h

Zorg en welzijn

21 januari 2009

Kamerlid Van Gerven bezoekt Vlietland Ziekenhuis

Henk van GervenSP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven bezoekt aanstaande vrijdag het nieuwe Vlietland Ziekenhuis. Van Gerven is woordvoerder zorg in de Tweede Kamer en stelde eerder deze maand kritische vragen aan minister Klink over de overname van het ziekenhuis. Het Kamerlid zal tijdens het werkbezoek worden vergezeld door de Vlaardingse fractievoorzitter Arnout Hoekstra die recentelijk een spoeddebat over dit onderwerp heeft aangevraagd in de Vlaardingse gemeenteraad.

Lees verder
7 januari 2009

SP: Vlietland Ziekenhuis deprivatiseren

De SP afdeling Vlaardingen roept de gemeente besturen van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis op tot het deprivatiseren van het Vlietland Ziekenhuis. Het Vlietland Ziekenhuis wat een regionale functie biedt voor zowel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is door de extra kosten bij de nieuwbouw in financiële problemen gekomen. Een corporatie van onder andere zorgverzekeraar DSW heeft een bod gedaan om het ziekenhuis over te nemen.

Lees verder
28 december 2008

Erica Toering ongerust over bezuinigingen AWBZ

Erica Toering
De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 5 november 2008 zijn ongerustheid uitgesproken over de veranderingen die per 1 januari 2009 de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, haalt en onder de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, doet vallen.

Dit zou betekenen dat er veel mensen die ondersteunende begeleiding krijgen voor een lichte handicap en nu zelfstandig kunnen wonen, geen hulp meer krijgen en aangewezen zijn op hulp van familie of vrienden. Kinderen met een lichte handicap die nu mee kunnen draaien op een normale school zouden daar van de dupe worden. Het budget voor inhuren van aanvullende leerkrachten of aanpassingen komt te vervallen.

Lees verder
4 juli 2008

College gaat met MDNW in gesprek om maatschappelijk werk te garanderen

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om het college te verzoeken in onderhandeling te treden met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg om tot een overeenkomst te komen zodat de hulpverlening kan blijven gewaarborgd en wachtlijsten kunnen worden bestreden.De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk is er een groei van het aantal dossiers 'lang durende hulpverlening' en er steeds vaker sprake is van 'multiprobleem' problematiek, ook is er steeds vaker sprake is van zorgwekkende zorgmijders en komen alle bekende gevallen van Huiselijk Geweld per 1 januari 2008 bij het Steunpunt Huiselijk Geweld terecht.

De raad is van mening dat Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg in de gelegenheid moet worden gesteld om haar hulpverlening op goede wijze uit te voeren.

Lees verder
4 juli 2008

Vlaardingen gaat Thuiszorg thuis indiceren

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om de indicatiestelling van de WMO bij de client thuis te doen laten plaatsvinden. De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Tot op heden gebeurde de indicatiestelling vooral telefonisch.
Maar omdat via telefonisch contact het niet altijd mogelijk is een goede indruk te krijgen van wat een cliënt nog wel en niet kan, en door telefonische indicatie er een grote kans bestaat dat de cliënt niet de hulp krijgt die zij of hij nodig heeft zouden huisbezoeken een veel betere en betrouwbaardere indicatie geven van de behoeften van de cliënt.

De raad heeft nu het verzoek bij het college neergelegd om de eerste indicatiestelling voor de Wmo voortaan middels huisbezoeken af te laten nemen en de her-indicatie voor de Wmo voortaan bij voorkeur middels huisbezoeken af te laten nemen.

Lees verder
25 mei 2008

Leijten en Van der Zwan in debat over WMO

Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid, en Peter van der Zwan, CDA wethouder gemeente Vlaardingen, zijn vrijdag tijdens het politiek café van de SP afdeling Vlaardingen met elkaar in debat gegaan over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tevens was er volop discussie met de zaal en werden er een hoop vragen beantwoord.

Lees verder
8 mei 2008

23 mei: Politiek cafe WMO

Op vrijdag 23 mei organiseert de SP een politiek café in de Polderpoort over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Te gast zijn:
Peter van der Zwan, Wethouder Gemeente Vlaardingen
Peter van der Zwan, Wethouder Gemeente Vlaardingen


Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid
Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP

U bent van harte welkom!

23 mei 2008
19:30 uur – Polderpoort
Toegang: Gratis!

Info: Erica Toering: erica.toering@vlaardingen.nl

Lees verder
18 februari 2008

Thuiszorgcliënten dupe van Vlaardingse uitvoering WMO

Al vanaf 2005 heeft de Vlaardingse SP fractie haar zorgen betreffende de WMO kenbaar gemaakt. De WMO is niets meer dan een nieuwe bezuiniging in de zorg. Vooral thuiszorgcliënten zijn keihard de dupe van deze bezuinigingen. In het hele land, maar zéker ook in Vlaardingen, dreigt er door de invoering van de WMO een verschraling van de thuiszorg te ontstaan.Een menselijke thuiszorg
Vóór de invoering van de WMO hadden 67% van de cliënten nog recht op huishoudelijke verzorging niveau 2, nu is dat nog 30%. 70% van de cliënten moeten het nu doen met een Alphahulp – niveau 1. Dit alles heeft te maken met de herindicatie die in opdracht van de gemeente Vlaardingen door het ROGplus wordt uitgevoerd.

Lees verder
15 februari 2008

Vraagtekens bij financiële middelen uitvoering WMO

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft aangekondigd uit te zoeken hoeveel geld er vorig jaar van het toegewezen WMO budget bij de gemeenten op de plank is blijven liggen. Een eerste schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt uit op zo’n 200 miljoen euro.
Het is zeer opmerkelijk dat er klaarblijkelijk een zodanig significant deel van de budgetten blijft liggen terwijl sinds de invoering van de WMO de kwaliteit van de thuiszorg tot een onmenswaardig dieptepunt is gezonken, er onder het thuiszorg personeel vele ontslagen zijn gevallen en goed opgeleid personeel tot de slecht betaalde alphahulp is gedegradeerd.
Vanzelfsprekend is de SP erg benieuwd wat de positie van Vlaardingen in deze is. SP raadslid en WMO woordvoerder Erica Toering heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier snel duidelijkheid over te krijgen.

Lees verder
14 februari 2008

Agnes Kant te gast bij Omroep Vlaardingen

Agnes Kant is zondag 17 februari om 18:00uur te gast bij Omroep Vlaardingen en gaat in het programma ‘RadioMagazine’ in discussie over de situatie in de thuiszorg. Ze gaat hierin in gesprek met Dhr. Verschuren van Branchebelang Thuiszorg Nederland over marktwerking in de zorg. Presentatie: Bram van Dorp. - Omroep Vlaardingen 107.8 FM

Agnes Kant

Lees verder

Pagina's

U bent hier