h

Verkiezingsprogramma

En nu verder!

Verkiezingsprogramma van de SP Vlaardingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 10 januari 2014

Redactie/tekst: Arie Stolk, Arnout Hoekstra, Cora de Koning, Kasper Vink, Leo Minnigh

© SP Vlaardingen

    U bent hier