h

Vervoer

15 juni 2009

Opinie: Nederland binnenvaartland

Nederland binnenvaartland
Door Willem de Man - Nederland heeft in de scheepvaart een zeer lange traditie, onze vaarwegen zijn van oudsher de veiligste routes. Ons land is de delta van de Maas en de Rijn, mede daardoor is ons land al eeuwen internationaal gebruikt voor de aan- en afvoer van goederen per schip.Dit is vandaag de dag nog steeds het geval, grote zeeschepen doen onze zeehavens aan en vandaar uit worden de goederen naar Nederland en ons achterland vervoerd. Andersom is ook het geval, goederen van ons achterland en worden via Nederlandse havens over de gehele wereld getransporteerd.

Lees verder
2 juni 2009

Blauwe cirkels glad en gevaarlijk


De SP-fractie heeft opheldering gevraagd over de grote gekleurde symbolen op het wegdek binnen de veilige schoolzone’s. Deze symbolen kunnen glad en gevaarlijk zijn voor motorrijders en wielrenners. De Motorrijders Actie Groep haalt in haar verenigingsblad Mag-a-zine deze maand hard uit naar de gemeente Vlaardingen.

Lees verder
15 mei 2009

Gratis openbaar vervoer voor alle 65plussers

Naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie voor gratis openbaar vervoer kwam de raad donderdagavond te spreken over een voorstel hiertoe van het college. De SP, die deze motie destijds steunde en groot voorstander is van vrij openbaar vervoer is echter niet tevreden. SP-raadslid Erica Toering: “De wethouder wil het gratis openbaar vervoer slechts beperken voor ouderen onder de 120% van het minimumloon. De SP wil ook de overige 65plussers het OV in helpen”

Lees verder
15 mei 2009

Voor mobiliteit, tegen onzinnige A4

Tijdens de commissievergadering kwam de gemeenteraad te spreken over het voornemen van minister Eurlings om op korte termijn over te gaan tot de aanleg van de A4 Midden-Delfland. De SP is voor het oplossen van mobiliteitsproblemen, maar is er niet van overtuigd dat de aanleg van deze snelweg tussen Vlaardingen en Den Haag daar een bijdrage aan gaat leveren.

Lees verder
13 april 2009

Parkeerplaatsen Nieuwlandstraat blijven behouden, parkeerbeugels van de baan

Parkeergarage aan de Nieuwlandstraat
De parkeerplaatsen in de Nieuwlandstraat blijven in handen van de gemeente, de omwonenden behouden hun plek in deze garage, de plannen voor parkeerbeugels zijn van de baan en er wordt een bijeenkomst met de omwonende belegd. Dit zijn de conclusies van de gemeente Vlaardingen naar aanleiding van vragen van de SP over ontwikkelingen in deze parkeergarage. Het college van B&W gaat diep door het stof en komt terug op een aantal eerder aangekondigde maatregelen.

Lees verder
1 april 2009

Vraagtekens bij brandveiligheid parkeergarage
SP-raadslid Alke van Marsbergen stelt vraagtekens bij de brandveiligheid van de parkeergarage Centrum/Stadhuis. Tijdens een onderzoek in opdracht van de SP naar de brandveiligheid van openbare gebouwen is gebleken dat de parkeergarage Centrum/Stadhuis aan de Maassluisedijk op een aantal aspecten niet aan de voorschriften voor brandveiligheid en het Bouwbesluit voldoet.

Lees verder
26 maart 2009

Parkeergarage kan beter


Afgelopen week heeft het Platform Detailhandel het rapport ‘Nationale parkeertest 2009’ gepubliceerd. In dit onderzoek is ook de Vlaardingse parkeergarage ‘Liesveld’ betrokken. De SP is blij met dit onderzoek en hopen dan ook dat er dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Lees verder
25 januari 2009

Slapen voor een nachttrein

ROOD in actie voor nachttrein

In de nacht van zaterdag 24 januari op zondag 25 januari heeft ROOD Vlaardingen deelgenomen aan een actie van de Haarlemse SP-jongeren. ROOD heeft met een groot aantal jongeren “geslapen” in de hal van station Haarlem. Dit werd gedaan om aandacht te vragen voor de actie voor een nachttrein tussen Amsterdam en Haarlem die ROOD aan het voeren is.

Lees verder
4 november 2008

Duizenden handtekeningen gratis OV voor Opstelten

Afgelopen weken haalde de SP afdeling Vlaardingen honderenden handtekeningen op voor gratis OV. Ook de andere SP afdelingen in de regio gingen met de actie de straat op. De SP zal woensdag 5 november de duizenden handtekeningen voor gratis openbaar vervoer aanbieden aan de voorzitter van de Regioraad op het Stadhuis van Rotterdam. Met actiekaarten en posters trokken SP’ers uit de regio per metro, tram en bus langs OV-knooppunten, markten en winkelcentra om mensen op te roepen de actie te ondersteunen en om handtekeningen op te halen. Mensen uit de regio reageerden enthousiast en tekenden massaal. Een Schiedamse:"Ik vond het een goed idee van Rotterdam om met gratis openbaar vervoer te beginnen. Jammer dat het nu gestopt is. Maar wel vreemd dat mijn zus me gratis vanuit Rotterdam kon opzoeken in Schiedam en ik gewoon moest betalen de andere kant op."

Lees verder
30 oktober 2008

Debat over de Parkeernota

Zie hieronder de bijdrage van de SP in de behandeling van de nieuwe parkeernota. Het volledige debat is terug te zien via: http://vlaardingen.raadsinformatie.nl/


Deel 1

Deel 2

Lees verder

Pagina's

U bent hier