h

Vervoer

14 september 2015

SP blijft in verzet tegen zesbaanssnelweg

Foto: Willem Zwikker / Anja Hoogewerff

Zaterdag 5 september jl.  was er in de Wijnboerderij aan de Zuidbuurt een bijeenkomst tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Een zeer goed bezochte bijeenkomst waarbij  duidelijk te zien was dat het verzet tegen de Blankenburgtunnel leeft onder de Vlaardingers. Daarbij waren er ook veel vertegenwoordigers van de Vlaardingse politiek aanwezig zo ook de SP.

Lees verder
15 februari 2015

Blankenburgtunnel nutteloos?

Naar aanleiding van een artikel op Vlaardingen 24 heeft de SP-fractie vragen gesteld over de noodzaak van de Blankenburgtunnel.
In het artikel wordt een
rapportage die minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur & Milieu) naar de Tweede kamer heeft gestuurd aangehaald, waarin de file top 10 staat. De A20 (Hoek van Holland - Gouda) staat sinds vorige zomer op de eerste plaats in de File Top 10. Ook de A16 (derde) en de A13 (zesde) staan hoog in het lijstje.
Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen op de A20 in 2022 tot het verleden behoren, dan gaat de verbinding A13-A16 open.

Lees verder
10 december 2014

SP stelt vragen over verkeersbesluit gehandicapten- parkeerplaatsen

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om venstertijden in te stellen voor gehandicapten- parkeerplaatsen heeft tot verbazing geleid bij de fractie van de SP. In het nieuwe verkeersbesluit kunnen mensen met een gehandicaptenkaart tussen 6 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends geen recht meer maken op een gehandicaptenparkeerplaats. Dit omdat de parkeerdruk op sommige parkeergebieden te hoog zou zijn.

Lees verder
3 mei 2014

Nog niet klaar met de tunnelvisie

Het verzet tegen de onnodige en onze leefomgeving slopende plannen voor de Blankenburgtunnel is nog niet gestopt.
De fracties  van SP en GroenLinks in de Eerste Kamer hebben nog veel vragen niet beantwoord gekregen.
Intussen groeit het verzet tegen deze plannen gestaag door.
De bomen van het 2e Volksbos, door ruim 800 bewoners op initiatief van Groeiend Verzet geplant,  en de vorig jaar op kroningsdag geplante Koningslinde aan de Zuidbuurt, zitten nu al mooi in voorjaarsblad.
Natuurmonumenten bericht het volgende;

Lees verder
9 september 2013

Bijeenkomst met vrachtwagen chauffeurs

VW
Op zaterdag 7 september was er een bijeenkomst over de prolematiek met chauffeurs uit de oostbloklanden.
De SP was aanwezig bij deze bijeenkomst met 2e kamerlid Paul Ulenbelt en fractievoorzitter Ingrid Wijker, laatstgenoemde heeft een kort verslag gemaakt over de bijeenkomst.

Lees verder
7 april 2013

Agrarische bestemming: zesbaansweg of volksbos


Het huidige bestemmingsplaan geeft aan dat het gebied waar een nieuw Volksbos is herrezen een agrarische bestemming heeft, dit wil zeggen dat dit gebied bestemt is voor land en tuinbouw.
Volgens de SP fractie is een Volksbos een tuin geplaatst door zeker honderden Vlaardingers en meer agrarisch dan een zesbaansweg die 2 meter boven het maaiveld komt.
Mede daarom heeft raadslid Frank Hoogervorst namens de SP fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
28 maart 2013

Aanplant 2e Volksbos was een geweldig evenement

Meer dan 700 honderd enthousiaste mensen planten 1700 bomen en struiken.
Groeiend Verzet heeft door Dubbelklik.nl deze video laten maken.
Aan alle bomenplanters zal Groeiend Verzet vragen de video met een persoonlijke brief er bij aan de Kamerleden te sturen.
Volgens Groeiend Verzet zijn we, voordat de eerste schop voor de desastreuze tunnel plannen de grond in zou kunnen gaan, al snel 4 jaar verder.
Het zal tegen die tijd een prachtig bos zijn. Met dit 2e Volksbos zullen (hoopt Groeiend Verzet) de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers wel even achter de oren moeten krabben
of ze wel goed bezig zijn als ze het 'handjeklap regeerakkoord' uit willen laten voeren.
Vooral die Kamerleden die altijd tegen de Blankenburgtunnel waren, voor de verkiezingen!

Lees verder
16 maart 2013

Groeiend verzet tegen Blankenburgsnelweg

Volksbos
Zo’n 700 mensen hebben zaterdagochtend in Vlaardingen een bos opgeworpen tegen de komst van de PvdA/VVD-asfaltmachine. Het kabinet Rutte-Asscher wil kost wat kost de aanleg van de Blankenburgtunnel doorzetten, met desastreuze gevolgen voor het eeuwenoude cultuurlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis. Het tweede Vlaardingse Volksbos is een duidelijk signaal richting de minister: Geen Blankenburgtunnel in ons recreatiegebied!

Lees verder
20 februari 2013

Aanleg Blankenburgtunnel ‘dwarsbomen’ met aanplant van een tweede Volksbos

Beste SP leden en sympathisanten.
Het zou heel goed zijn als ook u mee gaat doen aan deze actie om de aanleg van de Blankenburgtunnel te ‘dwarsbomen’.
Sommige denken dat de Blankenburgtunnel van belang is voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid van ‘de overkant’ en als ‘vluchtroute’ bij industriële calamiteiten . Dat is niet zo. Berekeningen van Rijkswaterstaat zelf geven aan dat de verkeersdrukte niet toe maar afneemt. Feit is dat het meeste vrachtverkeer niet naar het noorden maar naar het oosten gaat. Feit is dat met deze tunnel de druk op de A20 zal kunnen toenemen, en vastlopen. Feit is dat bij ernstige calamiteiten, die evacuatie noodzakelijk zal maken, je tegen de wind in of dwars op de heersende wind weg moet. Deze tunnel zal precies in de heersende windrichting liggen! Het zal ons natuur en recreatiegebied verzieken. Moeten we niet willen, onze gezondheid (fijstof zal toenemen) en de kwaliteit van onze woon en werkomgeving is ook een belangrijk economisch gegeven.

Lees verder
9 januari 2013

Kamervragen over verhoging parkeertarieven Vlietland Ziekenhuis

SP-Tweede Kamerlid Henk van GervenSP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan minister Schippers (VWS) over de verhoging van de parkeertarieven door het Vlietland ziekenhuis. Het ziekenhuis maakt door de verhoging winst op het parkeren, en financiert daarmee mede de zorg van de patiënten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier