h

Milieu

15 januari 2006

SP statenfractie: Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

Voor de derde keer in een half jaar tijd was er 15 januari een grote storing bij de Shellraffinaderij in Pernis. Een door brand gescheurde stoomleiding zorgde voor grote geluidsoverlast en de raffinaderij moet gedurende lange tijd weer affakkelen. Honderden bezorgde omwonenden zochten daarop contact met diverse instanties.

Lees verder
14 januari 2006

SP stand in de Westwijk; Handtekeningen tegen gifstort

Vanochtend stond onze stand in de Westwijk. In de strijd tegen de gifstort in de Biesbosch, 200.000ton gifafval dat de Shell in de jaren ’70 heeft laten storten, haalden de SP’ers handtekeningen op voor sanering, en het verzoek tot het nemen van verantwoordelijkheid. De in totaal zo’n bijna 300 ingevulde actiekaarten gaan samen met een zakje gifgrond naar de directie van Shell en naar Staatssecretaris van Geel. Er waren veel positieve reacties bij onze mensen aan de van Baerlestraat en de Wiardi Beckmansingel. Ondanks de kille kou nam het winkelende publiek bij de Albert Heijn, de Bas vd Heijden en de Aldi de moeite om de kaarten te ondertekenen. U hoeft niet de kou in om te tekenen, het kan ook warm achter de pc, via http://www.sp.nl/troost/
SP stand in de Westwijk
Stuur via mail ook stortgrond aan Shell en van Geel!

Lees verder
15 december 2005

SP stand op 'de Loper'; Handtekeningen tegen gifstort

Ook op de markt in Holy, De Loper, was veel aandacht voor onze actie tegen het Shell gif in de Biesbosch.
Tevens kregen we veel gesprekken over van alles en nog wat, de nieuwe zorgwet, de hoge extra kosten in ouderhuisvesting voor verzorging (waren veel ouderen op de markt), en ook over onze strijd tegen de sloop van betaalbare huurwoningen is in het Noorden van Vlaardingen aangekomen.
Stand op de Loper

Lees verder
13 december 2005

Schiftelijke vragen Hemel Hemstead en drijvende daken

Op grond van informatie uit de media zou het bij het ernstige ongeval in Engeland kunnen zijn gegaan om overdruk op een opslagtank met vast dak. Wij weten dat het beleid al jaren is gericht op het vervangen van vaste daken bij nieuwe investeringen door drijvende daken.
Dat stelt ons voor het dilemma de volgende vragen aan u te stellen, wetende dat er nog geen onderzoeksresultaten van Hemel Hemstead zijn.

Lees verder
26 november 2005

Gifstort Shell: Retour afzender

Stort van Troost

Jarenlang heeft Shell chemisch afval vlak naast een prachtig natuurgebied laten storten. Al 30 jaar weigert ze de troep op te ruimen en inmiddels lekt de vervuiling door naar het grondwater.

Lees verder
16 september 2005

Gedeputeerde staten laks in dioxinekwestie Lickebaert

De SP fractie in Provinciale Staten vind de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de schriftelijke vragen over de dioxine besmetting in het Vlaardingse Lickebaertgebied laks en gemakzuchtig. In de antwoorden geven GS aan de oorzaak van de dioxinebesmetting niet te kennen en verder geen vervolgonderzoek in te willen stellen. In plaats daarvan willen GS de grasmonsters die in het najaar worden genomen afwachten.

Lees verder
23 augustus 2005

Schriftelijke vragen over stroomuitval bij Q8

Als gevolg van een stroomstoring bij de Q8 raffinaderij heeft erca 45 minuten lang een uitstoot van zwaveldioxide plaatsgevonden
Na het stilvallen van de raffinaderij van Shell is dit weer een incident waarbij de SP fractie zich zorgen maakt over de veiligheid en gezondheid van mens en milieu.

Lees verder
17 augustus 2005

Schriftelijke vragen nieuw BRZO bedrijf in Vlaardingen

Op website van DCMR constateerden wij dat Vopak Terminal Vlaardingen BV onder het regime van het BRZO gaat vallen na de revisie m.b.t. R50 en R51 stoffen in de loop van 2005.

Lees verder
26 juli 2005

Schriftelijke vragen over stroom uitval Eneco

Als gevolg van een stroomstoring bij Eneco is onder andere de Shell raffinaderij afgebouwd. Als gevolg daarvan is de raffinaderij op 14 en 15 juli aan het affakkelen geweest wat tot een enorme zwarte rookontwikkeling heeft geleid.

Lees verder
7 juli 2005

Schriftelijke vragen over dioxine in het Lickebaert

Naar aanleiding van de herhaalde dioxine problematiek in het Lickebaert gebied is de SP fractie wat verontrust over het gemak waarmee melkveehouderijen “op slot moeten”, de lokale bevolking slecht geïnformeerd word aangaande mogelijke risico van eten uit eigen moestuin en de veroorzakers van de dioxine emissie nu kennelijk niet te vinden blijken te zijn. Naar onze mening komt de dioxine niet zonder eerst de lucht ingeblazen te zijn naar beneden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier