h

Stadsbestuur

18 februari 2013

Interview met SP wethouder Arnout Hoekstra

Hoekstra en Poppe

SP'ers Truus van Vugt en Remi Poppe gaan in de komende maanden een groot aantal bekende en onbekende lokale SP'ers aan u voorstellen door middel van een interview.
Zij stellen vragen over waarom mensen bij de SP zijn gekomen, wat ze doen binnen de SP en natuurlijk wat willen ze bereiken!
De aftrap is gegeven en niemand minder dan onze wethouder Arnout Hoekstra bijt de spits af.

Lees verder
11 februari 2013

Sp stelt vragen over voormalige brandweerkazerne

De SP heeft naar aanleiding van een artikel in De Vlaardinger over de onduidelijke gang van zaken rondom de voormalige brandweerkazerne
de volgende vragen gesteld aan het college.

Lees verder
28 oktober 2012

Gaan als de brandweer

Alke
Fractievoorzitter Alke van Marsbergen heeft een dag mee mogen lopen bij de mooie brandweer kazerne van Vlaardingen.
Hij heeft hier een verslag over geschreven voor onze website.

Lees verder
11 september 2012

Voortgang renovatie stadskantoor

In juni 2012 is er begonnen aan het strippen van het stadskantoor van de gemeente Vlaardingen aan de Westnieuwland.
Na 3 maanden van strippen en breken vind de SP fractie het tijd om achterom te kijken, hoe is de renovatie tot nu toe verlopen?
SP raadslid Ingrid Wijker stelt de volgende vragen aan het college van B&W.

Lees verder
8 september 2012

Eerste jaar in de gemeenteraad

Gemeenteraadslid Frank Hoogervorst zit vanaf 8 september 2012 één jaar voor de SP in de gemeenteraad van Vlaardingen.
Wij hebben hem gevraagd om voor de website is een leuk stukje te schrijven over zijn eerste jaar als gemeenteraadslid.
FH

Lees verder
4 juli 2012

SP Inbreng voorjaarsnota 2012

Alke
Op 4 en 5 juli 2012 bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota, alle fracties kunnen dan hun zegje doen over de voortgang van het bestuur in Vlaardingen.
Bij monde van fractievoorzitter Alke van Marsbergen heeft de SP ook hun inbreng gedaan bij de voorjaarsnota.

Lees verder
23 mei 2012

SP stelt technische vragen over ICT-kosten

Onlangs kreeg de SP fractie een memo binnen van het college met daarin de uitleg dat de ICT-kosten 2012 €3.500.000,- bedragen exclusief personeelskosten en eventuele bezuinigingen.
De SP fractie vraagt van het college om een gespecificeerder verhaal over wat er gedaan word met dit geld, om zo onaangename verrassingen zoals met de IPhone te voorkomen.

Lees verder
11 april 2012

Wethouder Hoekstra loopt 40km voor ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen

SP-wethouder Arnout Hoekstra loopt in de nacht van 17/18 mei mee met de ‘Nacht van de vluchteling’. Met deze 40km lange sponsorwandeltocht van Rotterdam naar Den Haag lopen honderden mensen mee om geld in te zamelen om ondervoeding van kinderen in vluchtelingenkampen in Kenia, Tsjaad en Soedan tegen te gaan. Hoekstra roept iedereen op om hem te sponsoren: ‘Doe het voor deze kinderen, zij hebben net als ieder ander kind recht op een menswaardig bestaan.’ Sponsoren kan snel en eenvoudig vanaf 5€ via iDeal of automatische overschrijving: http://www.nachtvandevluchteling.nl/sponsor-deelnemer/arnout_hoekstra

Lees verder
1 december 2011

Na 50 weken TBV perikelen is de zaak voor wat betreft de SP afgesloten


Op de kop af 50 weken geleden kreeg de SP fractie Vlaardingen een aantal Sociale werkplaats werknemers van TBV op bezoek. Er werd melding gemaakt van onhoudbare werkomstandigheden. Dit ging om ongewenst gedrag van leidinggevenden, scheldpartijen, intimidaties en een volledig verpeste werksfeer. Ook was er sprake van structurele onderbetaling aan de voormannen van TBV. Het ingewonnen advies uitgebracht door het CAOP(Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken) en van de AbvaKabo werden door TBV volledig genegeerd en men hield halsstarrig vast aan hun eigen functiewaarderingssysteem.

Lees verder
25 november 2011

Hoe het debat aan te gaan met lafbekken

In januari van dit jaar heeft het vorige college besloten een forensisch onderzoek te starten, dit nadat voormalig wethouder middelen( ten Have) het vermoeden had dat er tussen de gemeente, voetbalvereniging Mozaïek en het bestuur van de stichting Mozaïek een aantal dubieuze contracten waren aangegaan. Het PvdA raadslid Zekeriya Arslan zou bij het tot stand komen van deze contracten ‘zijn macht als raadslid hebben misbruikt’. Onlangs hebben de fractievoorzitters van alle politieke partijen de uitkomsten van dit onderzoek mogen inzien en er bleek van machtsmisbruik geen sprake te zijn. Wij hebben wel kunnen concluderen dat er in dit dossier een aantal fouten gemaakt zijn, maar deze waren allemaal te wijten aan een gebrekkige communicatie binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente Vlaardingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier