h

Natuur

12 oktober 2005

Volksbos: Maak geen bezwaar!

Volksbos
In de krant van 5 oktober stond een aankondiging van een Besluit over het inrichten van paden en een ecologische poel in het Volksbos. Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, per adres: Postbus 141, 3130 .
Reageren kan tot: 17 november 2005
Niet doen dus.

Lees verder
11 oktober 2005

Schriftelijke vragen over financiële steun voor gemeenten met een slappe bodem

In het VNG blad Binnenlandsbestuur 26e jaargang van 30 september 2005 lazen wij het bericht dat volgens een concept rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor gemeenten in het Noord- en Zuid-Hollandse veenweidegebied een extra uitkering vanwege verzakkingen gerechtvaardigd zou zijn. Het zou volgens berekeningen in genoemde publicatie om enige miljoenen euro’s kunnen gaan. Aangezien een groot deel van de wijk Holy ook op voormalig veenweidegebied is gebouwd lijkt het onze fractie voor de hand te liggen dat ook Vlaardingen van genoemde regeling gebruik zal kunnen maken. De verzakkingen in de wijk Holy zijn ernstig, ook zeker tientallen centimeters, zoals in genoemd artikel over de gemeente Gouda word omschreven. De ophogingwerkzaamheden hebben lang op zich laten wachten.

Lees verder
25 april 2005

Broekpolder? Afblijven!

Hoezo Stadsregio? Dat is wat veel mensen zich afvragen. Wie of wat is die stadregio nou eigenlijk? En wie denken ze dat ze zijn dat ze over Vlaardingen kunnen beslissen? Ik heb nog nooit voor een Stadsregio gekozen, en zo ver ik weet is er nog nooit een stemgerechtigde Vlaardinger bij een stemkantoor geweest om op een van de bestuurders van de stadsregio te stemmen. De Stadsregio is dus een ondemocratisch verkozen bestuurslaag waar niemand noch belang noch behoefte aan heeft. Dus daarom stel ik de gemeenteraad voor uit de stadsregio te stappen, en stel ik aan de Stadsregio voor om zich zelf op te heffen.
Afblijven van de Broekpolder

Lees verder
7 maart 2005

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Babberspolder-Oost

N.a.v. de krantenberichten “Nieuw jasje voor de Babberspolder” (Groot Vlaardingen 3 maart
2005) “Bouw Babberspolder kan beginnen” (Maasstad weekbladen editie Vlaardingen 3
maart 2005) krijgen wij vanuit Babberspolder oost vele vragen over het slaan van de eerste paal, gepland
voor eind maart.

Lees verder
10 januari 2005

Schriftelijke vragen over UMTS masten

TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie op de prestaties en het welbevinden van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem. GSM bestaat al langer, UMTS is van recenter datum. Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij UMTS-zendmasten mensen vaker iets beter presteren in tests naar hun geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coördinatie. Bij UMTS-masten is een negatief effect op het ervaren welbevinden van de proefpersonen geconstateerd, wat als statistisch relevant aangemerkt kan worden. Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft gevonden, verdienen twee
wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere uitwerking.

Lees verder
15 januari 2004

De “HOOPJES” puin van het college

Al geruime tijd is het college van B&W bezig geweest met een nieuw hondenbeleid. Dit hondenbeleid moet de overlast van de hoopjes poep op straat tegengaan. Met veel bombarie werd de eerste hondenpoephalte door mevr.v. Es (VVD) geopend; men kon daar zakjes pakken en de neergelegde “hoop” opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde bak.

Lees verder
12 januari 2004

Hobbytuincomplex Holy-Noord

De tuinders van het hobbytuinencomplex hebben de slag met het college van B&W om gewoon te kunnen blijven tuinieren, gewonnen. Uit antwoorden op de SP-vragen en bijgevoegde beleidsnotitie blijkt echter dat er zaken gewoon blindelings worden overgenomen door B&W, zonder dat men zich bijv. afvraagt hoe het complex er uit zal gaan zien, als niet-verhuurde tuinen gewoon braak blijven liggen.

Lees verder
13 januari 2003

Dierproeven, daar zit een luchtje aan!

Vrijdagavond 13 januari deelde de Vlaardingse SP jongeren flyers uit om consumenten te wijzen op dierproefvrije cosmetica. Een konijn van 1,83m dat onder cosmetica testen had te leiden huppelde rond in het centrum van Vlaardingen. Ondanks een kleine aanvaring met de politie hebben toch zo'n 1000 mensen een flyer ontvangen.

Lees verder
22 oktober 2002

Protest tegen opheffen heemtuin

Het verzet tegen het opheffen van de heemtuin in het Holypark groeit. Na de protesten van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologen (KNNV) heeft ook de SP zich ook in het debat gemengd. Veel omwonenden hebben protestbrieven gestuurd naar de KNNV en de SP. Het college van B en M maakte bij de presentatie van de nieuwe begroting te willen stoppen met het ecologisch beheren van het Holypark. Dit zou voor 2003 een bedrag opleveren van 50.000 euro.

Lees verder
19 oktober 2002

Vragen over bezuinigingen Heemtuin Holypark

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de Heemtuin Holypark heeft de fractie van de SP veel bezwaren van bewoners ontvangen. Zoals u weet staat de biodiversiteit in ons land onder zware druk. Zeker in ons zwaar geïndustrialiseerde woon en werkgebied.
Wij beseffen dat deze heemtuin feitelijk een kunstmatige biotoop voor veel bijzondere en vaak beschermde soorten is. Maar gezien de druk op de biodiversiteit is ook het kunstmatig aanleggen en instandhouden van een bijzondere biotoop van belang, zeker in ons gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier