h

Zorg en welzijn

17 april 2009

Minister reageert op dossierschandaal Vlietland Ziekenhuis

Minister Klink

Minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft zich uitgesproken naar aanleiding van het dossierschandaal dat de Vlaardingse SP-fractie vorige maand aan het licht bracht. De minister heeft contact gezocht met het Vlietland ziekenhuis en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is op de hoogte gebracht. Het ziekenhuis heeft inmiddels alle beveiligingsprotocollen laten doornemen. De minister antwoord hiermee op Kamervragen van Tweede Kamerlid Henk van Gerven.

Lees verder
15 april 2009

Vraagtekens bij verdwijnen paardrijlessen

Paard

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft het college aan de vraag onderworpen waarom de paardrijlessen voor kinderen met een beperking zijn komen te vervallen. Hoekstra wil dit weten nadat in het Algemeen Dagblad is verschenen dat het de vereniging ‘Die Flardingha Ruiters’ de gemeente verwijt de situatie onderschat te hebben. De SP-fractie wil nu weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Lees verder
25 maart 2009

Ouderen actief kansen bieden


Veel ouderen met een laag inkomen zijn slecht op de hoogte van de beschikbare sociale voorzieningen. Zij ontvangen in de meeste gevallen een AOW-uitkering en een zorg- en huurtoeslag maar zijn onvoldoende bekent met aanvullende voorzieningen. Het past ons onze ouderen van een sociaalisolement te behoeden en het recht op gelijke kansen te gunnen. De fractie van de SP vraagt zich af of ouderen voldoende kansen worden geboden, SP-raadslid Ingrid Wijker stelt daarom vandaag schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp.

Lees verder
18 maart 2009

Kamervragen over dossierschandaal Vlietland

Tweede Kamerlid Henk van Gerven
SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan minister Klink van volksgezondheid. Van Gerven wil van de minister weten of hij een nader onderzoek gaat instellen naar de wijze waarop het Vlietland Ziekenhuis zijn medische dossiers bewaart. Aanleiding hiervoor is het bericht dat twee raadsleden vorige week ongestoord een opslagloods met dossiers konden betreden.

Lees verder
3 februari 2009

Politiek café Vlietland Ziekenhuis groot succes!

Politiek Cafe SP

Gisteravond ging het er fel aan toe in De Harmonie van de Vlaardingse Stadsgehoorzaal. De SP afdelingen van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam organiseerde een openbare discussieavond over de marktwerking in de zorg en de toekomst van het Vlietland Ziekenhuis. Meer dan honderd geïnteresseerden uit de regio waren aanwezig om meer te weten te komen over de toekomst van het ziekenhuis.

Lees verder
23 januari 2009

Publieke discussie over toekomst zorg en ziekenhuisDe SP organiseert op 2 februari een politiek café over de toekomst van Vlietland Ziekenhuis en de gezondheidszorg in met name Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Op deze avond in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal zullen DSW-directeur Chris Oomen en Tweede Kamerlid Henk van Gerven met elkaar in discussie gaan over de zorg en het ziekenhuis. Er is deze avond tevens een muzikaal optreden van percussie-groep Bambata en een historische inleiding van Frans Assenberg.

Lees verder
21 januari 2009

Kamerlid Van Gerven bezoekt Vlietland Ziekenhuis

Henk van GervenSP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven bezoekt aanstaande vrijdag het nieuwe Vlietland Ziekenhuis. Van Gerven is woordvoerder zorg in de Tweede Kamer en stelde eerder deze maand kritische vragen aan minister Klink over de overname van het ziekenhuis. Het Kamerlid zal tijdens het werkbezoek worden vergezeld door de Vlaardingse fractievoorzitter Arnout Hoekstra die recentelijk een spoeddebat over dit onderwerp heeft aangevraagd in de Vlaardingse gemeenteraad.

Lees verder
7 januari 2009

SP: Vlietland Ziekenhuis deprivatiseren

De SP afdeling Vlaardingen roept de gemeente besturen van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis op tot het deprivatiseren van het Vlietland Ziekenhuis. Het Vlietland Ziekenhuis wat een regionale functie biedt voor zowel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is door de extra kosten bij de nieuwbouw in financiële problemen gekomen. Een corporatie van onder andere zorgverzekeraar DSW heeft een bod gedaan om het ziekenhuis over te nemen.

Lees verder
28 december 2008

Erica Toering ongerust over bezuinigingen AWBZ

Erica Toering
De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 5 november 2008 zijn ongerustheid uitgesproken over de veranderingen die per 1 januari 2009 de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, haalt en onder de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, doet vallen.

Dit zou betekenen dat er veel mensen die ondersteunende begeleiding krijgen voor een lichte handicap en nu zelfstandig kunnen wonen, geen hulp meer krijgen en aangewezen zijn op hulp van familie of vrienden. Kinderen met een lichte handicap die nu mee kunnen draaien op een normale school zouden daar van de dupe worden. Het budget voor inhuren van aanvullende leerkrachten of aanpassingen komt te vervallen.

Lees verder
4 juli 2008

College gaat met MDNW in gesprek om maatschappelijk werk te garanderen

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om het college te verzoeken in onderhandeling te treden met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg om tot een overeenkomst te komen zodat de hulpverlening kan blijven gewaarborgd en wachtlijsten kunnen worden bestreden.De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk is er een groei van het aantal dossiers 'lang durende hulpverlening' en er steeds vaker sprake is van 'multiprobleem' problematiek, ook is er steeds vaker sprake is van zorgwekkende zorgmijders en komen alle bekende gevallen van Huiselijk Geweld per 1 januari 2008 bij het Steunpunt Huiselijk Geweld terecht.

De raad is van mening dat Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg in de gelegenheid moet worden gesteld om haar hulpverlening op goede wijze uit te voeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier