h

Vervoer

10 februari 2007

SP Alarmteam in actie tegen gevaarlijke verkeerssituatie

Zaterdagavond 10 februari kreeg de SP een melding dat er een onveilige situatie was ontstaan aan de Broekweg. Vanwegen de openbare werken is er een gedeelte van de Broekweg open gebroken en liep de verharde weg over in een onverharde weg. Het was alleen erg jammer dat dit niet zo goed verlicht is maar de wegafzetting ontbrak. Daarbij kwam nog dat de aannemer die daar bezig is een grote hoop puin midden op de weg had gedeponeerd.

Lees verder
15 januari 2007

College doet niets voordat kalf is verdronken

Als SP gemeente raadslid begrijp ik niet dat een college zo slordig om kan gaan met de veiligheid van, met name, de jongste burgers van Vlaardingen. Als SP fractie hebben we al twee keer aan dit college uitgelegd dat er iets mis is met de veilige schoolzone in de Westwijk. De eerste keer was tijdens de begroting en de tweede keer was een maand later tijdens het vragen halfuurtje voor raadsleden. Beide keren gaf dit college aan dat ze inderdaad een foutje hadden gemaakt in deze zogenaamde veilige schoolzone. En ook gave ze aan dit probleem met het hoogst mogelijk tempo te gaan oplossen, deze toezeggingen zijn nu 3 maanden oud en er is in de Westwijk echter nog niets veranderd. Het lijkt er sterk op dat eerst het kalf moet verdrinken alvorens dit college de put gaat dempen.

Lees verder
10 januari 2007

Rapport: (Nieuwe) feiten over rijksweg A4 Midden Delfland

Rijkswaterstaat en Karla Peijs; de minister van Verkeer en Waterstaat, misleiden de Tweede Kamer, provincie, aangrenzende gemeenten, belanghebbende organisaties en de automobilisten over de verkeersproblemen in Zuid Holland. Er worden bewust gegevens achtergehouden die vaststellen dat een A4 tussen Delft en Schiedam nog véél méér files zal veroorzaken en daarmee een enorme geldverspilling zal zijn.

Lees verder
24 november 2006

Veilige school zones, toch niet zo veilig.

Al tijdens de begrotingsbehandeling twee weken geleden had de SP de wethouder al vragen gesteld over de onveilige situatie, van de veilige schoolzone in de Westwijk. Waar een zebrapad heel dicht bij een bushalte is aangebracht, waardoor aankomend verkeer geen zicht heeft op eventueel overstekende kinderen als er een bus bij deze halte staat.

Lees verder
16 november 2005

RED de RET

De gemeente Rotterdam heeft besloten de vervoersmaatschappij RET per 1 januari 2007 te verzelfstandigen. Het meerendeel van het Vlaardingse openbaarvervoersnet valt ook onder de RET. Dus ook in Vlaardingen zullen wij de mogelijke gevolgen merken. De Vlaardingse SP afdeling maakt zich oprecht zorgen en steunt daarom het comité ‘RED de RET’, een comité dat is gevormd door een initiatief van de SP afdeling Rotterdam.
RED de RET

Lees verder
19 september 2002

Schriftelijke vragen over de A4

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennisgenomen van de passages in de miljoenennota die (mede) betrekking hebben op Vlaardingen. Eén passage springt in het bijzonder in het oog: “Het kabinet bekijkt bovendien op korte termijn samen met de betrokken medeoverheden wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van de A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland. De nieuwe wet Bereikbaarheid en Mobiliteit maakt bekostiging van nieuwe wegen met tolgelden mogelijk.”

Lees verder
9 september 2002

Stop tweedeling zone 5329

De SP afdelingen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn vandaag een actie gestart tegen de nieuwe indeling van de openbaar-vervoerzones in de regio. In de “getroffen gebieden”, zoals Schiedam- en Vlaardingen-Noord, Ommoord, Zevenkamp, De Esch en de Erasmus Universiteit worden pamfletten uitgedeeld en handtekeningen opgehaald. Ook bestaat de mogelijkheid om op de websites van de SP afdelingen “virtueel” te tekenen.

Lees verder
8 juli 2002

Wateroverlast bij parkeergarages

Naar aanleiding van recente berichtgeving (o.a. via de radio) over de wateroverlast voor met name parkeergarages, en meldingen aan de SP omtrent de parkeergarage Liesveld hebben wij de volgende vragen.

Lees verder
12 november 1990

Forse kritiek op verkeersbeleid in Vlaardingen

De oppositie in Vlaardingen (SP, VVD, SGP/RPF/GPV en Groen Links) keuren het verkeersbeleid van CDA-wethouder mevrouw Van Ardenne af. Dit bleek vrijdagmiddag bij de stemming op onderdelen van de begroting.

Lees verder
23 juni 1987

SP stelt vragen over parkeernorm Afrol-woningen

De Socialistiese Partij heeft het college van B en W vragen gesteld over de parkeervorm van de woningen aan de Afrol. De bewoners van de nieuwbouw krijgen geen belanghebbendenregeling maar kunnen hun auto tegen betaling van f 67,50 per maand plaatsen in de parkeergarage. Slechts enkele huurders hebben hiervan gebruik gemaakt, waaronder de verhuurder, Patrimoniums Woningen, jaarlijks f51.000 moet betalen voor parkeerplaatsen die leeg blijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier