h

Natuur

23 mei 2007

Op bezoek bij de politiehondenbrigade

In de nacht van zaterdag en zondag op 28 en 29 april kreeg de SP een melding binnen over mogelijke misstanden van de Politiehondenbrigade die op dat moment aanwezig was op het Liesveldviaduct. Ingrid Wijker, gemeenteraadslid SP, en Willem de Man, SP Milieu Alarmteam, waren ter plaatse om polshoogte te nemen. In één van de aanwezige politieauto’s zat een hond van de brigade. Het was die nacht erg warm en broeierig, daarom stelde de SP de vraag aan de hondengeleider of deze hond ook water kreeg, mede omdat er niet bekend was hoelang de hond al achter in de wagen zat opgesloten.
Politiehondenbrigade

Lees verder
24 maart 2007

3 april; Thema-avond klimaatverandering

Dinsdag 3 april is er in het kader van het scholingsprogramma een thema-avond over klimaatverandering. De film ‘An Inconvenient Truth’ van de voormalig Vice-president Al Gore zal worden vertoond. Naar aanleiding daarvan zullen we discussiëren over de rol van de lokale politiek in het bijdragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem.

Lees verder
11 maart 2007

Zwarte wolken bij Esso gevolg van achterstallig onderhoud

Het milieu alarmteam heeft er niet bij laten zitten.
Van de week werd er afgefakkeld bij de ESSO vanwege een stroomstoring. De ESSO gaf enkel als commentaar dat er een stroomstoring was, en kon -en wilde- voor de rest geen informatie geven.

Lees verder
7 maart 2007

Zwarte wolken: Stroomstoring bij Esso

Het was weer een keer zo ver. Donkere wolken dreven over Vlaardingen heen. En deze waren niet van het slechte weer. Wat bleek? Er was een stroomstoring bij de ESSO raffinaderij in de Europort. Omdat er ook geen stoom geproduceerd kon worden waren de wolken erg zwart. Ondertussen was de wind gedraaid en de wolken roet dreven nu echt over Vlaardingen. Door de regen was er een roet neerslag.

Lees verder
13 september 2006

Schriftelijkevragen omtrent bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten

Ingrid Wijker heeft vandaag schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het college van B&W over de bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten. Het Volksbos en het daarnaast gelegen broedgebied de Rietputten zijn voor de hele regio, en zeker voor Vlaardingen, uniek in haar flora en fauna. Helaas is het momenteel zo slecht bereikbaar. Men is noodgedwongen om onbeschermd een gevaarlijke weg over te steken, en het ontbreekt aan een redelijk ontsluitingsfietspad vanuit de Westwijk.

Lees verder
24 augustus 2006

Schriftelijkevragen over de reconstructie van het Midden-Delflandgebied

Naar aanleiding van de reconstructieplannen van het Midden-delfland gebied, waaronder de op Vlaardings grondgebied liggende Holiërhoekse polder heeft onze de SP vragen schriftelijke vragen richting het college van B&W gesteld. De uit de 13e eeuw stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap. Het betreft een van de weinige in onze provincie gelegen oorspronkelijke polderlandschappen.
Het is om die reden dat de gemeente op 2 februari 1994 het standpunt heeft ingenomen niet te kunnen instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de Reconstructiewet deelplan "Abtswoude". De huidige plannen zijn naar onze mening te beschouwen als een nadere uitwerking van de plannen die door de gemeenteraad zijn afgewezen

Lees verder
9 april 2006

Broedvogels in het volksbos en de rietputten

Rietputten
Vandaag waren we met wat SP'ers mee met een excursie van de KNNV, Midden-Delfland Vereniging en stichting Groeiend Verzet.

Lees verder
22 februari 2006

Uitnodiging Excursie Volksbos & Rietputten - Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert - 9 april

Op 12 december 1992 plantten ruim 7000 Vlaardingers, Maasluizers en andere bewoners uit de omgeving ruim 17000 bomen in het Lickebaert-gebied. Het was een protest tegen de dreigende inrichting van een afvalstort voor industrieel afval. Het was de SP Vlaardingen die indertijd het initiatief nam, zowel in de gemeenteraad als buiten de gemeenteraad, om het protest tegen deze afvalstort te organiseren.
Ingang Volksbos

Lees verder
1 februari 2006

SP in 1994 al voor behoud Holierhoeksepolder

In 1994 sprak voormalig SP gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid Remi Poppe zich al uit vóór het behoud van de Holierhoeksepolder. Hij diende hier een initiatiefvoorstel over in die unaniem gesteund werd, van VVD tot SP.

Lees verder
11 januari 2006

Bomen Bot en het marnixplantsoen.

De bewoner van Vlaardingen ergert zich kapot als het gaat om het Marnixplantsoen, zo ook de SP.
Naar het zich laat aanzien hebben onze wethouder Bot en zijn ambtenaren wat aangeklungeld en laat hun deskundigheid te wensen over.
De raadsleden zijn nooit op de hoogte gesteld van de eventuele gevolgen die zouden kunnen gebeuren bij sloop en herinrichting Marnixplantsoen.
Om zelf te constateren wat er fout is gegaan heeft de SP deskundigen geraadpleegd door vragen te stellen aan de Wageningen Universiteit die over heel wat kennis beschikken.
Naar aanleiding van hun antwoordt hebben besloten schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier