h

Vervoer

25 oktober 2008

SP haalt alles binnen op parkeerbeleid


In 2006 is de SP de parkeerdiscussie ingegaan met de eis dat de parkeergarages 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zouden moeten zijn, dat er voor het gebruik een eerlijker tarief moet worden berekend en dat er een betaalbare overall-vergunning voor verloskundigen en huisartsen moest komen. Eerder gaf wethouder Robberegt al aan de tariefbepaling voor de garages van 60 minuten terug te brengen naar 8 en met een vergunning te komen voor zorgverleners. Met het verschijnen van de laatste versie van de parkeernota wordt ook aan de 24/7 eis voldaan.

Lees verder
22 september 2008

Twijfel over succesvolle implementatie OV-chip

Geen vertrouwen in OV-chipkaart

Vandaag trokken de consumentenorganisaties zich terug uit het overleg met de staatssecretaris over de invoering van de OV-chipkaart. De consumentenorganisaties zeggen “er geen vertrouwen meer in te hebben dat de nadelen aan het elektronische vervoerbewijs nog omgezet zullen worden in voordelen”. De prijs, de privacy en de praktische problemen met overstappen zijn volgens ANWB, CG-raad, Consumentenbond, LSVb en Rover na vier jaar praten nog steeds niet opgelost.

Lees verder
16 september 2008

De stoep is stuk

Trottoir Churchillsingel

De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de verschrikkelijk slechte toestand van de stoep aan de Churchillsingel.De stoep is stuk, de mensen klagen en er wordt niets aan gedaan. Ondertussen is er sprake van een gevaarlijke en wanstaltige situatie. Fractievoorzitter Hoekstra vindt het vreemd dat dit niet wordt verholpen en eist opheldering van het college.

Lees verder
16 september 2008

SP start campagne gratis OV voor jong en oud

Gratis Openbaar Vervoer!


Op zaterdag 20 september gaat de SP campagne voor gratis openbaar vervoer voor 65-plus en 12-min in de stadsregio Rotterdam van start. Met actiekaarten en posters trekt een flinke ploeg SP-ers uit de regio per metro, tram en bus langs OV-knooppunten, markten en winkelcentra om mensen op te roepen de actie te ondersteunen en om handtekeningen op te halen. De 'karavaan' start om 11:00 uur bij station Blaak in Rotterdam.

Lees verder
30 mei 2008

Per minuut betalen voor parkeren kan wél!

Parkeergarage Afrol, VlaardingenVorige maand reageerde wethouder Robberecht op het reeds jaren door de SP gevoerde pleidooi aangaande betalen per minuut in parkeergarages. Al jaren pleit de SP voor betalen per minuut in parkeergarages in strijd tegen het beleid waarin automobilisten worden beduvelt door veelal meer kosten te rekenen dan de daadwerkelijke parkeerduur. Als geste gaf de wethouder in de Uitvoeringsnota Parkeren aan voornemens te zijn het tarief in de toekomst te berekenen in eenheden van 8 minuten. In reactie op verdere pogingen van de SP om het tarief terug te brengen naar 1 minuut gaf de wethouder aan dat dit technisch onmogelijk is.

De Telegraaf van vandaag meld: “Parkeren wordt rechtvaardiger. Gemeenten komen met een nieuw betaalmiddel, de Yellowbrick-kaart, waarmee per minuut parkeerheffing gerekend kan worden”.

Het kan dus wel. En het gebeurt al in zeker 10 gemeenten. De SP heeft dan ook direct aan de bel getrokken en eist opheldering van de wethouder.

Lees verder
19 januari 2008

Parkeerbonnen voor artsen belachelijk

Wie fout parkeert heeft het volste recht op een bekeuring, dat is logisch. Om in een spoedgeval de huisarts of verloskundige te dwingen om eerst rustig een wettelijk aangeduide parkeerplaats te zoeken is immoreel.
Toch gebeurt het regelmatig dat in Vlaardingen de hulpverlener na een huisbezoek een gele bon onder de ruitenwisser terugvindt.

Een SP enquête onder Vlaardingse hulpverleners gaf het omvangrijke probleem en de grote ergernis bloot.
Zo vertelde een huisarts: “Regelmatig word ik beboet bij dringend huisbezoek. Als je ze aanspreekt en de situatie uitlegt gaan ze nog moeilijk doen ook, alsof ze niet geloven dat je écht met spoed zojuist iemand met een hersenbloeding hebt moeten helpen. Politie is bij voorbaad wantrouwend en de bezwaarprocedure is een ramp. Na maanden krijg je dan vanuit Utrecht een brief van het Openbaar Ministerie met een meest stompzinnige weerlegging.”

