h

Milieu

27 februari 2006

Vlaardingen staat bloot aan radioactieve-straling

De SP werd getipt over de aanwezigheid van schadelijke radioactieve straling aan de Waterleidingstraat te Vlaardingen. Na onderzoek is gebleken dat deze wordt veroorzaakt door röntgentechnisch lasonderzoek aan de Koning Wilhelminahaven. Radioactieve straling kan gevaar opleveren, met name bij zwangere vrouwen. De SP is bezorgd, en stelde de volgende vragen..

Lees verder
21 februari 2006

Wederom gefaald bij voorlichting tijdens grote havenbrand

Wederom gaat het mis met de publieksvoorlichting tijdens een brand aan de Vulcaanhaven die rond 17:20 uur plaatsvond..
Politie kwam om circa 18:00 uur met meldingen van ramen en deuren sluiten en had als advies radio Rijnmond aan te zetten, wat op de 14e verdieping van de aldaar gelegen Bolder niet werdt gehoord, dit werd de bewoners van deze etage pas later vernomen en er werd besloten het advies van de politie op te volgen en te bellen naar Radio Rijnmond, dit hielp niet want zij wisten van niets.

Lees verder
10 februari 2006

Afvalheffing kan €30 lager

De verkoop van aandelen van de AVR zal Vlaardingen op korte termijn een bedrag opleveren van ca. € 15,6 miljoen. De vraag werpt zich dan op voor welk doel dit bedrag moet worden aangewend. De SP-fractie vindt het voor de hand liggen, dat de opbrengst ten goede komt aan het doel waarvoor oorspronkelijk de aandelen zijn verworven, t.w. de afvalverwerking.

Lees verder
10 februari 2006

SP stelt vragen over asbest in openbare gebouwen

Naar aanleiding van een krantenbericht waarin het Comité Asbestslachtoffers in Hoorn eist dat er een snelle asbestinventarisatie en sanering in scholen en openbare gebouwen moet komen, heeft de SP fractie in Vlaardingen die al sinds de jaren zeventig actief betrokken is bij de strijd tegen het gebruik van asbest gemeend wederom vragen te moeten stellen aan het college.

Lees verder
16 januari 2006

Dioxine in de Vlaardingse Lickebaertpolder

De SP statenfractie van Zuid Holland heeft vragen gesteld over het bodemonderzoek in de Lickebaertpolder. Het geluid gaat dat er in de polder naast gras ook bodemmonsters zijn genomen. Dit terwijl de Gedeputeerde Staten vorig jaar september aangaf dat grondmonsters geen nut zouden hebben. De SP wil graag weten wat de uitkomsten van dit bodemonderzoek zijn, en of het dioxine gehalte weer in toegenomen.

Lees verder
15 januari 2006

SP statenfractie: Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

Voor de derde keer in een half jaar tijd was er 15 januari een grote storing bij de Shellraffinaderij in Pernis. Een door brand gescheurde stoomleiding zorgde voor grote geluidsoverlast en de raffinaderij moet gedurende lange tijd weer affakkelen. Honderden bezorgde omwonenden zochten daarop contact met diverse instanties.

Lees verder
14 januari 2006

SP stand in de Westwijk; Handtekeningen tegen gifstort

Vanochtend stond onze stand in de Westwijk. In de strijd tegen de gifstort in de Biesbosch, 200.000ton gifafval dat de Shell in de jaren ’70 heeft laten storten, haalden de SP’ers handtekeningen op voor sanering, en het verzoek tot het nemen van verantwoordelijkheid. De in totaal zo’n bijna 300 ingevulde actiekaarten gaan samen met een zakje gifgrond naar de directie van Shell en naar Staatssecretaris van Geel. Er waren veel positieve reacties bij onze mensen aan de van Baerlestraat en de Wiardi Beckmansingel. Ondanks de kille kou nam het winkelende publiek bij de Albert Heijn, de Bas vd Heijden en de Aldi de moeite om de kaarten te ondertekenen. U hoeft niet de kou in om te tekenen, het kan ook warm achter de pc, via https://sp.nl/troost/
SP stand in de Westwijk
Stuur via mail ook stortgrond aan Shell en van Geel!

Lees verder
15 december 2005

SP stand op 'de Loper'; Handtekeningen tegen gifstort

Ook op de markt in Holy, De Loper, was veel aandacht voor onze actie tegen het Shell gif in de Biesbosch.
Tevens kregen we veel gesprekken over van alles en nog wat, de nieuwe zorgwet, de hoge extra kosten in ouderhuisvesting voor verzorging (waren veel ouderen op de markt), en ook over onze strijd tegen de sloop van betaalbare huurwoningen is in het Noorden van Vlaardingen aangekomen.
Stand op de Loper

Lees verder
13 december 2005

Schiftelijke vragen Hemel Hemstead en drijvende daken

Op grond van informatie uit de media zou het bij het ernstige ongeval in Engeland kunnen zijn gegaan om overdruk op een opslagtank met vast dak. Wij weten dat het beleid al jaren is gericht op het vervangen van vaste daken bij nieuwe investeringen door drijvende daken.
Dat stelt ons voor het dilemma de volgende vragen aan u te stellen, wetende dat er nog geen onderzoeksresultaten van Hemel Hemstead zijn.

Lees verder
26 november 2005

Gifstort Shell: Retour afzender

Stort van Troost

Jarenlang heeft Shell chemisch afval vlak naast een prachtig natuurgebied laten storten. Al 30 jaar weigert ze de troep op te ruimen en inmiddels lekt de vervuiling door naar het grondwater.

Lees verder

Pagina's

U bent hier