h

Financiën

14 februari 2014

Raad toont ware gezicht in discussie raadsvergoeding

Op donderdagavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het raadsvoorstel aangenomen om haar individuele raadsvergoeding van 90% van het wettelijk maximum te verhogen naar 100%.
De SP had vooraf een amendement ingediend om deze wijziging te schrappen en de raadsvergoeding op de huidige 90% te houden.
Lees verder
7 februari 2014

SP tegen 11% loonsverhoging raadsleden

Volgende week bespreekt de gemeenteraad een voorstel om de vergoeding van raadsleden met 11 procent te verhogen. De SP is tegen het voornemen om deze vergoeding van 1.234,86 euro per maand met 137,21 euro te verhogen. De SP vindt dit voorstel totaal ongepast: ,,De raad heeft kort geleden nog ingestemd met 35 miljoen aan bezuinigingen op de stad. Wanneer iedereen moet bezuinigen past het niet om raadsleden een forse loonsverhoging toe te kennen'', aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Wijker. 

Lees verder
29 april 2013

SP vraagt teveel ??

Vlaardingen moet verder bezuinigen. Werkelijk alles wordt uit de kast gehaald om de gemeenteraad te informeren waarom er minder inkomsten zijn en hoe momenteel de uitgaven binnen het gemeentelijk apparaat verlopen via de nota takendiscussie.

Lees verder
31 oktober 2012

SP stelt vragen over de pilot wonen in Vlaardingen

Op 30 oktober 2012 heeft de gemeenteraad een memo binnengehad met daarin de pilot van het 'wonen in Vlaardingen'.
Hierin geeft het college aan dat er een maquette en TV-scherm komt in het nieuwe stadskantoor van €70.000,-.
De SP fractie vindt dit onbegrijpelijk in tijden waar iedereen moet inleveren het college een duur TV-scherm wil aanschaffen voor woningzoekende in Vlaardingen.
Daarom stelt de SP fractie de volgende artikel 36 vragen.

Lees verder
28 oktober 2012

SP stelt vraag over kwijtscheldingen

De fractie van de SP heeft de begroting van 2013 bekeken aan de hand van het uitgebrachte ( inmiddels beruchte) tussenrapport.

Lees verder
23 mei 2012

SP stelt technische vragen over ICT-kosten

Onlangs kreeg de SP fractie een memo binnen van het college met daarin de uitleg dat de ICT-kosten 2012 €3.500.000,- bedragen exclusief personeelskosten en eventuele bezuinigingen.
De SP fractie vraagt van het college om een gespecificeerder verhaal over wat er gedaan word met dit geld, om zo onaangename verrassingen zoals met de IPhone te voorkomen.

Lees verder
16 maart 2012

Tussen 'wal en schip ' vallen

Steeds vaker bereiken ons berichten dat mensen in de Wsnp(Wet schuldhulpsanering natuurlijke personen) tussen ' wal en schip' vallen. Zo komen zij niet in aanmerking voor bijv. de gemeentelijke armoede bestrijding en de Rotterdampas met gereduceerd tarief, dit terwijl zij minder te besteden hebben dan personen/ gezinnen in de bijstand. In de jaren dat mensen in de Wsnp bezig zijn van hun schuld af te komen komen veel personen/gezinnen in een sociaal isolement. Om te pogen dit te veranderen hebben de SP in Rotterdam en Vlaardingen besloten hun beider colleges vragen te sturen.

Lees verder
26 januari 2011

College bezuinigt Vlaardingen kapot

Op 26 en 27 januari 2011 bespreekt de Vlaardingse gemeenteraad de begroting en de bezuinigingsvoorstellen van het college. Hieronder treft u de algemene beschouwing van de SP.

Lees verder
28 december 2010

Nieuw stadskantoor goedkoper dan renovatie

Het bouwen van een nieuw stadskantoor is goedkoper dan renovatie, dat blijkt uit onderzoek van het bureau Twynstra Gudde. Het college gaf dit rapport dinsdag eindelijk vrij, nadat het college door de fracties van SP, CU/SGP en D66 onder hevige druk was gezet. De drie partijen dreigde op oudejaarsavond een extra raadsvergadering te beleggen als het rapport niet nog dezelfde dag beschikbaar zou komen.

Lees verder
5 november 2010

Gemeentebegroting 2011

Op 3 november 2010 behandelde de gemeenteraad van Vlaardingen de gemeentebegroting voor het komende jaar. Hieronder treft u de reactie van de SP op deze begroting. Het debat is ook online terug te kijken (video).

Lees verder

Pagina's

U bent hier