h

Milieu

16 mei 2006

Actie tegen gifstort op aandeelhoudersvergadering Shell

Aandeelhoudersvergadering
SP-Kamerlid Krista van Velzen heeft vanmiddag op de aandeelhoudersvergadering van Shell een begin gemaakt met het saneren van een gifstort van Shell. Met actievoerders uit Dordrecht, Vlaardingen en Den Haag heeft ze vandaag namens duizenden mensen uit het hele land zakken vervuilde grond overhandigd aan het bedrijf. Shell liet in de jaren zeventig door een onderaannemer tonnen gif dumpen bij het kwetsbare natuurgebied de Biesbosch.

Lees verder
12 mei 2006

Vlaardingse SP'ers op aandelenvergadering Shell

Op 16 mei aanstaande zullen SP leden uit o.a. Vlaardingen samen met SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen beginnen met het saneren van een gifstort van Shell. Vanaf 1965 heeft Shell via een onderaannemer naar schatting 200.000 ton met olie, calciumhydroxide, katalysatorafval, kwik en silicagel vervuilde grond laten storten op de stort van Troost in de Biesbosch. Al 30 jaar weigert Shell de troep op te ruimen. Van Velzen: 'Ik ga toch niet wachten tot het gif het natuurgebied in lekt. Ik heb alvast een gedeelte van de stort afgegraven en hoop dat Shell zich houdt aan de eigen reclameslogan 'Waar u stopt gaat Shell verder'. In Vlaardingen heeft de SP afgelopen maanden honderden protestkaarten laten ondertekenen; op de weekmarkten op het Veerplein en op de Loper, op de van Hogendorplaan en bij de supermarkten aan de van Baerlestraat in de Westwijk. Deze zullen we op 16 mei aanbieden aan de Shell.

Lees verder
12 april 2006

Dioxineproblematiek hoger op de agenda

Op woensdag 12 april heeft een uitgebreide delegatie van melkveehouders en bewoners van het Lickebaert gebied tussen Vlaardingen en Maassluis gesproken met de Directeur - Generaal van Milieu, Drs. Hans van der Vlist.

Lees verder
6 maart 2006

SP Statenfractie tevreden met extra bodemmonsters Lickebaert

De SP fractie in provinciale Staten is tevreden met de extra bodemmonsters die in de Lickebaertpolder genomen worden. Tot in de nazomer van dit jaar worden tweemaandelijks op twee locaties grasmonsters verzameld om meer inzicht te krijgen in de dioxineconcentraties. Eerder lieten Gedeputeerde Staten weten dat extra bodemmonsters niet nodig waren maar de Voedsel en Warenautoriteit namen wel hun verantwoordelijkheid en voeren de bodemmonsters al sinds begin dit jaar toch uit.

Lees verder
3 maart 2006

Dioxine probleem Lickebaertgebied moet worden aangepakt

Na de grote dioxine affaire begin jaren '90, is er alweer een dioxine probleem in het Lickebaertgebied tussen Vlaardingen en Maassluis.
Bewoners en melkveehouders hebben Remi Poppe gevraagd om hen als adviseur te helpen. Remi heeft dat natuurlijk graag gedaan. De laatste melkveehouders in het Lickebaertgebied moeten hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen. Ze hebben extra kosten vanwege de dioxine omdat ze de koeien na de winter langer op stal moeten houden vanwege opgehoopte dioxine in het gras dat in de winter niet begraasd word en niet groeit. Deze extra kosten wil Poppe vergoedt zien, omdat de melkveehouderij in dit gebied toch al geen 'vetpot' is voor de gezinsbedrijven. Zonder de melkveehouders zal de kwaliteit van het gebied in de Zuidbuurt, tussen Vlaardingen en Maassluis, snel verpieteren. We moeten niet willen dat dit laatste stukje 'boerenland' in onze gemeente Vlaardingen zonder melkveehouders komt te zitten. De koeien moeten we in de zomer jn de wei kunnen blijven zien. Als voormalig Tweede Kamerlid heeft hij nog zo zijn contacten bij het ministerie van Landbouw en Milieuhygiene.

Lees verder
27 februari 2006

Vlaardingen staat bloot aan radioactieve-straling

De SP werd getipt over de aanwezigheid van schadelijke radioactieve straling aan de Waterleidingstraat te Vlaardingen. Na onderzoek is gebleken dat deze wordt veroorzaakt door röntgentechnisch lasonderzoek aan de Koning Wilhelminahaven. Radioactieve straling kan gevaar opleveren, met name bij zwangere vrouwen. De SP is bezorgd, en stelde de volgende vragen..

Lees verder
21 februari 2006

Wederom gefaald bij voorlichting tijdens grote havenbrand

Wederom gaat het mis met de publieksvoorlichting tijdens een brand aan de Vulcaanhaven die rond 17:20 uur plaatsvond..
Politie kwam om circa 18:00 uur met meldingen van ramen en deuren sluiten en had als advies radio Rijnmond aan te zetten, wat op de 14e verdieping van de aldaar gelegen Bolder niet werdt gehoord, dit werd de bewoners van deze etage pas later vernomen en er werd besloten het advies van de politie op te volgen en te bellen naar Radio Rijnmond, dit hielp niet want zij wisten van niets.

Lees verder
10 februari 2006

Afvalheffing kan €30 lager

De verkoop van aandelen van de AVR zal Vlaardingen op korte termijn een bedrag opleveren van ca. € 15,6 miljoen. De vraag werpt zich dan op voor welk doel dit bedrag moet worden aangewend. De SP-fractie vindt het voor de hand liggen, dat de opbrengst ten goede komt aan het doel waarvoor oorspronkelijk de aandelen zijn verworven, t.w. de afvalverwerking.

Lees verder
10 februari 2006

SP stelt vragen over asbest in openbare gebouwen

Naar aanleiding van een krantenbericht waarin het Comité Asbestslachtoffers in Hoorn eist dat er een snelle asbestinventarisatie en sanering in scholen en openbare gebouwen moet komen, heeft de SP fractie in Vlaardingen die al sinds de jaren zeventig actief betrokken is bij de strijd tegen het gebruik van asbest gemeend wederom vragen te moeten stellen aan het college.

Lees verder
16 januari 2006

Dioxine in de Vlaardingse Lickebaertpolder

De SP statenfractie van Zuid Holland heeft vragen gesteld over het bodemonderzoek in de Lickebaertpolder. Het geluid gaat dat er in de polder naast gras ook bodemmonsters zijn genomen. Dit terwijl de Gedeputeerde Staten vorig jaar september aangaf dat grondmonsters geen nut zouden hebben. De SP wil graag weten wat de uitkomsten van dit bodemonderzoek zijn, en of het dioxine gehalte weer in toegenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier