h

Nieuws uit 2004

14 januari 2004

Middeleeuws personeelsbeleid Aldi aan de kaak gesteld

Woensdagochtend 14 januari werd er aan het winkelende publiek bij de Aldiwinkel aan de Van Baerlestraat een informatieflyer uitgereikt. De actie werd uitgevoerd door vrijwilligers van de SP en ROOD en heeft tot doel de klant te informeren over het door Aldi gevoerde “middeleeuwse” personeelsbeleid, in het bijzonder bij de Distributiecentra.

Lees verder
12 januari 2004

Hobbytuincomplex Holy-Noord

De tuinders van het hobbytuinencomplex hebben de slag met het college van B&W om gewoon te kunnen blijven tuinieren, gewonnen. Uit antwoorden op de SP-vragen en bijgevoegde beleidsnotitie blijkt echter dat er zaken gewoon blindelings worden overgenomen door B&W, zonder dat men zich bijv. afvraagt hoe het complex er uit zal gaan zien, als niet-verhuurde tuinen gewoon braak blijven liggen.

Lees verder
6 januari 2004

SP-motie onderzoek lokale lasten haalt het niet

Januari 2004- Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december heeft de fractie een motie ingediend waarbij de raad gevraagd werd het college op te dragen om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de regeringsmaatregelen en de verhoging van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor o.a. minder validen en gehandicapten, chronisch zieken, diegenen die onder een huursubsidieregeling vallen, diegenen die onder de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen vallen, en diegenen die een inkomen hebben tot 120% van het minimum loon.

Lees verder

Pagina's

U bent hier