h

Zorg en welzijn

2 april 2010

Opinie: Kale kippen plukken

Alke van Marsbergen
Van Marsbergen: ‘Het Rijk wil kale kippen plukken; zieken en gehandicapten mogen de crisis betalen.’

Lees verder
2 februari 2010

Lijsttrekkersdebat in Drieën-Huysen

Politieke partijen in Vlaardingen worden aan de tand gevoeld over het gehandicapten- en ouderenbeleid. Op dinsdag 2 februari zal er een verkiezingsbijeenkomst zijn met de lijsttrekkers van de politieke partijen. ’t Vlaardings Overleg Revalidatie (V.O.R.) en de samenwerkende ouderenbonden (SOB) hebben een aantal punten opgesteld, die men namens de gehandicapten en de ouderen onder de aandacht wil brengen van de politieke partijen.

Lees verder
1 februari 2010

Politiek cafe MEE

Op 1 februari gaat SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra in debat tijdens een politiek cafe van MEE. MEE is een hulpverlenende organisatie op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur in cafe De Lijndraaier, Baanstraat 4.

Lees verder
4 oktober 2009

Kamerlid Van Gerven toert door regio voor ziekenhuis

SP-actie voor behoud Vlietland ziekenhuis

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven bezocht zaterdag 3 oktober samen met een groep SP’ers de Waterwegsteden. De lokale afdelingen van de SP in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland voeren actie om het Vlietland Ziekenhuis open te houden.

Lees verder
24 september 2009

SP-tournee voor behoud Vlietland ziekenhuis

Op zaterdag 3 oktober bezoekt SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland om aandacht te vragen voor de situatie rondom het Vlietland ziekenhuis. Van Gerven zal samen met een aantal Zuid-Hollandse Statenleden en leden van de lokale SP-afdelingen een tour door de regio maken om inwoners op te roepen minister Klink om steun te verzoeken.

Lees verder
10 september 2009

Vlaardingers in de pen voor openhouden Vlietland

Donderdagavond heeft SP-raadslid Arnout Hoekstra tijdens de raadsvergadering een publieksactie voor het behoud van het Vlietland ziekenhuis gelanceerd. Het Vlietland ziekenhuis verkeert in financiële problemen. Minister Ab Klink (volksgezondheid) heeft laten weten het ziekenhuis niet van de ondergang te willen redden. De SP roept nu de inwoners van Vlaardingen op om de minister per brief te verzoeken om het ziekenhuis alsnog steunen.

Lees verder
30 augustus 2009

SP wil gemeentelijke garantstelling voor Vlietland ziekenhuis

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra pleit ervoor dat de gemeente Vlaardingen garant staat voor de solvabiliteit van het Vlietland ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft van begin af aan veel tegenslag gekend waardoor het momenteel in serieuze problemen verkeerd. Minister Ab Klink (volksgezondheid) heeft inmiddels laten weten niet van plan te zijn om het ziekenhuis te steunen. De SP wil hoe dan ook voorkomen dat het ziekenhuis haar deuren moet sluiten en roept daarom op tot een financiële waarborging vanuit de gemeente.

Lees verder
17 juni 2009

SP-Kamerlid wil opheldering over Vlietland

Henk van Gerven

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven zal volgende week de situatie rondom het Vlietland Ziekenhuis in de Kamer aan de orde stellen. Het ziekenhuis kampt met een maandelijks verder oplopend miljoenen tekort. Van Gerven wil dat er alles er aan gedaan wordt om een faillissement te voorkomen. “Links om of rechts om moet worden voorkomen dat Vlietland failliet gaat”, aldus Van Gerven.

Lees verder
22 mei 2009

Wethouder opnieuw om tafel met manege

Paard
Wethouder Robberegt gaat opnieuw om de tafel met Die Flardingha Ruiters, dit nadat de SP eerder het college opriep om zich in te zetten voor het behoud van paardrijlessen voor kinderen met een handicap. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra had hierover vragen gesteld nadat het bestuur van de manege had besloten de activiteiten voor gehandicapten te stoppen. Volgens de manege kreeg het onvoldoende steun vanuit de gemeente om de lessen te kunnen voortzetten.

Lees verder
21 april 2009

Binnenklimaat basisschool Het Spectrum al jaren ondermaats

CBS Het Spectrum

Het binnenklimaat van de christelijke basisschool Het Spectrum aan de Boslaan is al jaren niet in orde. Dat concludeert SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra naar aanleiding van een onderzoek van de GGD. “In 2006 deed de GGD onderzoek naar het binnenklimaat van Het Spectrum en schreef een vernietigend rapport. Nu bijna drie jaar later zijn de meeste aanbevelingen nog steeds niet opgevolgd en is het klimaat nog steeds ondermaats.” Aldus Hoekstra.

Lees verder

Pagina's

U bent hier