h

Milieu

12 april 2006

Dioxineproblematiek hoger op de agenda

Op woensdag 12 april heeft een uitgebreide delegatie van melkveehouders en bewoners van het Lickebaert gebied tussen Vlaardingen en Maassluis gesproken met de Directeur - Generaal van Milieu, Drs. Hans van der Vlist.

Lees verder
6 maart 2006

SP Statenfractie tevreden met extra bodemmonsters Lickebaert

De SP fractie in provinciale Staten is tevreden met de extra bodemmonsters die in de Lickebaertpolder genomen worden. Tot in de nazomer van dit jaar worden tweemaandelijks op twee locaties grasmonsters verzameld om meer inzicht te krijgen in de dioxineconcentraties. Eerder lieten Gedeputeerde Staten weten dat extra bodemmonsters niet nodig waren maar de Voedsel en Warenautoriteit namen wel hun verantwoordelijkheid en voeren de bodemmonsters al sinds begin dit jaar toch uit.

Lees verder
3 maart 2006

Dioxine probleem Lickebaertgebied moet worden aangepakt

Na de grote dioxine affaire begin jaren '90, is er alweer een dioxine probleem in het Lickebaertgebied tussen Vlaardingen en Maassluis.
Bewoners en melkveehouders hebben Remi Poppe gevraagd om hen als adviseur te helpen. Remi heeft dat natuurlijk graag gedaan. De laatste melkveehouders in het Lickebaertgebied moeten hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen. Ze hebben extra kosten vanwege de dioxine omdat ze de koeien na de winter langer op stal moeten houden vanwege opgehoopte dioxine in het gras dat in de winter niet begraasd word en niet groeit. Deze extra kosten wil Poppe vergoedt zien, omdat de melkveehouderij in dit gebied toch al geen 'vetpot' is voor de gezinsbedrijven. Zonder de melkveehouders zal de kwaliteit van het gebied in de Zuidbuurt, tussen Vlaardingen en Maassluis, snel verpieteren. We moeten niet willen dat dit laatste stukje 'boerenland' in onze gemeente Vlaardingen zonder melkveehouders komt te zitten. De koeien moeten we in de zomer jn de wei kunnen blijven zien. Als voormalig Tweede Kamerlid heeft hij nog zo zijn contacten bij het ministerie van Landbouw en Milieuhygiene.

Lees verder
27 februari 2006

Vlaardingen staat bloot aan radioactieve-straling

De SP werd getipt over de aanwezigheid van schadelijke radioactieve straling aan de Waterleidingstraat te Vlaardingen. Na onderzoek is gebleken dat deze wordt veroorzaakt door röntgentechnisch lasonderzoek aan de Koning Wilhelminahaven. Radioactieve straling kan gevaar opleveren, met name bij zwangere vrouwen. De SP is bezorgd, en stelde de volgende vragen..

Lees verder
21 februari 2006

Wederom gefaald bij voorlichting tijdens grote havenbrand

Wederom gaat het mis met de publieksvoorlichting tijdens een brand aan de Vulcaanhaven die rond 17:20 uur plaatsvond..
Politie kwam om circa 18:00 uur met meldingen van ramen en deuren sluiten en had als advies radio Rijnmond aan te zetten, wat op de 14e verdieping van de aldaar gelegen Bolder niet werdt gehoord, dit werd de bewoners van deze etage pas later vernomen en er werd besloten het advies van de politie op te volgen en te bellen naar Radio Rijnmond, dit hielp niet want zij wisten van niets.

Lees verder
10 februari 2006

Afvalheffing kan €30 lager

De verkoop van aandelen van de AVR zal Vlaardingen op korte termijn een bedrag opleveren van ca. € 15,6 miljoen. De vraag werpt zich dan op voor welk doel dit bedrag moet worden aangewend. De SP-fractie vindt het voor de hand liggen, dat de opbrengst ten goede komt aan het doel waarvoor oorspronkelijk de aandelen zijn verworven, t.w. de afvalverwerking.

Lees verder
10 februari 2006

SP stelt vragen over asbest in openbare gebouwen

Naar aanleiding van een krantenbericht waarin het Comité Asbestslachtoffers in Hoorn eist dat er een snelle asbestinventarisatie en sanering in scholen en openbare gebouwen moet komen, heeft de SP fractie in Vlaardingen die al sinds de jaren zeventig actief betrokken is bij de strijd tegen het gebruik van asbest gemeend wederom vragen te moeten stellen aan het college.

Lees verder
16 januari 2006

Dioxine in de Vlaardingse Lickebaertpolder

De SP statenfractie van Zuid Holland heeft vragen gesteld over het bodemonderzoek in de Lickebaertpolder. Het geluid gaat dat er in de polder naast gras ook bodemmonsters zijn genomen. Dit terwijl de Gedeputeerde Staten vorig jaar september aangaf dat grondmonsters geen nut zouden hebben. De SP wil graag weten wat de uitkomsten van dit bodemonderzoek zijn, en of het dioxine gehalte weer in toegenomen.

Lees verder
15 januari 2006

SP statenfractie: Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

Voor de derde keer in een half jaar tijd was er 15 januari een grote storing bij de Shellraffinaderij in Pernis. Een door brand gescheurde stoomleiding zorgde voor grote geluidsoverlast en de raffinaderij moet gedurende lange tijd weer affakkelen. Honderden bezorgde omwonenden zochten daarop contact met diverse instanties.

Lees verder
14 januari 2006

SP stand in de Westwijk; Handtekeningen tegen gifstort

Vanochtend stond onze stand in de Westwijk. In de strijd tegen de gifstort in de Biesbosch, 200.000ton gifafval dat de Shell in de jaren ’70 heeft laten storten, haalden de SP’ers handtekeningen op voor sanering, en het verzoek tot het nemen van verantwoordelijkheid. De in totaal zo’n bijna 300 ingevulde actiekaarten gaan samen met een zakje gifgrond naar de directie van Shell en naar Staatssecretaris van Geel. Er waren veel positieve reacties bij onze mensen aan de van Baerlestraat en de Wiardi Beckmansingel. Ondanks de kille kou nam het winkelende publiek bij de Albert Heijn, de Bas vd Heijden en de Aldi de moeite om de kaarten te ondertekenen. U hoeft niet de kou in om te tekenen, het kan ook warm achter de pc, via http://www.sp.nl/troost/
SP stand in de Westwijk
Stuur via mail ook stortgrond aan Shell en van Geel!

Lees verder

Pagina's

U bent hier