h

Zorg en welzijn

7 maart 2014

Hoekstra loopt veertig kilometer voor Syrische vluchtelingen

De Vlaardingse SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra zal in de nacht van 29 op 30 mei van Rotterdam naar Den Haag lopen om geld op te halen voor Syrische vluchtelingen. Hoekstra heeft inmiddels uit eigen portemonnee honderd euro neergelegd en hoopt dat veel mensen zijn tocht zullen ondersteunen: ‘Veel mensen, waaronder veel kinderen, hebben hun huizen moeten verlaten door het geweld in Syrië. Het minste wat je dan kunt doen is solidariteit tonen en hulp aanbieden’ aldus Arnout Hoekstra.

Lees verder
16 februari 2014

Groot Zorgdebat groot succes

Vrijdagavond bezochten ruim tachtig bezoekers het zorgdebat in zaal Triangel. Op deze door de SP en CJV georganiseerde discussieavond kwamen diverse deskundigen aan het woord over de veranderingen in de zorg. Er ontstond een levendige discussie tussen het publiek en de panelleden. De algemene conclusie was dat de gemeente zonder voldoende financiële middelen veel zorgtaken van het Rijk krijgt overgedragen. Daarbij werd opgemerkt dat het belangrijk is om te protesteren bij de landelijke politiek, maar dat tevens hard gewerkt moet worden aan de voorbereidingen van de decentralisaties in het geval het kabinet de bezuinigingen toch doorzet. Lees verder
29 januari 2014

14 februari: Groot openbaar zorgdebat in Triangel!

 

Op vrijdag 14 februari organiseren SP en CJV een openbare discussieavond in zaal Triangel. Het debat zal gaan over de veranderingen in de zorg zoals het sluiten van verzorgingshuizen en het gevolg dat zorgbehoevenden vaker thuis moeten blijven wonen. Hoe krijgen Vlaardingers de zorg die ze nodig hebben en hoe gaan we vereenzaming tegen?

Lees verder
14 januari 2014

Vlaardingen zegt nee tegen onderhandelingsresultaat VNG

De SP-fractie is blij dat het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen niet instemt met het onderhandelingsresultaat tussen VNG en staatssecretaris Van Rijn (PvdA) over de persoonlijke verzorging. De gemeente krijgt naar mening van de SP-fractie onvoldoende middelen om de nodige zorg te kunnen leveren. Het kabinet (PvdA en VVD) bezuinigt fors op kwetsbare groepen door zorgtaken over te hevelen naar gemeenten zonder daarbij voldoende geld beschikbaar te stellen. De SP is blij dat Vlaardingen zich van dit beleid distantieert en sluit zich aan bij de opvattingen van het college.

Lees verder
26 augustus 2013

SP wil Vlaardingen als ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg

Vlaardingen mag geen preventieve ontslagen in de thuiszorg accepteren, dit stelt Ingrid Wijker van de SP Vlaardingen.

Lees verder
7 juli 2013

SP fractie legt uit

WMO
Er is na de voorjaarsnota ophef ontstaan over de stemverklaring die SP raadslid Alke van Marsbergen namens de SP fractie heb gegeven betreffende het CDA amendement over WMO gelden. "Kort na het geven van mijn verklaring realiseerde ik me dat ik dit anders had moeten verwoorden en mijn stemverklaring was dan ook te kort door de bocht. Ik trek dan bij deze ook gelijk het boetekleed aan en zal proberen uit te leggen waardoor ik tot deze stemverklaring ben gekomen." Aldus Alke van Marsbergen

Lees verder
9 januari 2013

Kamervragen over verhoging parkeertarieven Vlietland Ziekenhuis

SP-Tweede Kamerlid Henk van GervenSP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan minister Schippers (VWS) over de verhoging van de parkeertarieven door het Vlietland ziekenhuis. Het ziekenhuis maakt door de verhoging winst op het parkeren, en financiert daarmee mede de zorg van de patiënten.

Lees verder
28 oktober 2012

SP fractie twijfelt aan de noodzaak van salarisvermindering bij Careyn

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel onrust heerst bij Careyn sinds de werknemers van HH2 (Organisatie van het huishouden in verband met chronische ziekte of beperkingen) te horen hebben gekregen dat zij salaris moesten inleveren.
Door de directie van Careyn wordt geëist dat zij van de voorheen 12 euro bruto per uur nu hetzelfde werk moeten gaan doen voor maar 10 euro bruto per uur.

Lees verder
17 mei 2012

Hoekstra presenteert nieuwe jeugdnota

SP-wethouder Arnout Hoekstra heeft zijn visie gepresenteerd op het Vlaardingse jeugdbeleid. Deze visie moet de basis gaan vormen voor de grote operatie om als gemeente de taken en verantwoordelijkheden van de jeugdzorg over te nemen. Door de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Omdat de vraag naar jeugdzorg stijgt, en op het budget door het Rijk wordt bezuinigd, is een nieuwe aanpak nodig.

Lees verder
27 januari 2012

Grote verbeteringsslag binnenklimaat scholen

Arnout HoekstraIn 2009 vroeg toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra aandacht voor het binnenklimaat in schoolgebouwen. (zie bericht 21/04/09 en 25/06/09). Onvoldoende frisse lucht zorgt voor concentratieproblemen en gezondheidsklachten, en slechte ventilatie en isolatie zorgt tevens voor onnodig hoge energiekosten en CO2-uitstoot. Hoekstra - inmiddels wethouder - kon deze week met trots melden dat er de afgelopen periode in Vlaardingen voor bijna een miljoen euro aan binnenklimaatverbeterende maatregelen in onderwijsgebouwen is geinvesteerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier