h

Milieu

5 mei 2010

Ammoniaklek bij Tessenderlo Chemie

ammoniaklek

Woensdagochtend 5 mei is er bij Tessenderlo Chemie aan de Maassluisedijk een lek ontstaan in een ammoniaktank. Ammoniak is een giftig en brandbaar gas en kan het milieu verzuren. De SP neemt de zaak serieus op en heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Willem de Man van het SP-Milieualarmteam: “Ammoniak is een gevaarlijk gif, lekkages zijn onacceptabel.”

Lees verder
18 maart 2010

Alsnog gemeentelijke inventarisatie asbest

Op 6 november 2008 diende de SP een voorstel in bij de gemeenteraad om een asbestkansenkaart op te stellen. Deze kansenkaart maakt inzichtelijk waar en wanneer het gevaar van kankerverwekkende asbestdeeltjes groot is. Destijds gaf verantwoordelijk wethouder Robberegt aan dit SP-voorstel niet nodig te vinden. Nu meer dan een jaar later geeft de wethouder in zijn Milieuprogramma 2010 alsnog een asbestkansenkaart in het leven te roepen.

Lees verder
6 januari 2010

Boeren en Poppe in actie tegen dioxine

Eind vorig jaar hebben de boeren van de Lickebaert met vertegenwoordiger van het ministerie van LNV en wetenschappers onderzoeksresultaten besproken. Remi Poppe (oa. Tweede Kamerlid voor de SP) is nu al weer ruim vijf jaar geleden door de boeren gevraagd hen te ondersteunen. Het probleem was dat ze hun koeien in het voorjaar opstal moesten houden omdat er weer een verhoogde concentratie dioxine in de melk was aangetroffen. Poppe is samen met de boeren naar het ministerie van LNV en VROM gegaan omdat dit niet zo verder kon.

Lees verder
30 augustus 2009

Vlaardings afval naar Hengelo

Het bedrijf Twence uit Hengelo gaat met ingang van volgend jaar het huishoudelijk afval van ondermeer Vlaardingen verwerken. Twence heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen en mag daarmee zichzelf de komende zes jaar zekerstellen van de verwerking van een grote hoeveelheid afval. De SP maakt zich zorgen over mogelijk extra onnodig transport gezien op veel kortere afstand ook diverse afvalverwerkers actief zijn.

Lees verder
24 augustus 2009

Bezoek aan Shell Pernis

Vandaag was ik met Wiel Senden (SP-Statenlid Zuid-Holland), Leo de Klein (SP-raadslid Rotterdam) en Edwin de Voigt (fractiemedewerker SP Rotterdam) op bezoek bij Shell Pernis.

Lees verder
11 juli 2009

Bezoek aan Deltalinqs

(Tekst: Arnout Hoekstra) Afgelopen donderdag vond er ontmoeting plaats tussen een afvaardiging van de Vlaardingse gemeenteraad en Deltalinqs. Deze bijeenkomst was georganiseerd om met de branchevertegenwoordiging van de grote industri�le bedrijven in de Rotterdamse haven te spreken over ondermeer bereikbaarheid, economie, veiligheid, milieu en onderwijs.

Lees verder
10 juli 2009

Bezoek aan Van Bentum Recycling Centrale

(Tekst: Arnout Hoekstra)Gisteravond waren wij met een delegatie van de Vlaardingse gemeenteraad, college en ambtelijke ondersteuning te gast bij BRC. Dit bedrijf ligt aan lijnrecht tegenover Vlaardingen aan de overkant van de Nieuwe Waterweg, op de Vondelingenplaat op de kruising met de Oude Maas. De BRC-groep beschikt over 8 vestigingen verspreid over Nederland, te weten Utrecht, Zaandam, Heerhugowaard, Alphen a/d Rijn, Heerenveen, Vondelingenplaat, Venlo en Moerdijk. Met 36 hectare is Vondelingenplaat de grootste locatie van BRC.

Lees verder
22 november 2008

Op bezoek bij de straatvegers

(Tekst: Arnout Hoekstra) Het is zaterdagochtend, het is vroeg, het is guur en nog donker. Hagel en sneeuw gieren om mijn oren als ik van huis richting de Zuidbuurtseweg vertrek. Vandaag loop ik een ochtend mee met de mannen van de bladvegerij. Bij de uitvalsbasis aan de Zuidbuurtseweg tref ik ook Kees Borsboom en Jack Tsang van de fractie van GroenLinks. In het portaal van de boerderij van de gemeentewerken ligt een kat genoegzaam te spinnen. Het is poes Karel die alhier zijn thuis heeft gevonden. De koffie warmt ons, voorbereidend op de kou de ons te komen staat. We krijgen oranje, reflecterende, jassen aangereikt en gaan na een kort gesprek op zoek naar de veegwagens. Er is weinig tijd te verliezen want er staat ons een hoop te doen, de tijd van het jaar hebben immers de bomen doen beslissen zich van hun bladeren te ontdoen.

Lees verder
25 september 2006

Gemeente Vlaardingen neemt asbestprobleem niet serieus

Uit een onderzoekje van SP raadslid Alke van Marsbergen, blijk dat de gemeente Vlaardingen het niet zo nauw neemt met de wet en regelgeving over asbest. Uit het overzicht van de gemeente 2000 t/m 2005 blijkt dat bij drie locaties; Markt 11, Hoflaan 43 en Industieweg 9, asbest sanering noodzakelijk is. Het is nu eind 2006 en de noodzakelijke sanering is slechts deels gedaan. Bij navraag bij het verantwoordelijk departement wordt gesteld dat dit een gevolg is van onvoldoende financiële middelen. Dit is voor de SP fractie onacceptabel,het kan nooit zo zijn dat financiele middelen boven de gezondheid van de gebruikers van de desbetreffende panden wordt geplaatst

Lees verder
11 juni 2006

Spaarlamp slechts druppel

SP fractie Vlaardingen verbaasd over de uit voering motie:ter ondersteuning van de financieel zwakkeren in Vlaardingen .

Lees verder

Pagina's

U bent hier