG en de gemeente Vlaardingen van aanvragen woningaanpassing door zieke en gehandicapte mensen zijn de SP al langer een doorn in het oog. Het feit dat het ROG en de gemeente Vlaardingen ook nog de nodige gelden over heeft bevreemd de SP zeer.
Deze gelden zijn toch bedoeld voor mensen die een aanvraag doen omdat zij te maken hebben met een ernstige ziekte of handicap?
De SP wordt op hun hulp en informatie dienst ook benadert door mensen die geen poot aan de grond krijgen bij het ROG, de bezwaarschriften worden ervaren als een wassen neus, of een zoethoudertje.

Lees verder
9 oktober 2005

Actie Noodrem! op het Veerplein; Een succes!

De SP stand van de actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel leverde Zaterdagmiddag op het Liesveld in enkele uren 240 aan de stand ingevulde ingevulde protestkaarten op. Er waren mensen die voor hun eigen straat stapeltjes kaarten mee namen, en een mevrouw wilde 500 kaarten voor op de school waar ze werkte. Kortom het was de hele zaterdagmiddag een drukte van belang rond de SP stand op het liesveld. Afgelopen donderdagmorgen op de weekmarkt van De Loper in de Holy was het het zelfde beeld. In enkele uren ruim 140 aan de stand ingevulde protestkaarten. Over het algemeen waren de mensen gewoon blij dat we er waren en ze hun stem konden laten horen. We gaan nog even door dus.
Veerplein

Lees verder
1 oktober 2005

Stop het nieuwe zorgstelsel: ACTIE NOODREM!

Actie noodrem
De Algemene Beschouwingen zijn achter de rug. Gezien de vele reacties en het groot aantal nieuwe leden dat zich heeft aangemeld, is het allemaal redelijk verlopen. Eén ding heeft het debat duidelijk gemaakt: Het kabinet wil door met het nieuwe, asociale, bureaucratische zorgstelsel van Hoogervorst. Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.

Lees verder
5 mei 2005

A.E.D; automatische externe defibrilatie-apparatuur

Al vele jaren zijn hart en vaatziekte een van de grootste doodsoorzaken in het land.In de loop van jaren is hier een steeds betere hulpverlening voor op gang gekomen. In het begin waren er methodes ontwikkeld die in de praktijk weinig effect hadden.De ontwikkelingen bleven onder druk van de noodzaak mensen te redden die met deze ziekte te maken kregen, ook bij verdrinkingen of andere levensbedreigende omstandigheden doorgaan. De reanimatie door middel van hartmassage en beademing werd steeds verder ontwikkeld en bruikbaar gemaakt voor getrainde leken.Veel mensen namen deel aan de reanimatiecursussen om zodoende hun medemens te helpen als dat nodig is. Helaas doen politici daar niet aan mee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier