h

Natuur

4 februari 2008

Gemeente Vlaardingen erg traag met raad informeren over asbest

Aan het eind van 2006 heeft de SP fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld betreffende de asbest wetgeving. Uit de schriftelijke en mondelinge beantwoording van deze vragen bleek dat de gemeente Vlaardingen zich niet aan alle ARBO wetgeving betreffende asbest hield. Zo waren er voor een aantal gemeentelijke gebouwen waar in asbest verwerkt is geen asbestprotocol aanwezig.

Lees verder
1 december 2007

Te veel mandaat naar Broekpolderfederatie

Op 29 november jongstleden heeft de Vlaardingse gemeenteraad ingestemd met het convenant tussen de gemeente en de Stichting Federatie Broekpolder. Het gaat hier om een bestuurlijk experiment waarbij het college, raad, inwoner en verenigingen samen streven het verhogen van de natuur- en recreatieve waarde van de Broekpolder.

 Jiri Buller
Foto: Jiri Buller

Lees verder
21 november 2007

SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van volkstuinrecreatie

ProRail is begonnen met de ruimingswerkzaamheden van de volkstuinen langs het spoor. Het verwijderen van de tuinen was tijdig aangekondigd en is dus geen verassing. Wij zijn bekend met de overwegingen van ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en kunnen deze grotendeels onderschrijven. Wij zijn verheugd met de komst van groene bermen, maar stellen vraagtekens bij het compenseren van het aantal vierkante meters volkstuinrecreatievoorzieningen. De SP hecht ook waarde aan het recreatieve- en sociale belang van volkstuincomplexen.

Lees verder
28 oktober 2007

Onduidelijkheid na containerbrand LBC Botlek

Op 27 oktober 2007 brak om 16:45uur brand uit in een container met Divinylbenzeen. De hierbij vrijgekomen stoffen hebben bij een gedeelte van de Vlaardingse bevolking geleid tot klachten zoals misselijkheid en last van de ogen. De periode na het uitbreken van de brand ontstond er bij veel mensen verwarring en onduidelijkheid over de ernst van de situatie. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college voor verdere opheldering en duidelijkheid.
Containerbrand Botlek LBC
(foto: www.fok.nl / Aussweiss)

Lees verder
28 augustus 2007

SP MilieuAlarmteam roept college op maatregelen te nemen tegen stort

Chemische stort aan de Waterleidingstraat te Vlaardingen


Op 29 juli ondekte het SP MilieuAlarmteam een chemischestort in het Vlaardingse havengebied. De SP schakelde de politie en de DCMR in voor verdere maatregelen. De verontreinigde locatie zou vóór 28 augustus gesaneerd moeten zijn. Dit termijn is verlopen, en de stort staat er nog ongeroerd bij. Naar aanleiding hiervan heeft SP MilieuAlarmteam Coördinator Willem de Man het college aangeschreven om stappen te ondernemen. UPDATE: Inmiddels heeft wethouder Attema laten weten dat de stort zal worden opgeruimd.

Lees verder
3 augustus 2007

Remi Poppe met melkveehouders en bewoners Lickebaert in geweer tegen dioxinebesmetting

Remi PoppeOp 29 juni heeft er weer een gespek plaatsgevonden met melkveehouders en bewoners van het Lickebaertgebied. De 'werkgroep melkveehouders en bewoners Lickebaert' zijn al twee jaar bezig met overleg met verschillende autoriteiten om de dioxinebesmetting aan te pakken en de melkveehouders te vergoeden voor de schade die ze opliepen toen twee jaar gelden hun bedrijven 'op slot' zijn gezet door de Voedsel en Waren Autoriteit, vanwege een verhoogd dioxine gehalte in de melk. Gelukkig is dit daarna niet meer het geval geweest. Remi Poppe is namens de boeren en bewoners de woordvoerder bij de lopende onderhandelingen en gesprekken.
Jeroen van de Kooij op zijn mooie melkveehouderij bedrijf.
Foto: Jeroen van de Kooij op zijn melkveehouderijbedrijf

Hierbij een verslag van de laatse bespreking;

Lees verder
3 augustus 2007

Realisatie geluidsscherm A20/Westwijk vertraagd

De realisatie van het geluidsscherm langs de A20, ter hoogte van de Westwijk is wederom vertraagd. Door de vondst van twee forse waterleidingen is de aanleg voorlopig uitgesteld tot najaar van 2007.
SP Fractievoorzitter vroeg hierover opheldering aan wethouder Versluijs na klachten uit de wijk. Zo zijn eind vorig jaar al de bomen gekapt en de grond bouwrijp gemaakt, hierdoor is het er niet mooier op geworden, en is het geluidsdempende effect van de bomen verloren gegaan zodat de overlast er alleen maar erger op geworden. Gisteren reageerde de wethouder met een notitie over de stand van zaken.

Lees verder
29 juli 2007

SP Milieu Alarmteam ontdekt chemische stortplaats in Vlaardings havengebied

SP Milieu Alarmteam Vlaardingen ontdekt chemische stortplaats
Het Milieu Alarmteam van de SP afdeling Vlaardingen kreeg zondagmiddag een tip over een afvalstort in het Vlaardingse havengebied. Het betrof een vrijtoegankelijk terrein aan de Waterleidingstraat met daarop een oude caravan vol afval waarvan een gedeelte klein chemisch, en grote 1000liter vaten met diverse chemische vloeistoffen. Willem de Man van het SP Milieu Alarmteam en SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra zijn direct polshoogte komen nemen, om vervolgens direct actie te ondernemen.

Lees verder
8 juni 2007

Column Alke van Marsbergen: Broekpolder groen? De PvdA moet maar eens een nieuw spandoek gaan maken.

De PvdA stond maart dit jaar, in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, nog op het Veerplein met de tekst “De Broekpolder groen; dankzij de PvdA”. Dit om meer Vlaardingse stemmers te trekken, nu enkele maanden later, blijkt deze tekst niets meer te zijn dan een misleidende verkiezingsleugen. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 7 juni werd duidelijk dat de tekst eigenlijk had moeten zijn: “Bewoning van de Broekpolder, dankzij de PvdA”
Want als of het niets was, besloot de gehele PvdA fractie in te stemmen met het collegeplan om de mogelijkheid van wonen in de Broekpolder te onderzoeken. Dit tot in tegenstelling van wat de partij eerder altijd heeft verkondigt.

Lees verder
7 juni 2007

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

De raad heeft zich al eerder uitgesproken tegen huisvesting in de Broekpolder. Nu wordt weer opnieuw geprobeerd om binnen de Broekpolder een woonlocatie aan te wijzen. Het gaat om een woonfunctie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperkingen ‘Woutershof’ aan de Broekpolderweg. Stichting ‘de Bruggen’ wil graag ook mensen met een verstandelijke beperking laten ‘wonen’ op die locatie. Nu zijn wij van mening dat er zeker voorzien moet worden in een woonvoorziening voor gehandicapten indien nodig. De raad heeft zich echter duidelijk uitgesproken als het gaat om het groen houden van de Broekpolder, en dat we in de Broekpolder geen huisvesting willen hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier