h

Milieu

31 januari 2012

Fakkeloptocht tegen de Blankenburgtunnel


Foto: Anita Tieleman
Op zaterdag 28 januari was een grote fakkeloptocht in de Zuidbuurt tegen de komst van de Blankenburgtunnel.
De fakkeloptocht was georganiseerd door de stichting “Groeiend verzet”, met name Bert Immerzeel, bewoner van de Westwijk heeft veel voorbereidend werk gedaan.
Het doel van de optocht was om verkeersminister Schultz duidelijk te maken “Blankenburgtunnel, NO WAY!”

Lees verder
25 januari 2012

Stichting Groeiend Verzet doet een beroep op de volksvertegenwoordigers

Stichting Groeiend Verzet heeft bij monde van Remi Poppe een brief geschreven aan de volksvertegenwoordigers van Nederland.
In de Brief roept Poppe op om tegen de Blankenburg tunnel te keren en waarom.

Lees verder
13 december 2011

Bermprotesten tegen Blankenburgtunnel


Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben 10 december, uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen de Blankenburgtunnel aan te leggen, ‘ge-bermrecreëerd’.
In de jaren '60 was het bermrecreëren nog een leuk tijdverdrijf. Nu verwijzen de actievoerders naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz van Haegen heeft namelijk aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er als het aan haar is, in 2020 ligt.

Lees verder
7 december 2011

’Berm recreëer’ mee tegen de Blankenburgtunnel!

Velen hebben enige tijd geleden al een petitie of bezwaar onderschreven tegen de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door Midden-Delfland. Op 7 december neemt minister Schultz van Infrastructuur haar beslissing en kiest ze voor of de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer hierover. Wij vinden het belangrijk om in deze spannende dagen een kritisch geluid te laten horen en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

Lees verder
30 november 2011

Eindelijk actie in de Vergulde Hand


Tijdens de begrotingsbehandeling van 2012-2015 heeft de SP fractie speciale aandacht gevraagd voor het situatie in de Vergulde Hand, dit omdat dit Vlaardingse bedrijventerrein er steeds meer op achteruit leek te gaan. Nog geen maand later heeft het college na jaren lang pappen en nathouden eindelijk laten zien dat wie in Vlaardingen een bedrijf wil beginnen zich aan de wet en regelgeving dient te houden.

Lees verder
16 oktober 2011

BLANKENBURGTUNNEL PROTEST aan de Krabbeplas

Zaterdag 8 oktober kwamen maar liefst 700 boze bewoners bijeen om zich te verzetten tegen een zesbaanssnelweg en een tunnel tussen Vlaardingen en Maassluis. Dit zou het einde betekenen van het door Vlaardingers en Maassluizenaren aangelegde Volksbos. De SP is vanaf de aanleg van het bos al betrokken en ondersteunt ook nu de actievoerders. 'Dit laatste stuk groen in de buurt, dit bewijs van de strijd die de bevolking tegen een vuilstort heeft gevoerd, moet bewaard blijven', aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Lees verder
4 oktober 2011

Manifestatie zeg NEE tegen de Blankenburgtunnel op 8 oktober a.s.


Het kabinet wil in november 2011 een beslissing nemen over de keuze tussen de aanleg van een Blankenburgtunnel of een Oranjetunnel als extra oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland (noordzijde) / Maasvlakte (zuidzijde).

Lees verder
23 december 2010

Asbest blijkt geen asbest

Asbestverdacht materiaal
Het SP MilieuAlarmteam heeft donderdagochtend 23 december op het Anneke Bussinkplein delen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hoewel het haast niet van echt asbest was te onderscheiden bleek het niet om echt asbest te gaan, zo concludeerde de SP’ers Arnout Hoekstra en Remi Poppe: ‘Bij nadere bestudering bleek dat de platen waren voorzien van een NT-markering, wat staat voor New Technologie. Deze NT-platen bevatten geen asbest.’ Om verdere misverstanden te voorkomen heeft de gemeente Vlaardingen alsnog het materiaal zo snel mogelijk laten opruimen.

Lees verder
12 juni 2010

Bezoek aan Irado

(Tekst: Arnout Hoekstra)Vanochtend hebben we met een aantal raadsleden een bezoek gebracht aan Irado. Irado is een bedrijf dat in diverse gemeenten in de regio actief is op het gebied van afvalinzameling, groen, reiniging, onderhoud van de openbare ruimte en ongediertebestrijding. Het bedrijf is voor de helft in eigendom van de gemeente Vlaardingen en voor de andere helft in eigendom van de gemeente Schiedam. De vraag is echter tot hoelang, want het nieuwe Vlaardingse college wil het bedrijf in de uitverkoop zetten.

Lees verder
29 mei 2010

Stank door grondverontreiniging Oosthavenkade

Grondverontreiniging Oosthavenkade

Donderdag 27 mei heeft het Milieu Alarmteam van de SP een klacht ontvangen over een chemische lucht in de Bleekstraat. De lucht was zo hevig en penetrant dat de bewoners gedwongen waren de ramen en deuren te sluiten. De lucht was afkomstig van een berg grond aan de achterzijde van het Oude Thuis aan de Oosthavenkade. Uit nader onderzoek blijkt dat de grond uit de kelders onder het gebouw afkomstig is. Willem de Man, SP-Milieu Alarmteam: “In de kelders van het gebouw lag een dikke olieachtige laag zand, en buiten een berg met dit zelfde zand, uitgegraven uit de kelders en afgedekt met een bouwzeil.” De SP heeft de kwestie aanhangig gemaakt bij de milieudienst (DCMR) en heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier