h

Natuur

16 maart 2013

Groeiend verzet tegen Blankenburgsnelweg

Volksbos
Zo’n 700 mensen hebben zaterdagochtend in Vlaardingen een bos opgeworpen tegen de komst van de PvdA/VVD-asfaltmachine. Het kabinet Rutte-Asscher wil kost wat kost de aanleg van de Blankenburgtunnel doorzetten, met desastreuze gevolgen voor het eeuwenoude cultuurlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis. Het tweede Vlaardingse Volksbos is een duidelijk signaal richting de minister: Geen Blankenburgtunnel in ons recreatiegebied!

Lees verder
20 februari 2013

Aanleg Blankenburgtunnel ‘dwarsbomen’ met aanplant van een tweede Volksbos

Beste SP leden en sympathisanten.
Het zou heel goed zijn als ook u mee gaat doen aan deze actie om de aanleg van de Blankenburgtunnel te ‘dwarsbomen’.
Sommige denken dat de Blankenburgtunnel van belang is voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid van ‘de overkant’ en als ‘vluchtroute’ bij industriële calamiteiten . Dat is niet zo. Berekeningen van Rijkswaterstaat zelf geven aan dat de verkeersdrukte niet toe maar afneemt. Feit is dat het meeste vrachtverkeer niet naar het noorden maar naar het oosten gaat. Feit is dat met deze tunnel de druk op de A20 zal kunnen toenemen, en vastlopen. Feit is dat bij ernstige calamiteiten, die evacuatie noodzakelijk zal maken, je tegen de wind in of dwars op de heersende wind weg moet. Deze tunnel zal precies in de heersende windrichting liggen! Het zal ons natuur en recreatiegebied verzieken. Moeten we niet willen, onze gezondheid (fijstof zal toenemen) en de kwaliteit van onze woon en werkomgeving is ook een belangrijk economisch gegeven.

Lees verder
20 juni 2012

Schaap te water in 't Hof

Op 19 juni fietste gemeenteraadslid Frank Hoogervorst langs de weide bij het Hof in Vlaardingen, daar lag een schaap in het water, samen met omstanders is het schaap uit het water gehaald en terug gezet in de wei.
Maar wat schetste zijn verbazing, de dierenambulance had aangegeven niet te komen voor het schaap want het was privé terrein.
Daarom heeft Hoogervorst een mail gestuurd naar wethouder Robberegt over de taken van de dierenambulance.

Lees verder
31 januari 2012

Fakkeloptocht tegen de Blankenburgtunnel


Foto: Anita Tieleman
Op zaterdag 28 januari was een grote fakkeloptocht in de Zuidbuurt tegen de komst van de Blankenburgtunnel.
De fakkeloptocht was georganiseerd door de stichting “Groeiend verzet”, met name Bert Immerzeel, bewoner van de Westwijk heeft veel voorbereidend werk gedaan.
Het doel van de optocht was om verkeersminister Schultz duidelijk te maken “Blankenburgtunnel, NO WAY!”

Lees verder
25 januari 2012

Stichting Groeiend Verzet doet een beroep op de volksvertegenwoordigers

Stichting Groeiend Verzet heeft bij monde van Remi Poppe een brief geschreven aan de volksvertegenwoordigers van Nederland.
In de Brief roept Poppe op om tegen de Blankenburg tunnel te keren en waarom.

Lees verder
16 januari 2012

Actie van licht tegen het duistere plan om de Blankenburgtunnel aan te leggen


ZATERDAGAVOND 28 JANUARI 2012!
Fakkel/lampion optocht tegen de Blankenburgtunnel en 6-baanssnelweg door ons recreatiegebied. Paviljoen De Krabbeplas.
Verzamelen om 18.30 uur.

Lees verder
13 december 2011

Bermprotesten tegen Blankenburgtunnel


Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben 10 december, uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen de Blankenburgtunnel aan te leggen, ‘ge-bermrecreëerd’.
In de jaren '60 was het bermrecreëren nog een leuk tijdverdrijf. Nu verwijzen de actievoerders naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz van Haegen heeft namelijk aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er als het aan haar is, in 2020 ligt.

Lees verder
7 december 2011

’Berm recreëer’ mee tegen de Blankenburgtunnel!

Velen hebben enige tijd geleden al een petitie of bezwaar onderschreven tegen de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door Midden-Delfland. Op 7 december neemt minister Schultz van Infrastructuur haar beslissing en kiest ze voor of de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer hierover. Wij vinden het belangrijk om in deze spannende dagen een kritisch geluid te laten horen en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

Lees verder
16 oktober 2011

BLANKENBURGTUNNEL PROTEST aan de Krabbeplas

Zaterdag 8 oktober kwamen maar liefst 700 boze bewoners bijeen om zich te verzetten tegen een zesbaanssnelweg en een tunnel tussen Vlaardingen en Maassluis. Dit zou het einde betekenen van het door Vlaardingers en Maassluizenaren aangelegde Volksbos. De SP is vanaf de aanleg van het bos al betrokken en ondersteunt ook nu de actievoerders. 'Dit laatste stuk groen in de buurt, dit bewijs van de strijd die de bevolking tegen een vuilstort heeft gevoerd, moet bewaard blijven', aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Lees verder
4 oktober 2011

Manifestatie zeg NEE tegen de Blankenburgtunnel op 8 oktober a.s.


Het kabinet wil in november 2011 een beslissing nemen over de keuze tussen de aanleg van een Blankenburgtunnel of een Oranjetunnel als extra oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland (noordzijde) / Maasvlakte (zuidzijde).

Lees verder

Pagina's

U bent hier