h

Stadsbestuur

19 november 2011

Wethouder Hoekstra spreekt bij GLYNX

GLYNXDinsdag 22 november 2011 spreekt SP-wethouder Arnout Hoekstra bij GLYNX over burgerparticipatie. Hij gaat tijdens deze bijeenkomst oa. in gesprek met Fred Meerhof van Federatie Broekpolder. Fred Meerhof en Jack Tsang verzorgen de inleiding, waarop wethouders Hoekstra en Robberegt reageren.
Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard, Vlaardingen.
Zaal open 19.30 u.
Aanvang 20.00 uur. Einde ± 22.00 uur.
Toegang gratis.

Lees verder
9 september 2011

In de toekomst een gratis ID kaart of niet?


De SP fractie heeft bij monde van Ingrid Wijker op 9 september 2011 vragen gesteld naar
aanleiding van een uitspraak die de Hoge raad heeft gedaan over de legeskosten voor de ID
kaart. http://www.nu.nl/binnenland/2611125/identiteitskaart-moet-gratis-zijn.html.

Lees verder
23 augustus 2011

Een bewogen avond voor de Sociale-Werkplaats werknemers

Na 8 maanden intensief bezig te zijn geweest met de werknemers van onze sociale werkplaats TBV(ten behoeve van) is er op 22 augustus door SP raadslid Ingrid Wijker en de gemeentesecretaris een grote bijeenkomst op het stadhuis georganiseerd. Deze avond stond in het teken van alle anonieme klachten die bij ons SP kantoor terecht zijn gekomen. Klachten variërend van (seksuele) intimidatie, bedreigingen, scheldpartijen en ongewenst gedrag waren de aanleiding voor het horen van deze mensen. Om ze uit hun anonimiteit te kunnen halen heeft dhr. Kruyt op verzoek van Ingrid Wijker besloten deze mensen ontslagbescherming te bieden om zo een duidelijk beeld van de arbeidsomstandigheden binnen TBV te krijgen.

Lees verder
30 juni 2011

Hoekstra benoemd tot wethouder

Wethouder Hoekstra

Fractievoorzitter Arnout Hoekstra is op woensdag 29 juni 2011 door de gemeenteraad van Vlaardingen benoemd tot wethouder. Hij is daarmee de eerste SP-wethouder in Vlaardingen, en de jongste wethouder in Vlaardingen ooit. Wethouder Hoekstra heeft in zijn portefeuille onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, sport, burgerparticipatie en archeologie. Raadslid Alke van Marsbergen zal het fractievoorzitterschap overnemen. Na de zomer zal Frank Hoogervorst worden geïnstalleerd als kersvers SP-raadslid. (foto's: Irene Hoekstra)

Lees verder
28 juni 2011

SP stapt in Vlaardings college

De SP zal samen met PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP een nieuw college vormen. Deze partijen hebben overeenstemming gevonden over de politieke koers voor Vlaardingen en de samenstelling van een nieuw college. Arnout Hoekstra zal namens de SP worden benoemd tot wethouder.

Lees verder
10 juni 2011

Conclusie informateur

Piet Boekhoud(www.vlaardingen.nl)Informateur Piet Boekhoud heeft geconcludeerd dat een nieuw college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen kan bestaan uit de fracties van PvdA, Groen Links, CDA, SP, D66 en CU/SGP. Dit college steunt op een werkbare meerderheid van 19 zetels in de gemeenteraad.

Lees verder
18 mei 2011

Raadsbesluit voor informateur gewenst

De fracties die vorige week besloten een externe informateur aan te stellen willen een formele informatieopdracht van de raad. Via een initiatiefraadsvoorstel en een extra raadsvergadering willen de indieners de burgemeester de opdracht geven om een informateur te zoeken: ‘Er is een informateur nodig om de huidige impasse te doorbreken. Wij realiseren ons daarbij ook dat een informateur namens de raad een sterker mandaat heeft dan een informateur namens een aantal individuele partijen.’, aldus de indieners.

Lees verder
10 mei 2011

Vlaardingen zoekt informateur

Een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Vlaardingen is maandagavond tot de conclusie gekomen dat er een externe informateur moet komen om de politieke impasse te doorbreken. Zij hopen op korte termijn iemand bereid te vinden om de coalitiemogelijkheden te onderzoeken.

Lees verder
3 mei 2011

Voorstel voor benoemen informateur

Om de patstelling in de politieke situatie in Vlaardingen te doorbreken stellen de fractievoorzitters van de PvdA, GroenLinks, CDA (waarnemend fractievoorzitter), SP, D66 en ChristenUnie/SGP na goed en constructief overleg voor om een informateur te benoemen.

Lees verder
21 april 2011

D66, GroenLinks, SP en PvdA nemen initiatief tot nieuw college

De partijen D66, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid willen het initiatief nemen om samen met andere partijen te komen tot een stabiel college voor Vlaardingen. Een dergelijk college zal bij de realisering van haar programma het vastgestelde bezuinigingsbedrag van € 17 miljoen als uitgangspunt nemen. Wat ons betreft gaat het echter niet alleen om bezuinigen, maar ook om investeren:

Lees verder

Pagina's

U bent hier