h

Natuur

9 januari 2006

Demonstratie tegen bomenkap Schinveldse bossen

Meer dan 2.000 inwoners van de Limburgse gemeente Onderbanken en omgeving, gesteund door sympathisanten uit het hele land, hebben vandaag gedemonstreerd tegen de geplande bomenkap in de Schinveldse bossen. Namens de SP afdeling Vlaardingen waren oud kamerlid Remi Poppe en lijsttrekker Arnout Hoekstra aanwezig.

Lees verder
22 december 2005

Groenstrook aan de Boerhaavestraat gered!

Begin deze maand betoogde Arnout Hoekstra namens ROOD, Jongeren in de SP, tijdens een commissievergadering tegen de mogelijke komst van vier vrije kavels op een uniek stukje openbaar groen. De SP jongeren zijn van mening dat openbaargroen bij voorbaat geen vrije bouwgrond is. Protest van omwonenden, Belangvereniging Boerhaavestraat en de SP jongeren heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een overgrote meerderheid van de raad vóór een amendement stemde om de vier kavels uit het bestemmingsplan te halen.

Lees verder
8 december 2005

ROOD in actie voor openbaar groen

ROOD, Jongeren in de SP Vlaardingen, komt in actie voor de bescherming van openbaar groen. Het college is voornemens om groen sein te geven voor de bouw van vier grote villa's op de groenestrook aan de Boerhaavestraat. De SP jongeren zijn van mening dat openbaar groen bijvoorbaat geen vrije bouwgrond is. Openbaar groen heeft wel degelijk een belangrijke functie in een wijk. Arnout Hoekstra sprak hierover in op het stadhuis tijdens de behandeling van bestemmingsplan Westwijk.

Lees verder
12 oktober 2005

Volksbos: Maak geen bezwaar!

Volksbos
In de krant van 5 oktober stond een aankondiging van een Besluit over het inrichten van paden en een ecologische poel in het Volksbos. Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, per adres: Postbus 141, 3130 .
Reageren kan tot: 17 november 2005
Niet doen dus.

Lees verder
11 oktober 2005

Schriftelijke vragen over financiële steun voor gemeenten met een slappe bodem

In het VNG blad Binnenlandsbestuur 26e jaargang van 30 september 2005 lazen wij het bericht dat volgens een concept rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor gemeenten in het Noord- en Zuid-Hollandse veenweidegebied een extra uitkering vanwege verzakkingen gerechtvaardigd zou zijn. Het zou volgens berekeningen in genoemde publicatie om enige miljoenen euro’s kunnen gaan. Aangezien een groot deel van de wijk Holy ook op voormalig veenweidegebied is gebouwd lijkt het onze fractie voor de hand te liggen dat ook Vlaardingen van genoemde regeling gebruik zal kunnen maken. De verzakkingen in de wijk Holy zijn ernstig, ook zeker tientallen centimeters, zoals in genoemd artikel over de gemeente Gouda word omschreven. De ophogingwerkzaamheden hebben lang op zich laten wachten.

Lees verder
25 april 2005

Broekpolder? Afblijven!

Hoezo Stadsregio? Dat is wat veel mensen zich afvragen. Wie of wat is die stadregio nou eigenlijk? En wie denken ze dat ze zijn dat ze over Vlaardingen kunnen beslissen? Ik heb nog nooit voor een Stadsregio gekozen, en zo ver ik weet is er nog nooit een stemgerechtigde Vlaardinger bij een stemkantoor geweest om op een van de bestuurders van de stadsregio te stemmen. De Stadsregio is dus een ondemocratisch verkozen bestuurslaag waar niemand noch belang noch behoefte aan heeft. Dus daarom stel ik de gemeenteraad voor uit de stadsregio te stappen, en stel ik aan de Stadsregio voor om zich zelf op te heffen.
Afblijven van de Broekpolder

Lees verder
7 maart 2005

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Babberspolder-Oost

N.a.v. de krantenberichten “Nieuw jasje voor de Babberspolder” (Groot Vlaardingen 3 maart
2005) “Bouw Babberspolder kan beginnen” (Maasstad weekbladen editie Vlaardingen 3
maart 2005) krijgen wij vanuit Babberspolder oost vele vragen over het slaan van de eerste paal, gepland
voor eind maart.

Lees verder
10 januari 2005

Schriftelijke vragen over UMTS masten

TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie op de prestaties en het welbevinden van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem. GSM bestaat al langer, UMTS is van recenter datum. Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij UMTS-zendmasten mensen vaker iets beter presteren in tests naar hun geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coördinatie. Bij UMTS-masten is een negatief effect op het ervaren welbevinden van de proefpersonen geconstateerd, wat als statistisch relevant aangemerkt kan worden. Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft gevonden, verdienen twee
wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere uitwerking.

Lees verder
15 januari 2004

De “HOOPJES” puin van het college

Al geruime tijd is het college van B&W bezig geweest met een nieuw hondenbeleid. Dit hondenbeleid moet de overlast van de hoopjes poep op straat tegengaan. Met veel bombarie werd de eerste hondenpoephalte door mevr.v. Es (VVD) geopend; men kon daar zakjes pakken en de neergelegde “hoop” opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde bak.

Lees verder
12 januari 2004

Hobbytuincomplex Holy-Noord

De tuinders van het hobbytuinencomplex hebben de slag met het college van B&W om gewoon te kunnen blijven tuinieren, gewonnen. Uit antwoorden op de SP-vragen en bijgevoegde beleidsnotitie blijkt echter dat er zaken gewoon blindelings worden overgenomen door B&W, zonder dat men zich bijv. afvraagt hoe het complex er uit zal gaan zien, als niet-verhuurde tuinen gewoon braak blijven liggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier