h

Zorg en welzijn

25 mei 2008

Leijten en Van der Zwan in debat over WMO

Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid, en Peter van der Zwan, CDA wethouder gemeente Vlaardingen, zijn vrijdag tijdens het politiek café van de SP afdeling Vlaardingen met elkaar in debat gegaan over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tevens was er volop discussie met de zaal en werden er een hoop vragen beantwoord.

Lees verder
8 mei 2008

23 mei: Politiek cafe WMO

Op vrijdag 23 mei organiseert de SP een politiek café in de Polderpoort over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Te gast zijn:
Peter van der Zwan, Wethouder Gemeente Vlaardingen
Peter van der Zwan, Wethouder Gemeente Vlaardingen


Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid
Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP

U bent van harte welkom!

23 mei 2008
19:30 uur – Polderpoort
Toegang: Gratis!

Info: Erica Toering: erica.toering@vlaardingen.nl

Lees verder
18 februari 2008

Thuiszorgcliënten dupe van Vlaardingse uitvoering WMO

Al vanaf 2005 heeft de Vlaardingse SP fractie haar zorgen betreffende de WMO kenbaar gemaakt. De WMO is niets meer dan een nieuwe bezuiniging in de zorg. Vooral thuiszorgcliënten zijn keihard de dupe van deze bezuinigingen. In het hele land, maar zéker ook in Vlaardingen, dreigt er door de invoering van de WMO een verschraling van de thuiszorg te ontstaan.Een menselijke thuiszorg
Vóór de invoering van de WMO hadden 67% van de cliënten nog recht op huishoudelijke verzorging niveau 2, nu is dat nog 30%. 70% van de cliënten moeten het nu doen met een Alphahulp – niveau 1. Dit alles heeft te maken met de herindicatie die in opdracht van de gemeente Vlaardingen door het ROGplus wordt uitgevoerd.

Lees verder
15 februari 2008

Vraagtekens bij financiële middelen uitvoering WMO

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft aangekondigd uit te zoeken hoeveel geld er vorig jaar van het toegewezen WMO budget bij de gemeenten op de plank is blijven liggen. Een eerste schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt uit op zo’n 200 miljoen euro.
Het is zeer opmerkelijk dat er klaarblijkelijk een zodanig significant deel van de budgetten blijft liggen terwijl sinds de invoering van de WMO de kwaliteit van de thuiszorg tot een onmenswaardig dieptepunt is gezonken, er onder het thuiszorg personeel vele ontslagen zijn gevallen en goed opgeleid personeel tot de slecht betaalde alphahulp is gedegradeerd.
Vanzelfsprekend is de SP erg benieuwd wat de positie van Vlaardingen in deze is. SP raadslid en WMO woordvoerder Erica Toering heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier snel duidelijkheid over te krijgen.

Lees verder
14 februari 2008

Agnes Kant te gast bij Omroep Vlaardingen

Agnes Kant is zondag 17 februari om 18:00uur te gast bij Omroep Vlaardingen en gaat in het programma ‘RadioMagazine’ in discussie over de situatie in de thuiszorg. Ze gaat hierin in gesprek met Dhr. Verschuren van Branchebelang Thuiszorg Nederland over marktwerking in de zorg. Presentatie: Bram van Dorp. - Omroep Vlaardingen 107.8 FM

Agnes Kant

Lees verder
4 februari 2008

Gemeente Vlaardingen erg traag met raad informeren over asbest

Aan het eind van 2006 heeft de SP fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld betreffende de asbest wetgeving. Uit de schriftelijke en mondelinge beantwoording van deze vragen bleek dat de gemeente Vlaardingen zich niet aan alle ARBO wetgeving betreffende asbest hield. Zo waren er voor een aantal gemeentelijke gebouwen waar in asbest verwerkt is geen asbestprotocol aanwezig.

Lees verder
19 januari 2008

Parkeerbonnen voor artsen belachelijk

Wie fout parkeert heeft het volste recht op een bekeuring, dat is logisch. Om in een spoedgeval de huisarts of verloskundige te dwingen om eerst rustig een wettelijk aangeduide parkeerplaats te zoeken is immoreel.
Toch gebeurt het regelmatig dat in Vlaardingen de hulpverlener na een huisbezoek een gele bon onder de ruitenwisser terugvindt.