Hulpverleners moeten zich bezighouden met hulpverlenen, en niet met het schrijven van bezwaarschriften voor de zoveelste bekeuring. Foutparkeren voor huisartsen en verloskundigen moet in spoedgevallen worden gedoogd. Er staat nu een kadernota parkeerbeleid op de agenda, dus een goed moment om met een redelijke oplossing te komen.

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft de kwestie tijdens de commissiebehandeling aangekaart bij parkeerwethouder Jan Robberecht. Wethouder Robberegt heeft Hoekstra toegezegd het bonnenbeleid te zullen opnemen met de politie en burgemeester Tjerk Bruinsma. Hoekstra wacht deze toezegging met vertrouwen af, maar mocht dit niets worden, dan laten we het niet in de vergetelheid afzinken. Hoekstra: “Hulpverleners hebben niet alleen het recht maar ook de plicht om hulpbehoevende te helpen, de overheid mag de artseneed geen strobreedte in de weg liggen. De SP zal strijden om de weg vrij te banen.”

Lees verder
28 november 2007

Buurthuis weer toegankelijk na brandbrief SP

Eind oktober stelde de SP de slechte situatie van openbare gebied rond het buurthuis VOJ bij het college aan de orde. Als gevolg van alle herstructureringswerkzaamheden was de straat hevig gehavend en de omgeving onverlicht. Kortom een onveilige situatie voor de –veelal oudere- bezoekers, zelfs zo ernstig dat veel bezoekers weg bleven om dat ze het bezoek niet meer aandurfde.

Nu een maand later hebben wij een brief namens het college mogen ontvangen met daarin de vermelding van de uitgezette werkzaamheden die de situatie moeten bevorderen. De buurtbewoners, bezoekers en de voorzitter van het VOJ hebben ons bevestigd dat de situatie is verbeterd. Wij zijn erg blij dat de verlichting aan de Van Limburg Stirumstraat en aan het Trimpad weer is hersteld, en dat voorzieningen zijn getroffen om de ingang van het VOJ-gebouw beter te verlichten. Ook zien wij vol vertrouwen uit naar de toegezegde verbeteringen rondom het overlast van de bouwwerkzaamheden en de overige ontbrekende verlichting.

Lees verder
3 augustus 2007

Realisatie geluidsscherm A20/Westwijk vertraagd

De realisatie van het geluidsscherm langs de A20, ter hoogte van de Westwijk is wederom vertraagd. Door de vondst van twee forse waterleidingen is de aanleg voorlopig uitgesteld tot najaar van 2007.
SP Fractievoorzitter vroeg hierover opheldering aan wethouder Versluijs na klachten uit de wijk. Zo zijn eind vorig jaar al de bomen gekapt en de grond bouwrijp gemaakt, hierdoor is het er niet mooier op geworden, en is het geluidsdempende effect van de bomen verloren gegaan zodat de overlast er alleen maar erger op geworden. Gisteren reageerde de wethouder met een notitie over de stand van zaken.

Lees verder
25 juni 2007

SP bezorgd over bereikbaarheid hulpdiensten bij met hekken afgesloten wegen

De SP fractie heeft helaas moeten vernemen dat de ambulancedienst wederom niet in staat was in een noodgeval tot aan de voordeur van een patient te rijden. Een ambulance was opgeroepen om spoedeisende hulp te verlenen aan de 1e van Leijdengaelstraat, waar een patiënt in elkaar was gezakt na een zwaar hartinfarct. De ambulance was snel ter plaatse, maar de broeders moesten de ambulance aan het begin van de straat achterlaten, omdat de doorgaande weg doormiddel van hekken is afgesloten. Gezien de urgentie van de melding waren de broeders niet in staat om tijdig een passende sleutel te zoeken. Noodgedwongen hebben ze de brancard om de hekken moeten manoeuvreren om vervolgens naar die woning waar van het slachtoffer te rennen. Deze vervelende gebeurtenis bewijst wederom dat het plaatsten van hekken voorzien van allerlei verschillende sloten/sleutels levensbedreigende situatie’s kan veroorzaken, en misschien al veroorzaakt heeft. Wij zijn van mening dat het uiterste noodzaak is om er voor te zorgen dat zowel brandweer als ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn om mensenlevens te redden.

Lees verder
10 februari 2007

Veiligeschoolzone Westwijk eindelijk aangepast

Na meerdere male vragen stellen is deze week dan eindelijk de bushalte in de veilige schoolzone bij basisschool de Westwijzer verplaatst. Hierdoor kunnen ook de jongste Vlaardingers weer veilig naar school.

Lees verder

Pagina's

U bent hier