h

Natuur

3 juli 2009

Onkruid terroriseert sportvelden

Onkruid terroriseert sportvelden

De Vlaardingse sportvelden worden geteisterd door Paardebloemen, Madeliefjes en vooral het hardnekkige Brede Weegbree. Deze conclusie trekt de SP na rondgang van alle natuursportvelden en daarvan gebruikmakende sportverenigingen. Al deze verenigingen waar mee gesproken is erkennen het probleem. De oorzaak is dat in Vlaardingen niet met chemische bestrijdingsmiddelen gewerkt mag worden.

Lees verder
21 mei 2009

Asbest Insulindesingel wordt gesaneerd

Op 24 april vroeg de SP opheldering bij het gemeentebestuur over de ontdekking van asbesthoudendmateriaal in de speeltuin aan de Insulindesingel. Fractievoorzitter Arnout Hoekstra stelde die dag vragen aan het college van burgemeester en wethouders nadat zijn partij veel ongeruste telefoontjes ontving uit de Indische Buurt. De gemeente heeft in een schriftelijke reactie toegezegd de bodem te gaan saneren.

Lees verder
24 april 2009

Asbest in speeltuin Insulindesingel

Asbest in speeltuin Insulindesingel
Op vrijdagochtend is er in en om de speeltuin aan de Insulindesingel asbesthoudend materiaal gevonden. Het gebied is door de gemeente afgezet en het materiaal wordt onderzocht. De SP maakt is al geruime tijd zorgen over asbest in de leefomgeving en is van deze situatie erg geschrokken. Na buurtonderzoek van het Vlaardingse SP Milieualarmteam heeft de SP-raadsfractie opheldering gevraagd aan het college.

Lees verder
28 november 2008

SP-voorstel voor algehele asbestinventarisatie

De SP heeft een voorstel gedaan om het risico op gevaarlijk asbestcement in de Vlaardingse leefomgeving in kaart te brengen. Tevens is het verzoek om met een bestrijdingsplan te komen om gevaarlijke situaties aan te pakken. De verwerking en het gebruik van asbestcement heeft tot nu toe mondiaal al tienduizenden mensenlevens gekost. De komende jaren zullen nog duizenden anderen komen te overlijden aan de gevolgen van asbestgerelateerde kanker. In veel objecten in de leefomgeving zit nog steeds asbestcement verwerkt. Wanneer we bewust worden van de aanwezigheid van asbest doormiddel van het opstellen van een kansenkaart kan het gevaar worden beperkt.

Video: Toelichting op het SP-voorstel om tot een asbestrisico-inventarisatie en een bestrijdingsaanpak te komen.

Lees verder
22 november 2008

Op bezoek bij de straatvegers

(Tekst: Arnout Hoekstra) Het is zaterdagochtend, het is vroeg, het is guur en nog donker. Hagel en sneeuw gieren om mijn oren als ik van huis richting de Zuidbuurtseweg vertrek. Vandaag loop ik een ochtend mee met de mannen van de bladvegerij. Bij de uitvalsbasis aan de Zuidbuurtseweg tref ik ook Kees Borsboom en Jack Tsang van de fractie van GroenLinks. In het portaal van de boerderij van de gemeentewerken ligt een kat genoegzaam te spinnen. Het is poes Karel die alhier zijn thuis heeft gevonden. De koffie warmt ons, voorbereidend op de kou de ons te komen staat. We krijgen oranje, reflecterende, jassen aangereikt en gaan na een kort gesprek op zoek naar de veegwagens. Er is weinig tijd te verliezen want er staat ons een hoop te doen, de tijd van het jaar hebben immers de bomen doen beslissen zich van hun bladeren te ontdoen.

Lees verder
15 oktober 2008

Asbest gevonden in schuurdaken Patrimoniumbuurt

Het SP MilieuAlarmteam heeft deze week een melding ontvangen over mogelijk asbest in schuurdaken. Een bewoner van de Vlaardingse Patrimoniumbuurt was ongerust over het feit dat er stukken van haar oude schuurdak afbraken. Het vermoeden bestond dat het schuurdak asbest zou bevatten. Het SP MilieuAlarmteam heeft hierop gelijk gehandeld en is op locatie polshoogte komen nemen. Ook heeft het Milieu Alarmteam de andere schuurdaken in de buurt onderzocht. Het gaat hier om oude verweerde schuurdaken waarin asbestvezel is verwerkt.

Lees verder
2 april 2008

Brief aan minister over dioxineprobleem Lickebaert

Remi PoppeHet is al weer twee jaar gelden dat bewoners en melkveehouders in het Lickebaertgebied ons Tweede Kamerlid en Vlaardinger Remi Poppe vroegen hen te helpen in verband met het dioxine probleem.

Voorjaar 2005 zijn een aantal boerderijen door de Voedsel en Waren Autoriteit 'op slot gezet' . Ze mochten hun melk niet meer leveren, en andere melkveehouders moesten hun beesten op stal houden. Na met hulp van Remi georganiseerde bezoeken aan de ministeries van landbouw en milieu zijn er onderzoeken gedaan. Daaruit bleek dat de dioxine besmetting wel eens het gevolg kon zijn van de oude dioxine affaire uit begin jaren '90 van de vorige eeuw. De dioxine die nog in de grond zou zitten, was een van de conclusies, zou zich door opspatten in de winter op het niet groeiende gras afzetten. Daarom moesten de boeren hun koeien na de winter langer op stal houden zodat door de groei van het gras de dioxine beneden de wettelijke normen zou komen.

Lees verder
4 februari 2008

Gemeente Vlaardingen erg traag met raad informeren over asbest

Aan het eind van 2006 heeft de SP fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld betreffende de asbest wetgeving. Uit de schriftelijke en mondelinge beantwoording van deze vragen bleek dat de gemeente Vlaardingen zich niet aan alle ARBO wetgeving betreffende asbest hield. Zo waren er voor een aantal gemeentelijke gebouwen waar in asbest verwerkt is geen asbestprotocol aanwezig.

Lees verder
1 december 2007

Te veel mandaat naar Broekpolderfederatie

Op 29 november jongstleden heeft de Vlaardingse gemeenteraad ingestemd met het convenant tussen de gemeente en de Stichting Federatie Broekpolder. Het gaat hier om een bestuurlijk experiment waarbij het college, raad, inwoner en verenigingen samen streven het verhogen van de natuur- en recreatieve waarde van de Broekpolder.

 Jiri Buller
Foto: Jiri Buller

Lees verder
21 november 2007

SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van volkstuinrecreatie

ProRail is begonnen met de ruimingswerkzaamheden van de volkstuinen langs het spoor. Het verwijderen van de tuinen was tijdig aangekondigd en is dus geen verassing. Wij zijn bekend met de overwegingen van ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en kunnen deze grotendeels onderschrijven. Wij zijn verheugd met de komst van groene bermen, maar stellen vraagtekens bij het compenseren van het aantal vierkante meters volkstuinrecreatievoorzieningen. De SP hecht ook waarde aan het recreatieve- en sociale belang van volkstuincomplexen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier