h

Zorg en welzijn

12 november 2005

SP motie mantelzorgers aangenomen

De SP motie om mantelzorgers intensiever te ondersteunen, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. De SP is bang dat door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen die hun zieke familieleden en vrienden helpen, overbelast raken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid, moeten meer regelen en dreigen zo een burn-out te krijgen vreest de SP.

Lees verder
4 november 2005

Actie Noodrem; Honderden handtekeningen!

De SP stands van de actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel leverde op tien verschillende dagen op drie verschillende locaties in Vlaardingen meer dan 800 aan de stand ingevulde protestkaarten op. Met de inzet van een tiental actieve kaderleden waren we deze maanden te vinden op de weekmarkten op het Veerplein en de Loper, en voor de ingang van het Vlietlandziekenhuis.

Lees verder
26 oktober 2005

Schriftelijke vragen WVG/ROG

De afwijzingen door het ROG en de gemeente Vlaardingen van aanvragen woningaanpassing door zieke en gehandicapte mensen zijn de SP al langer een doorn in het oog. Het feit dat het ROG en de gemeente Vlaardingen ook nog de nodige gelden over heeft bevreemd de SP zeer.
Deze gelden zijn toch bedoeld voor mensen die een aanvraag doen omdat zij te maken hebben met een ernstige ziekte of handicap?
De SP wordt op hun hulp en informatie dienst ook benadert door mensen die geen poot aan de grond krijgen bij het ROG, de bezwaarschriften worden ervaren als een wassen neus, of een zoethoudertje.

Lees verder
9 oktober 2005

Actie Noodrem! op het Veerplein; Een succes!

De SP stand van de actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel leverde Zaterdagmiddag op het Liesveld in enkele uren 240 aan de stand ingevulde ingevulde protestkaarten op. Er waren mensen die voor hun eigen straat stapeltjes kaarten mee namen, en een mevrouw wilde 500 kaarten voor op de school waar ze werkte. Kortom het was de hele zaterdagmiddag een drukte van belang rond de SP stand op het liesveld. Afgelopen donderdagmorgen op de weekmarkt van De Loper in de Holy was het het zelfde beeld. In enkele uren ruim 140 aan de stand ingevulde protestkaarten. Over het algemeen waren de mensen gewoon blij dat we er waren en ze hun stem konden laten horen. We gaan nog even door dus.
Veerplein

Lees verder
1 oktober 2005

Stop het nieuwe zorgstelsel: ACTIE NOODREM!

Actie noodrem
De Algemene Beschouwingen zijn achter de rug. Gezien de vele reacties en het groot aantal nieuwe leden dat zich heeft aangemeld, is het allemaal redelijk verlopen. Eén ding heeft het debat duidelijk gemaakt: Het kabinet wil door met het nieuwe, asociale, bureaucratische zorgstelsel van Hoogervorst. Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.

Lees verder
5 mei 2005

A.E.D; automatische externe defibrilatie-apparatuur

Al vele jaren zijn hart en vaatziekte een van de grootste doodsoorzaken in het land.In de loop van jaren is hier een steeds betere hulpverlening voor op gang gekomen. In het begin waren er methodes ontwikkeld die in de praktijk weinig effect hadden.De ontwikkelingen bleven onder druk van de noodzaak mensen te redden die met deze ziekte te maken kregen, ook bij verdrinkingen of andere levensbedreigende omstandigheden doorgaan. De reanimatie door middel van hartmassage en beademing werd steeds verder ontwikkeld en bruikbaar gemaakt voor getrainde leken.Veel mensen namen deel aan de reanimatiecursussen om zodoende hun medemens te helpen als dat nodig is. Helaas doen politici daar niet aan mee.

Lees verder
10 januari 2005

Schriftelijke vragen over UMTS masten

TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie op de prestaties en het welbevinden van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem. GSM bestaat al langer, UMTS is van recenter datum. Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij UMTS-zendmasten mensen vaker iets beter presteren in tests naar hun geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coördinatie. Bij UMTS-masten is een negatief effect op het ervaren welbevinden van de proefpersonen geconstateerd, wat als statistisch relevant aangemerkt kan worden. Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft gevonden, verdienen twee
wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere uitwerking.

Lees verder
22 februari 1992

Bejaardencentrum Vlaardingen gesloten: Asbest aangetroffen

De centrale hal en de aangrenzende gemeenschappelijke ruimten van het bejaardencentrum Drieën-Huysen in Vlaardingen zijn gistermiddag hermetisch afgesloten na de vondst van asbest. In de hal werd sinds midden vorige week aan een verbouwing gewerkt. De afgelopen dagen is het plafond gesloopt en daarbij werd asbest aangetroffen. 

Lees verder
18 augustus 1988

Ministerie stelt SP in gelijk: Bewoners ASHVB moeten geld terugkrijgen

Bewoners van ouderenwoningen in De Wouthof en Drieën-Huysen moeten alsnog de servicekosten terugkrijgen, die zij van 1979 tot en met 1983 teveel betaalden. Die eis zal de Socialistiese Partij stellen in de eerstkomende vergadering van het bestuur van de Algemene Stichting tot Huisvesting en Verzorging van Bejaarden (ASHVB). Als de servicekosten worden terugbetaald, hoeven de ouderen niet bang te zijn dat het ministerie teveel verstrekte huursubsidie terugvordert.

Lees verder
11 november 1987

Miljoenenschuld De Wouthof

Vlaardingse raadsleden raasden en tierden gisteravond tegen SP-raadslid Remi Poppe, veel meer dan zij zich bezig hielden met de dreigende miljoenenschuld bij bejaardencentrum De Wouthof. „U interesseert zich geen ruk voor de ouwe mensjes die er wonen", schold PvdA-wethouder Bas Goudriaan. Poppe was de enige die vraagtekens zette bij het rapport van de tijdelijke werkgroep ASHVB. De enige die zich afvroeg waar de schuld van twaalf miljoen gulden vandaan kwam. De enige die zich afvroeg hoe groot de leegstand zou zijn bij hogere huren. „Allemaal verkiezingspraatjes en prietpraat", donderde Goudriaan.
Bas Goudriaan
PvdA-wethouder Bas Goudriaan

Lees verder

Pagina's

U bent hier