Een SP enquête onder Vlaardingse hulpverleners gaf het omvangrijke probleem en de grote ergernis bloot.
Zo vertelde een huisarts: “Regelmatig word ik beboet bij dringend huisbezoek. Als je ze aanspreekt en de situatie uitlegt gaan ze nog moeilijk doen ook, alsof ze niet geloven dat je écht met spoed zojuist iemand met een hersenbloeding hebt moeten helpen. Politie is bij voorbaad wantrouwend en de bezwaarprocedure is een ramp. Na maanden krijg je dan vanuit Utrecht een brief van het Openbaar Ministerie met een meest stompzinnige weerlegging.”

Hulpverleners moeten zich bezighouden met hulpverlenen, en niet met het schrijven van bezwaarschriften voor de zoveelste bekeuring. Foutparkeren voor huisartsen en verloskundigen moet in spoedgevallen worden gedoogd. Er staat nu een kadernota parkeerbeleid op de agenda, dus een goed moment om met een redelijke oplossing te komen.

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft de kwestie tijdens de commissiebehandeling aangekaart bij parkeerwethouder Jan Robberecht. Wethouder Robberegt heeft Hoekstra toegezegd het bonnenbeleid te zullen opnemen met de politie en burgemeester Tjerk Bruinsma. Hoekstra wacht deze toezegging met vertrouwen af, maar mocht dit niets worden, dan laten we het niet in de vergetelheid afzinken. Hoekstra: “Hulpverleners hebben niet alleen het recht maar ook de plicht om hulpbehoevende te helpen, de overheid mag de artseneed geen strobreedte in de weg liggen. De SP zal strijden om de weg vrij te banen.”

Lees verder
11 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage AWBZ? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ-instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari 2008 een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen. De SP afdeling Vlaardingen is begonnen met het ronddelen van een folder in de Vlaardingse AWBZ-instellingen. Hierin informeren wij de bewoners en vragen wij ze ons op de hoogte stellen van de verhoging van de Eigen Bijdrage.

Lees verder
3 oktober 2007

SP Vlaardingen op de bres voor thuiszorg op manifestatie Tweede Kamer

De SP afdeling Vlaardingen was vandaag aanwezig bij de landelijke manifestatie tegen de duizenden ontslagen in de thuiszorg. De thuiszorg is door de regering in de uitverkoop gedaan. Gemeenten kopen zo goedkoop mogelijk zorg in. Personeel en cliënten betalen een hoge prijs. De kwaliteit holt achteruit. Cliënten verliezen hun vertrouwde hulp. Duizenden ervaren krachten worden ontslagen, anderen moeten fors loon inleveren. Cliënten hebben recht op fatsoenlijke zorg en het personeel heeft recht op fatsoenlijk loon. Het comité ‘Zorg geen Markt’ is een actie begonnen onder de slogan: Stop de uitverkoop van de thuiszorg!

Lees verder
5 juli 2007

SP wil in Vlaardingen alcoholvrije feesten voor jongeren van 12 tot 16 jaar

In de Volkskrant van afgelopen maandag, 2 juli 2007, staat een artikel over FRIS-feesten. Een succes van alcohol- en drugsvrije feesten in Amsterdam voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Vlaardingen kent voor deze doelgroep alleen uitgaansmogelijkheden die gepaard gaan met grote hoeveelheden alcohol. De praktijk is dat er ‘s nachts in de weekenden grote aantallen zeer jonge kinderen met veel drank op over straat zwerven. Wij zouden erg fijn vinden als wij de jonge Vlaardingse jongeren ook zulke feesten kunnen aanbieden.
De SP fractie heeft woensdagavond tijdens de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota het voorstel ingediend om te kijken naar de mogelijkheden om dit in Vlaardingen te kunnen realiseren. De motie zal vanavond, 5 juli, in stemming worden gebracht. Wij hopen dat de raad deze motie voldoende ondersteund om eens concrete stappen te kunnen nemen tegen een voor ons allen een groot probleem.

Lees verder

Pagina's

U bent hier