h

Natuur

2 juni 2013

Bijensterfte bedreiging voor de mens

Bijen
Vanwege de massale bijensterfte in de afgelopen jaren is er de laatste tijd is er veel media-aandacht voor de bijenproblematiek. Onder meer door gebruik van pesticiden staat de bijenstand zwaar onder druk. Dit kan een groot risico vormen voor de mens, aangezien de bij het grootste deel van de voedselgewassen bestuift.

Lees verder
7 april 2013

Agrarische bestemming: zesbaansweg of volksbos


Het huidige bestemmingsplaan geeft aan dat het gebied waar een nieuw Volksbos is herrezen een agrarische bestemming heeft, dit wil zeggen dat dit gebied bestemt is voor land en tuinbouw.
Volgens de SP fractie is een Volksbos een tuin geplaatst door zeker honderden Vlaardingers en meer agrarisch dan een zesbaansweg die 2 meter boven het maaiveld komt.
Mede daarom heeft raadslid Frank Hoogervorst namens de SP fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
28 maart 2013

Aanplant 2e Volksbos was een geweldig evenement

Meer dan 700 honderd enthousiaste mensen planten 1700 bomen en struiken.
Groeiend Verzet heeft door Dubbelklik.nl deze video laten maken.
Aan alle bomenplanters zal Groeiend Verzet vragen de video met een persoonlijke brief er bij aan de Kamerleden te sturen.
Volgens Groeiend Verzet zijn we, voordat de eerste schop voor de desastreuze tunnel plannen de grond in zou kunnen gaan, al snel 4 jaar verder.
Het zal tegen die tijd een prachtig bos zijn. Met dit 2e Volksbos zullen (hoopt Groeiend Verzet) de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers wel even achter de oren moeten krabben
of ze wel goed bezig zijn als ze het 'handjeklap regeerakkoord' uit willen laten voeren.
Vooral die Kamerleden die altijd tegen de Blankenburgtunnel waren, voor de verkiezingen!

Lees verder
16 maart 2013

Groeiend verzet tegen Blankenburgsnelweg

Volksbos
Zo’n 700 mensen hebben zaterdagochtend in Vlaardingen een bos opgeworpen tegen de komst van de PvdA/VVD-asfaltmachine. Het kabinet Rutte-Asscher wil kost wat kost de aanleg van de Blankenburgtunnel doorzetten, met desastreuze gevolgen voor het eeuwenoude cultuurlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis. Het tweede Vlaardingse Volksbos is een duidelijk signaal richting de minister: Geen Blankenburgtunnel in ons recreatiegebied!

Lees verder
20 februari 2013

Aanleg Blankenburgtunnel ‘dwarsbomen’ met aanplant van een tweede Volksbos

Beste SP leden en sympathisanten.
Het zou heel goed zijn als ook u mee gaat doen aan deze actie om de aanleg van de Blankenburgtunnel te ‘dwarsbomen’.
Sommige denken dat de Blankenburgtunnel van belang is voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid van ‘de overkant’ en als ‘vluchtroute’ bij industriële calamiteiten . Dat is niet zo. Berekeningen van Rijkswaterstaat zelf geven aan dat de verkeersdrukte niet toe maar afneemt. Feit is dat het meeste vrachtverkeer niet naar het noorden maar naar het oosten gaat. Feit is dat met deze tunnel de druk op de A20 zal kunnen toenemen, en vastlopen. Feit is dat bij ernstige calamiteiten, die evacuatie noodzakelijk zal maken, je tegen de wind in of dwars op de heersende wind weg moet. Deze tunnel zal precies in de heersende windrichting liggen! Het zal ons natuur en recreatiegebied verzieken. Moeten we niet willen, onze gezondheid (fijstof zal toenemen) en de kwaliteit van onze woon en werkomgeving is ook een belangrijk economisch gegeven.

Lees verder
20 juni 2012

Schaap te water in 't Hof

Op 19 juni fietste gemeenteraadslid Frank Hoogervorst langs de weide bij het Hof in Vlaardingen, daar lag een schaap in het water, samen met omstanders is het schaap uit het water gehaald en terug gezet in de wei.
Maar wat schetste zijn verbazing, de dierenambulance had aangegeven niet te komen voor het schaap want het was privé terrein.
Daarom heeft Hoogervorst een mail gestuurd naar wethouder Robberegt over de taken van de dierenambulance.

Lees verder
31 januari 2012

Fakkeloptocht tegen de Blankenburgtunnel


Foto: Anita Tieleman
Op zaterdag 28 januari was een grote fakkeloptocht in de Zuidbuurt tegen de komst van de Blankenburgtunnel.
De fakkeloptocht was georganiseerd door de stichting “Groeiend verzet”, met name Bert Immerzeel, bewoner van de Westwijk heeft veel voorbereidend werk gedaan.
Het doel van de optocht was om verkeersminister Schultz duidelijk te maken “Blankenburgtunnel, NO WAY!”

Lees verder
25 januari 2012

Stichting Groeiend Verzet doet een beroep op de volksvertegenwoordigers

Stichting Groeiend Verzet heeft bij monde van Remi Poppe een brief geschreven aan de volksvertegenwoordigers van Nederland.
In de Brief roept Poppe op om tegen de Blankenburg tunnel te keren en waarom.

Lees verder
16 januari 2012

Actie van licht tegen het duistere plan om de Blankenburgtunnel aan te leggen


ZATERDAGAVOND 28 JANUARI 2012!
Fakkel/lampion optocht tegen de Blankenburgtunnel en 6-baanssnelweg door ons recreatiegebied. Paviljoen De Krabbeplas.
Verzamelen om 18.30 uur.

Lees verder
13 december 2011

Bermprotesten tegen Blankenburgtunnel


Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben 10 december, uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen de Blankenburgtunnel aan te leggen, ‘ge-bermrecreëerd’.
In de jaren '60 was het bermrecreëren nog een leuk tijdverdrijf. Nu verwijzen de actievoerders naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz van Haegen heeft namelijk aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er als het aan haar is, in 2020 ligt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier