h

Financiën

3 september 2010

Huurtoeslag kwijt door straatnaamwijziging

Circa twintig huurders van de Vlaardingse Afrol ontvangen tijdelijk geen huurtoeslag meer. Daarnaast moeten zij de in 2009 ontvangen huurtoeslag voorlopig terugbetalen. Deze financiële strop is het gevolg van een straatnaamwijziging. SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir heeft hierover Kamervragen gesteld aan minister van financiën, Jan Kees de Jager.

Lees verder
5 juli 2010

Column: Ingrid Wijker – Voorjaarsnota 2010

Wat een voorjaarsnota hebben wij achter de rug!
Een nietszeggend stuk waarin alles koffiedik kijken is, maar wat wel zegt dat mensen niet ontzien zullen worden in de wereld die bezuinigingen heet. In een mooi maskerend woord heet het ook wel ombuigingen.

Lees verder
4 juli 2010

Raadsleden weigeren in te leveren

De leden van de Vlaardingse gemeenteraad nemen geen genoegen met een verlaging van de raadsvergoeding. De gemeente zal de komende jaren flink in de dienstverlening en subsidies moeten snijden om de financiële tegenvallers als gevolg van de crisis op te kunnen vangen. De SP diende afgelopen woensdag een motie in om ook op de vergoedingen van raadsleden te bezuinigen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “We verwachten van iedereen om een stapje terug te doen, dan mag je verwachten dat de raadsleden zelf ook iets inleveren.”

Lees verder
30 juni 2010

Voorjaarsnota 2010: Vlaardingen te koop

Vanavond is de raad begonnen met het behandelen van de Voorjaarsnota 2010, hieronder vindt u het betoog van SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra.

Lees verder
11 april 2010

Vlaardingen mogelijk voor tonnen opgelicht

Vlaardingen mogelijk voor tonnen opgelicht

De gemeente Vlaardingen is in 1999 bij de verkoop van haar Bouwfonds-aandelen mogelijk honderdduizenden euro’s misgelopen. Bij de verkoop van de aandelen van gemeenten aan ABN Amro is informatie achtergehouden over het bod van ING. Mogelijk had met deze kennis de verkoop 75 miljoen gulden meer opgeleverd. De SP wil nu van het college weten hoeveel Vlaardingen is misgelopen en wat zij gaat doen om de schade te verhalen.

Lees verder
26 maart 2010

Column: Nederland bezuinigt

Ingrid Wijker
Door Ingrid Wijker - Nu het gelag moet worden betaald, voor wat de banken hebben aangericht, komt ook Vlaardingen niet onder bezuinigingen uit. Vanuit de landelijke overheid moeten we maar afwachten wat we over ons heen gaan krijgen. Het kabinet heeft werkgroepjes aan het werk gezet om bezuinigingen te verzinnen. Maar als de bezuinigingen ook worden doorgerekend via een bezuiniging op het gemeentefonds, dan zijn de rapen helemaal gaar. Het risico is groot dat het sociale beleid dan op de tocht komt te staan.

Lees verder
24 november 2009

College wil kerk subsidiëren


Foto: http://www.flickr.com/photos/miek37/

Het college wil toestemming van de gemeenteraad om het bestuur van de Grote Kerk met voorlopig 120.000 euro te sponsoren. Het kerkbestuur heeft aan de bel getrokken omdat het volgens eigen zeggen door vergrijzing en teruglopend kerkbezoek in de rode cijfers dreigt te komen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Het kerkgebouw is een mooi gebouw, en dat moeten we vooral beschermen. Echter het idee om met belastinggeld kerkactiviteiten te financieren is te gek voor woorden. In dit land hebben we immers een strikte scheiding tussen kerk en staat.”

Lees verder
5 november 2009

Programmabegroting 2010 - 2013

Spreektekst Algemene Beschouwingen en ingediende moties op de programmabegroting 2010 - 2013 zoals uitgesproken op 4 november 2009 door SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra in de gemeenteraad van Vlaardingen. Voor beeld en geluid: kijk op 'De raad live'.

Lees verder
4 november 2009

Begroting 2010: De buurt, de nieuwe koers

(Ingezonden tekst van SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra, gepubliceerd in het 'Groot Vlaardingen' op 4 november 2009, als eerste reactie op de gemeentelijke begroting 2010 - 2012)

Hooggewaardeerde medestadsgenoten,

Ik ben vereerd u namens mijn partij de reactie op de programmabegroting toe te mogen lichten. Graag laat ik u kennisnemen van de SP-visie op hoe Vlaardingen er volgens ons uit moet gaan zien, en onderbouw ik onze fundamentele kritiek op het beleid van het huidige gemeentebestuur. Ik hoop u er van te mogen overtuigen dat het anders moet en anders kan. De SP heeft een nieuwe koers voor Vlaardingen, een koers met de buurt als de schaal van de toekomst.

Lees verder
30 oktober 2009

Woonlastenverhoging door bescherming stadszicht

De gemeenteraad is vanavond akkoord gegaan met de invoering van een beschermd stadsgezicht voor grote delen van het centrum en de Oostwijk. De SP is een groot voorstander voor het beschermen van het historische karakter, maar is verbolgen over het feit dat belangrijke negatieve effecten niet in de inspraakprocedure naar voren zijn gebracht. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Als gevolg van dit besluit kunnen huurders huurverhoging van 15% boven de gebruikelijke puntprijs verwachten, daarnaast kan de opstalverzekeringspremie van eigenwoningbezitters met 20% stijgen’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier