h

Natuur

7 maart 2007

Zwarte wolken: Stroomstoring bij Esso

Het was weer een keer zo ver. Donkere wolken dreven over Vlaardingen heen. En deze waren niet van het slechte weer. Wat bleek? Er was een stroomstoring bij de ESSO raffinaderij in de Europort. Omdat er ook geen stoom geproduceerd kon worden waren de wolken erg zwart. Ondertussen was de wind gedraaid en de wolken roet dreven nu echt over Vlaardingen. Door de regen was er een roet neerslag.

Lees verder
13 september 2006

Schriftelijkevragen omtrent bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten

Ingrid Wijker heeft vandaag schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het college van B&W over de bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten. Het Volksbos en het daarnaast gelegen broedgebied de Rietputten zijn voor de hele regio, en zeker voor Vlaardingen, uniek in haar flora en fauna. Helaas is het momenteel zo slecht bereikbaar. Men is noodgedwongen om onbeschermd een gevaarlijke weg over te steken, en het ontbreekt aan een redelijk ontsluitingsfietspad vanuit de Westwijk.

Lees verder
24 augustus 2006

Schriftelijkevragen over de reconstructie van het Midden-Delflandgebied

Naar aanleiding van de reconstructieplannen van het Midden-delfland gebied, waaronder de op Vlaardings grondgebied liggende Holiërhoekse polder heeft onze de SP vragen schriftelijke vragen richting het college van B&W gesteld. De uit de 13e eeuw stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap. Het betreft een van de weinige in onze provincie gelegen oorspronkelijke polderlandschappen.
Het is om die reden dat de gemeente op 2 februari 1994 het standpunt heeft ingenomen niet te kunnen instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de Reconstructiewet deelplan "Abtswoude". De huidige plannen zijn naar onze mening te beschouwen als een nadere uitwerking van de plannen die door de gemeenteraad zijn afgewezen

Lees verder
9 april 2006

Broedvogels in het volksbos en de rietputten

Rietputten
Vandaag waren we met wat SP'ers mee met een excursie van de KNNV, Midden-Delfland Vereniging en stichting Groeiend Verzet.

Lees verder
22 februari 2006

Uitnodiging Excursie Volksbos & Rietputten - Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert - 9 april

Op 12 december 1992 plantten ruim 7000 Vlaardingers, Maasluizers en andere bewoners uit de omgeving ruim 17000 bomen in het Lickebaert-gebied. Het was een protest tegen de dreigende inrichting van een afvalstort voor industrieel afval. Het was de SP Vlaardingen die indertijd het initiatief nam, zowel in de gemeenteraad als buiten de gemeenteraad, om het protest tegen deze afvalstort te organiseren.
Ingang Volksbos

Lees verder
1 februari 2006

SP in 1994 al voor behoud Holierhoeksepolder

In 1994 sprak voormalig SP gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid Remi Poppe zich al uit vóór het behoud van de Holierhoeksepolder. Hij diende hier een initiatiefvoorstel over in die unaniem gesteund werd, van VVD tot SP.

Lees verder
11 januari 2006

Bomen Bot en het marnixplantsoen.

De bewoner van Vlaardingen ergert zich kapot als het gaat om het Marnixplantsoen, zo ook de SP.
Naar het zich laat aanzien hebben onze wethouder Bot en zijn ambtenaren wat aangeklungeld en laat hun deskundigheid te wensen over.
De raadsleden zijn nooit op de hoogte gesteld van de eventuele gevolgen die zouden kunnen gebeuren bij sloop en herinrichting Marnixplantsoen.
Om zelf te constateren wat er fout is gegaan heeft de SP deskundigen geraadpleegd door vragen te stellen aan de Wageningen Universiteit die over heel wat kennis beschikken.
Naar aanleiding van hun antwoordt hebben besloten schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
9 januari 2006

Demonstratie tegen bomenkap Schinveldse bossen

Meer dan 2.000 inwoners van de Limburgse gemeente Onderbanken en omgeving, gesteund door sympathisanten uit het hele land, hebben vandaag gedemonstreerd tegen de geplande bomenkap in de Schinveldse bossen. Namens de SP afdeling Vlaardingen waren oud kamerlid Remi Poppe en lijsttrekker Arnout Hoekstra aanwezig.

Lees verder
22 december 2005

Groenstrook aan de Boerhaavestraat gered!

Begin deze maand betoogde Arnout Hoekstra namens ROOD, Jongeren in de SP, tijdens een commissievergadering tegen de mogelijke komst van vier vrije kavels op een uniek stukje openbaar groen. De SP jongeren zijn van mening dat openbaargroen bij voorbaat geen vrije bouwgrond is. Protest van omwonenden, Belangvereniging Boerhaavestraat en de SP jongeren heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een overgrote meerderheid van de raad vóór een amendement stemde om de vier kavels uit het bestemmingsplan te halen.

Lees verder
8 december 2005

ROOD in actie voor openbaar groen

ROOD, Jongeren in de SP Vlaardingen, komt in actie voor de bescherming van openbaar groen. Het college is voornemens om groen sein te geven voor de bouw van vier grote villa's op de groenestrook aan de Boerhaavestraat. De SP jongeren zijn van mening dat openbaar groen bijvoorbaat geen vrije bouwgrond is. Openbaar groen heeft wel degelijk een belangrijke functie in een wijk. Arnout Hoekstra sprak hierover in op het stadhuis tijdens de behandeling van bestemmingsplan Westwijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier